Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.duminică, 24 noiembrie 2019

CONCURS HAIKU 2020

CONCURS HAIKU 2020

Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU organizează concursul internaţional anual de poeme haiku în formă fixă (5-7-5 silabe, kigo, kireji, care corespund normelor poemului haiku clasic japonez) în primul trimestru al anului 2020. La concurs pot participa toţi poeţii români şi străini care vor trimite prin poştă un număr de şase poeme haiku, în formă clasică (5-7-5) până la data de 31 martie 2020, pe adresa: valentin.nicolitov@yahoo.fr.
Nu se vor accepta decât poeme haiku originale, nepublicate în ziare sau reviste, plachete sau volume de autor până la data concursului. Nu se vor accepta texte scrise de mână, textele ce se vor trimite trebuie să fie cel puţin dactilografiate, cu semnele diacritice corecte şi semnate. Cele trimise prin e-mail de români trebuie redactate în Times New Roman 12 cu diacritice româneşti.
Textele autorilor străini trebuie scrise în engleză sau franceză precum şi în limba ţării de origine.
Un juriu stabilit de redacţia revistei Haiku va analiza poemele primite, va acorda note şi va stabili poemele premiate.
Rezultatele concursului vor fi publicate în revista HAIKU nr. 63/ mai 2020, iar diplomele vor fi trimise câştigătorilor prin poşta electronică în luna mai 2020. (Colectivul de redacţie).

CONCOURS DE HAIKU 2020

La Revue d’interférences culturelles romano-japonaises HAIKU organise durant le premier trimestre de l’année 2020 le concours international annuel de poèmes haïku en forme fixe (5-7-5, avec le kigou et kireji). Le concours est ouvert à tous les poètes roumains et étrangers. La date limite de l’envoi de six poèmes est le 31 mars 2020 par e-mail: valentin.nicolitov@yahoo.fr.
Avis aux concurents :
On accepte seulement des poèmes originaux qui n’ont pas été publiés dans les revues, journaux ou recueils d’auteur ou anthologies. Les textes doivent être dactylografiés ou à l’ordinateur, avec les signes diacritiques.
Les auteurs étrangers doivent envoyer les poèmes par e-mail en langue d’origine + traduction en français ou en anglais, Times New Roman 12.
Le jury de la part de la revue HAIKU va analyser les poèmes participants et va annoncer les prix. Le résultat du concours sera annoncé dans la revue HAIKU no.63/ mai 2020, les diplômes et les revues seront envoyés aux gagnants par la poste en mai 2020.
(La rédaction de la revue Haiku).

HAIKU CONTEST 2020

The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultural interferences HAIKU is continuing to organize the annual competition for haiku poems in fixed form, during the first trimester of 2020.
The competition is open to all poets who will send on the following e-mail address: valentin.nicolitov@yahoo.fr, a number of 6 (six) haiku poems (5-7-5), up to 31 March 2020.
Only original haiku poems will be accepted, which were not published in news papers or journals, author volumes or in any other forms up to the date of the competition. Hand written text will not be accepted, the texts need to be at list typed, with correct diacritical symbols and signed. The texts of the foreign authors have to be writen in English ou French as well as in the original. We prefer to send the texts by e-mail, New Times Roman 12.
A jury nominated by the editing board of the HAIKU Journal will analyse the received poems, will grant qualifications and will decide for the awarded poems.
The results of the competition will be published in the HAIKU Journal nr. 63 semester I/ 2020, and the diplomas will be sent to the winners by mail. (The Editing Board).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu