Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.sâmbătă, 29 aprilie 2017

Rezultatele concursului revistei HAIKU ( ediţia 2017)

CONCURSUL REVISTEI HAIKU
(Editia 2017)
Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU a organizat concursul anual de poeme haiku, ediţia 2017, cu participare internaţionalã, în primul semestru al anului. Au fost primite pentru concurs un număr total de 488 poeme haiku, aparţinând la 85 poeţi. Dintre acestea un număr de 118 poeme aparţin poeţilor români, iar 370 poeme poeţilor străini.
Criteriile de apreciere ale poemelor trimise la concurs au fost făcute cunoscute participanţilor prin comunicatul concursului.
Juriul concursului a avut următoarea componenţă:
-Preşedinte: Valentin NICOLIŢOV.
-Membri: Daniela Cristina ALBU şi Vasile MOLDOVAN.
Juriul concursului a stabilit premii şi mentiuni. Câştigătorii concursului sunt prezentaţi în continuare.


CONCOURS HAIKU
(Edition 2017)
Le collectif de rédaction de la Revue d’Interférences cultu-relles roumano-japonnaises HAIKU a organisé le concours annu-el de poèmes haiku, au cours du premier sémestre 2017 où des poètes du monde entier ont participe.
488 poèmes furent envoyés par e-mail ou par la poste traditio-nelle : 118 par des poètes roumains et 370 par des poètes etrangers.
Les critères d'évaluation des poèmes ont été communiqués dès le début aux participants.
Le jury du concours:
-Président : Valentin NICOLIŢOV.
-Membres: Daniela Cristina ALBU et Vasile MOLDOVAN.
Le jury du concours accorde des prix et mentions.


THE RESULTS OF THE HAIKU CONTEST
(Edition 2017)
The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultural interferences HAIKU has organized in the first semester of this year, the annual competition of haiku poems, edition 2017 with international participation.
It has received by e-mail or by mail a number of 488 haiku poems, belonging to 85 poets. From these a number of 118 poems belonged to the Romanian poets and 370 poems belonged to the foreign poets.
The criteria for accepting poems are the requirements communicated in the notification of the contest.
The jury was composed of:
- President - Valentin NICOLIŢOV
-Members: Daniela Cristina ALBU and Vasile MOLDOVAN.
The winners of the prizes and honorable mentions are:
I.Secţiunea română

Premiul întâi/Premier prix/ First award
Dan Viorel NOREA

Prima pensie –                           First pension payment
cu bastonul pe alei                     with the walking stick on the alleys
lovind frunzele                            kicking the leaves
Premiul 2/ Second prix/Second award
Cezar-Florin CIOBÎCĂ 

Păpădii în vânt –                         Dandelions in the wind –
viața tatei atârnă                         my father’s life is hanging
de un donator                             by a donor

Premiul 3/ Troisieme prix/Third award
Livia CIUPAV

Noapte geroasă –                       Frosty night
când trosnetul lemnelor               when the crackl of the woods
când torsul pisicii                        when the cat’s purr

Menţiuni/ Mentions

Eduard ŢARĂ

Spărtură în geam –                    Break in the window-
o pânză de păianjen                   a cobweb stopping
oprind chiciura                          the white frost

Utta Siegrid KӦNIG

La poala crucii                        At the foot of the cross
ghiocei şi toporaşi –                snowdrops and violets –
doar pentru mama                  only for my mother

Letiţia Lucia IUBU

Slujba de seară –                           Evening prayer –
braţele şi umbrele lor                      the arms and their shadows
îngemănate                                     twinned

Virginia STANCIU BUTESCU

Parfumul de tei                             The perfume of lime
în ceaşca de pe masă –                 in the cup on the table
afară ninge                                   outside it is snowing

Dan IULIAN 

Cules de gutui –                           Harvest of quinces –
sub decolteul ei                            under her cleavage
întâii muguri                                 the first buds
Adina ENĂCHESCU

Ferită de ploaie                           Protected by the rain
bătrâna dă trei cărți                     the old woman gives three books
pentru o pâine                             for bread

PREMIUL PENTRU DEBUT

Sara Ioana FLOREA
Liceul Ștefan Odobleja - București

Primul fulg de nea                       Sur l'ultime pètale       
pe ultima petală
                        le premier  flocon de  neige  
sfârşit 
 de toamnă                        l'automne  est finiII. Section française/Secţiunea franceză

Premiul întâi/Premier prix/ First award
Minh Triêt PHAM, France

Jour de la Toussaint –                         Ziua Sfinţilor  
toujours dans mon Facebook              nelipsit  de pe Facebook
mon ami défunt                                  amicul meu mort

Premiul 2/ Second prix/Second award
Diane DESCȎTEAUX, Canada

Deux morceaux de ciel                 Două bucăţi de cer
clignotant devant la crèche –         licărind deasupra creşei –
 
son premier Noël                          primul lui  Crăciun

Premiul 3/ Troisieme prix/Third award
Marie DERLEY, Belgia

Pause de midi –                          Pauză de prânz  
il revient avec de l’herbe              revine cu otavă
dans ses cheveux                         prinsă-n păr

Menţiuni/ Mentions
Jean ANTONINI, France

Entre les troncs des pins               Fluturi albi trecând
passent des papillons blancs –      printre trunchiuri de pin –
premiers jours d'été                     debutul verii

Silvie STEFANOVA, Bulgarie

Dans le sac                                        În desagă
de petite monnaie                                 copeicile mărunte
de la vieillesse                                      ale bătrâneţiiPrix pour senryu/Premiu pentru senryu
Paul-Henri AUBE, Canada

Regards du Père Noël                                   Priviri  de Moş  Crăciun
dans le bustier de ma mère               în bustiera mamei
yeux de mon père                            ochii lui tata

Prix pour debut/Premiu pentru debut
Elodie COURTET, France
Nicol MARVYNN, France
III. English section/Secţiunea engleză

Premiul întâi/ First award/ Premier prix
Edward Cody HUDDLESTON, U.S.A.

Reading in the park                     Citind în parc
an autumn leaf volunteers            o frunză a toamnei vrea să fie
to be a bookmark                       semn de carte

Premiul 2/ Second award/ Second prix
Marta CHOCILOWSKA, Poland

Two in the meadow                           Doi pe pajiște
the bride's wreath of wild flowers      cununa miresei din flori de câmp
lying on the grass                              așezată pe iarbă

Premiul 3/ Third award/ Troisieme prix
Sasa VAZIC, Serbia

My daughter left                              Fiica mea s-a dus
wild violets in our garden                 viorelele din grădină
hidden by weeds                             ascunse printre buruieni

Menţiuni/ Mentions

Djurdja Vukelic Rozic, Croația

Her small feet tired                              Piciorușele-i obosite
on the shoulder of her dad                   pe umerii tatălui ei
melting ice cream ball                          înghețata topindu-se

Mirjana RANKOVIC MATOVIC, Serbia

Contours of the morning-                    Contur matinal-
a rainbow in a dewdrop                      curcubeu în strop de rouă
hung from the tree twig                       atârnând in ram

Ajaya MAHALA, India

Buddha's head                                    Capul lui Buddha
diggers excavate                                 săpătorii escavează
a smile                                                un zâmbet

Senryu Award/Premiu pentru senryu
Pitt BȔERKEN, Germania

His sick bed visit                                 Vizită la spital
he plucks a bunch of flowers                el smulge un buchet de flori
from neighbor´s dooryard                    din curtea vecinului
(Version française - Teodora MOŢET, version anglaise-Vasile Moldovan)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu