Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.vineri, 16 mai 2014

THE RESULTS OF THE HAIKU CONTEST(Edition 2014)     

The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultural interferences HAIKU has organized in the first semester of this year, the annual competition of haiku poems, edition 2014 with international participation.
It has received by e-mail or by mail a number of 816 haiku poems, belonging to 141 poets. From these a number of 220 poems belonged to the Romanian poets and596 poems belonged to the foreign poets.
The criteria for accepting poems are the requirements communicated in the notification of the contest
The jury was composed of:
- President - Valentin Nicoliţov
-Members: Teodora Moţet and Florin Grigoriu.
Finally, the prizes and honorable mentions were awarded to the sections Romanian, English and French. The winners of the prizes and honorable mentions are:

English section/ Secţiunea engleză**
                                    
First Award /Premiul întâi
Andrius LUNECKAS- Lituania
Snowing –                                 Ninge liniştit –
sick child draws                         copil bolnav desenând
the stork                                   o barză albă

                                              

Second Award / Premiul al doilea
Stjepan ROZIC –Croaţia
Winter beginning                       Începutul iernii
over the dry leaves rustles          printre frunze foşneşte
a hurried hedgehog                    un arici grăbit

Third Award / Premiul al treilea
Frans TERRYN -Belgia
First tip of winter                     Primul semn de iarnă –
an icy wind drives me                Vântul rece şi-un câine
and my dog homewards             mă duc acasă

Senryu-Premiul 1/ Senryu- First award
Amitava DASGUPTA –U.S.A.
April Fool’s Day                        Întâi aprilie 
my boss promises me                 şeful îmi promite
a salary increase                       salariu mărit

Senryu-Premiul 2/ Senryu- Second award
Sam CANAROZZI -Franţa
You damn mosquito                      Al naibii ţânţar
stop buzzing me will you please     nu mai bâzâi, te rog ,
you trouble my dreams                  îmi tulburi visele

Mentions / Menţiuni
Jacek MARGOLAK  - Polonia
Turning                                     Întorcând perna
the pillow to the cold side           cu partea rece in sus
cricket song                              cântec de greier
                       
Nada JAČMENICA - Croaţia
A tom cat in rush –                    Motan în grabă –
from his mouth sticks out           din gură-i iese coada
his breakfast's tail                      micului dejun

 Klavdija ZBIČAJNIK - Slovenia
Across the street is walking       Peste drum trecând
with large steps                         cu paşi mari un câine
neighbor's black dog                  negru din vecini

Radhey SHIAM - India
A deserted road                        Pe un drum pustiu
a divorced lady strolls                împreună c-un câine
faithful dog follows                    doamna singură

                                   **Translated into Romanian by Magdalena Dale

Concours annuel de poèmes haiku Edition 2014 
Le collectif de rédaction de la Revue d’Interférences culturelles roumano-japonnaises Haiku a organisé la dixieme édition du concours annuel de poèmes haiku, dans le premier sémestre 2014 où participèrent des poètes du monde entier.
816 poèmes furent envoyés par e-mail ou par la poste classique dont 220 par poètes roumains et 596 etrangers.
Les critères d'évaluation des poèmes ont été communiqués dès le début aux participants. Le jury du concours accorda des prix et mentions aux 3 sections: roumaine, anglaise, francaise.
Le jury du concours: -Président : Valentin Nicoliţov.
-Membres: Teodora Motet et Florin Grigoriu.

Section française/secţiunea franceză*

Premier prix /premiul întâi
Patrick SOMPROU -Franţa
Maison ancienne                     Căsuţa veche –
dans ma paume la douceur        palma atinge duios
du bouton de porte                     mânerul uşii

Second prix/premiul al doilea
Veronique DUTREIX - Franţa
Maison à vendre                      Casă de vândut – 
 la cloche d’entrée                     clopotul de la poartă
ils emportent                             l-au dus cu ei

Troisieme prix/premiul al treilea
Minh TRIET PHAM - Franţa
Mon grand-père est mort...        Bunicul s-a dus...
les parties d'échecs n'ont plus     să joci şah nu mai are
le même plaisir                          acelaşi farmec

Prix pour senryu 1/ premiu  pentru senryu 1
Huguette DUCHARME - Canada
Jardin botanique –                     Grădina botanică –                   
du pollen sur ton nez,                 Liliana, micuţo,
petite Lili!                                 ai polen pe nas!

Prix pour senryu 2/ premiu  pentru senryu 2
Dominique BORÉE - Franţa
Averse d'été                              Ploaie de vară –  
le chat frotte son menton            pisica-şi freacă botul
sur les "Fleurs du mal"               de « Florile răului »

Mentions /Menţiuni
Monique JUNCHAT - Franţa
Pique-nique au campus              Picnic în campus
la pie sort du sac MacDo           coţofana-mi fură
une frite dans le bec                  cu ciocul un chips


Daniel PY - Franţa
Soulevant son béret :                  Scoţându-şi clopul:
le front du paysan                      fruntea de tăran pare
mi-blanc                                    jumate albă

Daniele DUTEIL - Franţa
Le premier coucou!                   Aud primul cuc!
Le cœur léger soudain               Sufletul deodat’ uşor
oubliant la pluie                          uitând de ploaie

Christiane RANIERI - Franţa
Visite à ma mère –                    Vizită la mama  –
dans le couloir m'attendent         pe coridor m-aşteaptă      
seules mes pantoufles                 numai papucii

Germain REHLINGER - Franţa
Bêcher le jardin                         Să sap grădina
la merlette sur mes pas –           cu mierla după mine –  
déjà l'an passé ?                        s-a mai dus un an? 

*Versiunea romană: Teodora MOTET

Rezultatele concursului anual de poeme haiku(Ediţia 2014)

Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU a organizat a zecea ediţie a concursului anual de poeme haiku, ediţia 2014, cu participare internaţionalã, în primul semestru al anului.
Au fost primite pentru concurs un numãr total de 816 poeme haiku, aparţinând la 141 poeţi. Dintre acestea un numãr de 220 poeme aparţin poeţilor  români, iar 596 poeme  poeţilor strãini.
Criteriile de apreciere ale poemelor trimise la concurs au fost cele fãcute cunoscute participanţilor prin comunicatul concursului. 
Juriul concursului a avut urmãtoarea componenţã:
-Preşedinte: Valentin Nicoliţov.
-Membri: Teodora Moţet şi Florin Grigoriu.
Juriul concursului a acordat premii şi menţiuni la secţiunile românã, englezã şi francezã. Câstigãtorii concursului sunt prezentaţi în continuare.


Secţiunea română*

Premiul întâi/ First award
Vasile CONIOŞI-MESTEŞANU
Noapte de vară                       Summer night –
barza ciupeşte luna                    the stork pinches the moon
printre nuferi                             among water lilies

Premiul 2/ Second award
Eduard ŢARĂ
Noapte de vară –                      Summer night –
cântecul beţivului                       the song of the drunk man
rătăcind strada                          is losing the street

Premiul 3/ Third award
Radu PATRICHI
Cimitirul gol                            Empty cemetery -                     
pe mormântul de copil               on child’s tomb              
om de zăpadă                             nowman

Senryu-Premiul 1/ Senryu- First award
Gheorghe VICOL
Lenin pe soclu –                        Lenin on a piedestal -
semne că-l iubesc încă               signs that birds still
păsărelele                                 love him

Senryu-Premiul 2/ Senryu- Second award
Ana RUSE
Curte de babă                         Old woman’s yard -      
zorelele se caţără                      morning glory climb
pe gardul moşului                       on old man’s fenceSenryu-Premiul 3/ Senryu- Third award
Cezar CIOBÎCĂ
Primiri urgenţă                        Emergency room
se grăbesc să-mi ia sânge           only mosquitoes are in a hurry
numai ţânţarii                              to take my blood

Menţiuni/ Mentions
RUSU CRISTINA
Prunii în floare                          Plum trees in bloom                 
vântul duce parfumul                 the wind caries the fragrance
în casa goală                                in the empty house

Maria TIRENESCU
Uşă blocată –                              Door locked             
în casă înfloreşte                         in the house blooms
o muşcată roz                              a pink geranium

Andana CĂLINESCU
Noapte de vară.                                    Summer night.
Un pescăruş veghează                a seagull watches
sus pe-o cornişă                          up on a cornice

Anca Florentina POPESCU 
Palid  în poartă                       Pale in the gate
fiul se-ntoarce bătrân                 the son returns old man
azi de la război                           today from the war

Virginia POPESCU
Cuib luat de vânt –                    Nest taken by the wind
împrăştiaţi prin iarbă                  spread through the grass
puii de mierlă                              blackbird’s chicks

Constantin STROE
Prima bucurie                           First joy       
 copilul rosteşte                           the child says
 cuvântul ,,mama”                       the word “mother”

Letiţia IUBU
Sfârşit de sezon –                      End of the season
bikinii cu palmieri                      bikini with palm trees
agăţaţi pe sârmă                          hang by the wire

Virginia BUTESCU
Amor tomnatic –                       Autumnal love
sărutul unei frunze                       the kiss of a leaf
pe obrazul meu                            on my cheek     

Translated into English by Magdalena DALE