Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.sâmbătă, 16 noiembrie 2013

Festivalul internaţional de haiku, Constanţa, august 2013
CONFERINŢE / CONFERENCES

1.    Cuvânt de bun venit, Valentin Nicoliţov- preşedintele Societăţii Române de Haiku.
2.   Istoria haiku-ului în Bulgaria, Ludmila Balabanova – Bulgaria.
3.   Din istoricul preocupărilor pentru lirica de sorginte niponă în România, Marius Chelaru – Iaşi.
4.   Micropoemul oriental şi micropoemul occidental, Şerban Codrin – Slobozia.
5.    Atelier de haiku: haiku rescriere în colectiv sau tensaku, Diane Descôteaux – Canada.
6.    Haiku în Noua Zeelandă, Doc Drumheller – Marea Britanie.
7.    Interferenţe lirice: Poezia română vs. poezia japoneză, Anastasia Dumitru – Constanţa.
8.    Modernitatea haiku-ului şi interesul şcolii pentru el. Concursul şcolar de haiku, Daniéle Duteil – France.
9.    Haiku, o fereastră în trezirea spirituală,  Olga Duţu – Constanţa.
10.  Predarea haiku-ului în colegiu, Genevieve Fillion - Quebec, Canada.
11.  Am reuşit să simţim ca un japonez ? Irina I.Kogan - Samara, Russia.
12   Bashô şi marea, Vasile Moldovan – Bucureşti
13.  Haiku - Revista de interferenţe culturale româno-japoneze, Valentin Nicoliţov.
14.  Contribuţia lui Marius Chelaru la cunoaşterea haiku-ului românesc şi străin, Alexandra Flora Munteanu – Constanţa.
15.  Poemul senryu – un haiku pe înţelesul tuturor, Valentin Nicoliţov.
16.  Urme pe jisip,  haiku, de Letiţia Lucia Iubu- prezintă Valentin Nicoliţov.
17.  Hôsai şi Santoka, haijini inovatori, Daniel Py – Franţa.
18.  Haiku românesc contemporan - tendinţe, Laura Văceanu – Constanţa.
19.   Poezia haiku în Ungaria, Judit Vihar – Pecs, Ungaria.
                                                            *
CONFERENCES/COMMUNICATIONS
1. L'accueil, Valentin Nicoliţov, president de la Société Roumaine de Haiku.
2. Traditionally Bulgarian Haiku, Ludmila Balabanova, Sofia,  Bulgaria.
3. Pages of Oriental poetry history in Romania, Marius Chelaru, Iaşi.
4. Oriental and Occidental micropoems, Şerban Codrin, Slobozia.
5. Workshop haiku: haiku re-write collectively or tensaku, teachers,  Diane Descôteaux, Canada.
6. Haiku in New Zealand, Doc Drumheller, Great Britain.
7. Lyrical Interference: Romanian Poetry versus Japanese poetry, Anastasia Dumitru, Constanţa.
8.  Haiku Contest,  Daniéle Duteil, France.
9.  Haiku a revival window, Olga Duţu, Constanţa.
10. Teaching haiku in college, Genevieve Fillion, Canada.
11. Haiku in Rusia, Irina I.Kogan, Samara, Russia.
12. Basho and Sea in haiku, Moldovan Vasile, Bucarest
13. Haiku Review, Valentin Nicoliţov.
14. Contribution to the knowledge of Marius Chelaru in connection to Romanian and foreign haiku, Alexandra Flora Munteanu, Constanţa.
15. Senryu - Explained  Haiku, Valentin Nicoliţov.
16. Urme pe nisip, haiku, Letiţia Iubu- Valentin Nicoliţov.
17. Hôsai and Santôka, haijini innovators, Daniel Py (France).
18. Contemporary haiku in Romania, Laura Văceanu, Constanţa.
19. Modern Haiku in Hungary, Judit Vihar, Pecs, Ungaria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu