Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.joi, 3 mai 2018

Rezultatele concursului anual al revistei HAIKU

CONCURSUL REVISTEI HAIKU
(Editia 2018)
Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU a organizat concursul anual de poeme haiku, ediţia 2018, cu participare internaţionalã, în primul trimes-tru al anului. Au fost primite pentru concurs un număr total de 514 poeme haiku, aparţinând la 99 poeţi. Dintre acestea un număr de 144 poeme aparţin poeţilor români, iar 370 poeme poeţilor străini.
Criteriile de apreciere ale poemelor trimise la concurs au fost făcute cunoscute participanţilor prin comunicatul concur-sului.
Juriul concursului a avut următoarea componenţă:
-Preşedinte: Valentin NICOLIŢOV.
-Membri: Daniela Cristina ALBU şi Vasile MOLDOVAN.
Juriul concursului a stabilit premii şi menţiuni. Câştigătorii concursului sunt prezentaţi în continuare.

CONCOURS HAIKU
(Edition 2018)
Le collectif de rédaction de la Revue d’Interférences cultu-relles roumano-japonnaises HAIKU a organisé le concours annu-el de poèmes haiku, au cours du premier trimestre 2018, où des poètes du monde entier ont participe. 514 poèmes furent envoyés par e-mail ou par la poste traditionelle : 144 par des poètes roumains et 370 par des poètes etrangers.
Les critères d'évaluation des poèmes ont été communiqués dès le début aux participants.
Le jury du concours:
-Président : Valentin NICOLIŢOV.
-Membres: Daniela Cristina ALBU et Vasile MOLDOVAN.
Le jury du concours accorde des prix et mentions. 48

HAIKU CONTEST
(Edition 2018)
The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultural interferences HAIKU has organized in the first trimester of this year, the annual competition of haiku poems, edition 2018 with international participation.
It has received by e-mail or by mail a number of 514 haiku poems, belonging to 99 poets. From these a number of 144 poems belonged to the Romanian poets and 370 poems belonged to the foreign poets.
The criteria for accepting poems are the requirements communicated in the notification of the contest.
The jury was composed of:
- President - Valentin NICOLIŢOV
-Members: Daniela Cristina ALBU and Vasile MOLDOVAN.
The winners of the prizes and honorable mentions are:I. Secţiunea română

Premiul întâi/Premier prix/ First award 
 
Livia CIUPAV
Din nou acasă –                                 Home again –
pe soba fără tăciuni                            on the stove without embers
ceașca ciobită                                   a notched cup

Premiul 2/ Second prix/Second award 
 
Teodora MOŢET
Nu vei şti cine                          You won't know who
ţi-a lăsat un măr la geam –        let an apple at your window –
semnat cu dinţii                        signing by the teeth

Premiul 3/ Troisieme prix/Third award 
 
Eduard ŢARĂ
Printre nasturi vechi –                    Among the old buttons –
luna plină de iarnă                          the winter full moon
pe luciul mesei                               on the table glimmerer 

Menţiuni/ Mentions

Adina ENĂCHESCU
Nori de furtună –                  Clouds of storm –
tunetele clătinând                  the thunders moving
flacăra candelei                    the candle flame

Vali IANCU
Casă pustie –                        Empty house –
alături magnolia                     near a magnolia
doldora de flori                      overflowing with flowers

Ana DROBOT
Flori de gheaţǎ-n geam –       Frost flowers in the window –
aroma de tei urcând              flavour of linden blossoms
din cana de ceai                    in the cupful of tea

Cristina RUSU
Răceala serii –                   The coldness of the evening –
lângă micul mormânt           near the small grove
de veghe luna                     guardian the moon

Premii pentru senryu

Dan DOMAN
Moartea bunicii                   Grandmother’s death
se-ntorc acasă nepoţii          the grandchildren from photos
din fotografii                       come here

Cezar CIOBÎCĂ
Plajă de nudiști –                Beach of nudists –
fotograful tot strigă:            a photographer cries again:
Păsărica !                         Watch the birdie!

Maria TIRENESCU
Facebook prin gard –                Facebook through the fence –
scutur neaua depusă                 I’m shaking the formed snow
să-mi văd vecina                      to see my neighbouress

II. Section française/Secţiunea franceză

Premiul întâi/Premier prix/ First award

Hélène DUC, Franţa
Travaux en cours                    Lucrări în curs
un papillon repeint les murs      un fluture repară pereţii
avec son ombre                      cu umbra lui

Premiul 2/ Second prix/Second award

Jean ANTONINI, France
Balade en ville –                         Hoinăresc prin oraş –
mini-jupes corsages dentelles       minijupe, dantele
brise de printemps                       briza de primăvară

Premiul 3/ Troisieme prix/Third award

Alexandra YVOILOVA, Bulgaria
Arbre abattu                                  Copac doborât
dans ses branches frémit encore     printre crengi mai tremură
le soleil couchant                           soarele-n apus

Menţiuni/ Mentions

Minh Triêt PHAM, France
Nuit à la campagne –                  Noapte la ţară –
les étoiles et les lucioles               comunicând prin Morse
communiquent en Morse             stele şi licurici

Diane DESCŌTEAUX, Canada
Deuil de mon amour –                     Doliul dragostei mele –
mais comment pleurer sa perte        dar cum să-i plâng pierderea
puisqu’il vit toujours                        când încă trăiește

Marie DERLEY, Belgia
Photo jaunie –                              Fotografie îngălbenită –
mes parents jeunes et vivants        părinții mei tineri şi vii
attendaient un enfant                    așteptau un copil

Prix pour senryu/Premiu pentru senryu

Patrick DRUART, Franţa
Premiers perce-neige –                 Primii ghiocei –
le jet de pisse impudique                şi jetul impudic
d’une vache au champ                  al vacii pe câmp

III. English section/Secţiunea engleză

Premiul întâi/ First award/ Premier prix

Susan BURCH, U.S.A.
First dream of the year –                      Primul vis din an –
my name moves to the top of                parcă numele-mi urcă pe lista
the heart transplant list                         transplantului de inimă

Premiul 2/ Second award/ Second prix

Djurdja VUKELIC ROZIC, Croaţia
In her first wheelchair. . .                În primul ei scaun cu rotile…
a puff of breeze moves petals         o rafală de vânt apropie
closer to the pond                           petalele de iaz

Premiul 3/ Third award/ Troisieme prix

Neal WHITMAN, U.S.A.
January 1                          1 ianuarie
already scribbling               scriind deja în grabă
a new diary                       un nou jurnal

Menţiuni/ Mentions

Maria Laura VALENTE-Italia
Winter swans –                      Lebede iarna –
in their joined necks                gâturile lor alăturate
the shape of love                    în forma dragostei

Zoran DODEROVIC, Serbia
Old man with a stick                        Bătrânul în baston
stopped to make a pause –               s-a oprit într-o pauză –
the snow is falling                            cade ninsoarea

Marietta McGREGOR-Australia
One more year waiting                    Incă un an așteptând
for his persimmon to fruit –              curmalu-i să rodească –
a grandfather’s dream                     visul bunicului

Senryu Award/Premiu pentru senryu

Marta CHOCILOWSKA, Poland
Family album                             Album de familie
on the pregnant woman hand      pe mâna femeii gravide
two wedding rings                     două verighete


(Version française – Paula Romanescu et Valentin NICOLITOV)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu