Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.vineri, 16 mai 2014

THE RESULTS OF THE HAIKU CONTEST(Edition 2014)     

The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultural interferences HAIKU has organized in the first semester of this year, the annual competition of haiku poems, edition 2014 with international participation.
It has received by e-mail or by mail a number of 816 haiku poems, belonging to 141 poets. From these a number of 220 poems belonged to the Romanian poets and596 poems belonged to the foreign poets.
The criteria for accepting poems are the requirements communicated in the notification of the contest
The jury was composed of:
- President - Valentin Nicoliţov
-Members: Teodora Moţet and Florin Grigoriu.
Finally, the prizes and honorable mentions were awarded to the sections Romanian, English and French. The winners of the prizes and honorable mentions are:

English section/ Secţiunea engleză**
                                    
First Award /Premiul întâi
Andrius LUNECKAS- Lituania
Snowing –                                 Ninge liniştit –
sick child draws                         copil bolnav desenând
the stork                                   o barză albă

                                              

Second Award / Premiul al doilea
Stjepan ROZIC –Croaţia
Winter beginning                       Începutul iernii
over the dry leaves rustles          printre frunze foşneşte
a hurried hedgehog                    un arici grăbit

Third Award / Premiul al treilea
Frans TERRYN -Belgia
First tip of winter                     Primul semn de iarnă –
an icy wind drives me                Vântul rece şi-un câine
and my dog homewards             mă duc acasă

Senryu-Premiul 1/ Senryu- First award
Amitava DASGUPTA –U.S.A.
April Fool’s Day                        Întâi aprilie 
my boss promises me                 şeful îmi promite
a salary increase                       salariu mărit

Senryu-Premiul 2/ Senryu- Second award
Sam CANAROZZI -Franţa
You damn mosquito                      Al naibii ţânţar
stop buzzing me will you please     nu mai bâzâi, te rog ,
you trouble my dreams                  îmi tulburi visele

Mentions / Menţiuni
Jacek MARGOLAK  - Polonia
Turning                                     Întorcând perna
the pillow to the cold side           cu partea rece in sus
cricket song                              cântec de greier
                       
Nada JAČMENICA - Croaţia
A tom cat in rush –                    Motan în grabă –
from his mouth sticks out           din gură-i iese coada
his breakfast's tail                      micului dejun

 Klavdija ZBIČAJNIK - Slovenia
Across the street is walking       Peste drum trecând
with large steps                         cu paşi mari un câine
neighbor's black dog                  negru din vecini

Radhey SHIAM - India
A deserted road                        Pe un drum pustiu
a divorced lady strolls                împreună c-un câine
faithful dog follows                    doamna singură

                                   **Translated into Romanian by Magdalena Dale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu