Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.Concursul revistei HAIKU

marți, 16 decembrie 2014

CONCURS DE HAIKU 2015


       Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU organizează concursul anual de poeme haiku în forma fixă (5-7-5 silabe, kigo, kireji, care corespund normelor poemului haiku clasic japonez) în primul trimestru al anului 2015. La concurs pot participa toţi poeţii români şi străini care vor trimite pe adresa domnului Valentin Nicoliţov, 

Str. Judeţului nr.13, Bloc 18, Ap.27, Sector 2, Cod postal 023756, Bucureşti, Romania.  

sau prin e-mail: valentin.nicolitov@yahoo.fr   

un număr de şase poeme haiku în formă clasică (5-7-5) pâna la data de 31 martie 2015.

       Nu se vor accepta decât poeme haiku originale, nepublicate în ziare sau reviste, plachete sau volume de autor până la data concursului. Nu se vor accepta texte scrise de mână, textele ce se vor trimite trebuie să fie cel puţin dactilografiate, cu semnele diacritice corecte şi semnate. Cele trimise prin e-mail trebuie redactate în Times New Roman 12 cu diacritice româneşti. Textele autorilor străini trebuie scrise în engleză sau franceză precum şi în limba ţării de origine şi, de preferinţă, să fie trimise prin e-mail. Un juriu stabilit de redacţia revistei Haiku va analiza poemele primite, va acorda note şi va stabili poemele premiate.


       Rezultatele concursului vor fi publicate în revista HAIKU nr. 53 din semestrul I /2015, iar diplomele şi premiile vor fi trimise câştigătorilor prin poştă în luna mai 2015.
(Colectivul de redactie).
 

CONCOURS DE HAIKU 2015La Revue d’interférences culturelles romano-japonaises HAIKU organise dans le premier trimestre de l’année 2015 le concours annuel de poèmes haïku en forme fixe (5-7-5, avec le kigou et kireji). Le concours est ouvert a tous les poètes-roumains et étrangers. La date-limite de l’envoi de six poèmes est le

31 mars 2015 aux adresses suivantes: 
Par e-mail: valentin.nicolitov@yahoo.fr.

Par la poste: Monsieur Valentin Nicolitov, Str. Judetului nr.13, Bloc 18, Ap.27, Sector 2, Cod postal 023756, Bucuresti, Romania.


Avis aux concurents :

-On accepte seulement des poèmes originaux qui n’ont pas été publiés dans les revues, journaux ou recueils d’auteur ou anthoogies.

-Les textes doivent être dactylografiés ou à l’ordinateur, avec les signes diacritiques.

-Les auteurs étrangers doivent envoyer les poèmes par e-mail en langue d’origine + traduction en français ou en anglais, Times New Roman 12.


Le jury de la part de la revue HAIKU va analyser les poèmes participants et va annoncer les prix. Le resultat du concours va être annoncé dans la revue HAIKU no.53/2015, les diplomes et les prix (en livres) seront envoyés aux gagnants par la poste en mai 2015. (La rédaction de la revue Haiku).
 

HAIKU CONTEST 2015       The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultual interferences "HAIKU" is continuing to organize the annual competition for haiku poems in fixed form, during the first trimester of 2015.
       The competition is open to all poets who will send on the adress of
Mr. Valentin Nicolitov, Str. Judetului nr.13, Bloc 18, Ap.27, Sector 2, Cod postal 023756, Bucuresti, Romania.
or on the following e-mail address: valentin.nicolitov@yahoo.fr,
a number of 6 (six) haiku poems (5-7-5), up to 31 March 2015.
       Only original haiku poems will be accepted, which were not published in newspapers or journals, author volumes or in any other forms up to the date of the competition. Hand-written text will not be accepted, the texts need to be at list typed, with correct diacritical symbols and signed.
       The texts of the foreign authors have to be writen in English ou French as well as in the original. We prefer to send the texts by e-mail, New Times Roman 12.
       A jury nominated by the editing board of the HAIKU Journal will analyse the received poems, will grant qualifications and will decide for the awarded poems.
      The results of the competition will be published in the HAIKU Journal nr. 53 semester I - 2015, and the prizes and diplomas will be sent to the winners by mail. (The Editing Board).
 

sâmbătă, 28 decembrie 2013

CONCURS DE HAIKU 2014

 Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU organizează concursul anual de poeme haiku în formă fixă (5-7-5 silabe, kigo, kireji, care corespund normelor poemului haiku clasic japonez) în primul trimestru al anului 2014. 
La concurs pot participa toţi poeţii români şi străini care vor trimite pe adresa domnului Constantin Stroe
 Şoseaua Giurgiului nr.125, Bloc 4, Scara 1,Etaj 8, Ap.31, Sector 4,
Bucureşti, România 
sau      
pe adresa de e-mail: valentin.nicolitov@yahoo.fr,
un număr de şase poeme haiku în formă fixă (5-7-5) până la data de 31 martie 2014.
Nu se vor accepta decât poeme haiku originale, nepublicate în ziare sau reviste, plachete sau volume de autor până la data concursului. Nu se vor accepta texte scrise de mână, textele ce se vor trimite trebuie să fie cel puţin dactilografiate, cu semnele diacritice corecte şi semnate.
Textele trimise prin e-mail trebuie redactate în Times New Roman 12 cu diacritice româneşti.. Textele autorilor străini trebuie scrise în engleză sau franceză precum şi în limba ţării de origine şi, de preferinţă, să fie trimise prin e-mail.
Un juriu stabilit de redacţia revistei Haiku va analiza poemele primite, va acorda note şi va stabili poemele premiate. Rezultatele concursului vor fi publicate în revista HAIKU nr.51 - semestrul I/2014, iar diplomele şi premiile vor fi trimise câştigătorilor prin poştă în luna mai 2014. (Colectivul de redacţie).
CONCOURS DE HAIKU 2014
La Revue d’interférences culturelles romano-japonaises HAIKU organise dans le premier trimestre de l’année 2014, le concours annuel de poèmes haïku en forme fixe (5-7-5, avec le kigou et kireji).
Le concours est ouvert a tous les poètes- roumains et étrangers. La date-limite de l’envoi de 6 poèmes est le 31 mars 2014 aux adresses suivantes:
Par la poste: Monsieur Constantin Stroe, Şoseaua Giurgiului nr.125, Bloc 4, Scara 1,Etaj 8, Ap.31, Sector 4, Bucureşti, România.
Avis aux concurents :
-On accepte seulement des poèmes originaux qui n’ont pas été publiés dans les revues, journaux ou recueils d’auteur ou anthologiques.
-Les textes doivent être dactylografiés ou à l’ordina-teur, avec les signes diacritiques.
-Les auteurs étrangers doivent envoyer les poèmes par e-mail en langue d’origine + traduction en français ou en anglais, Times New Roman 12.
Le jury de la part de la revue HAIKU va analyser les poèmes participants et va annoncer les prix. Le resultat du concours va être annoncé dans la revue HAIKU no.51/2014, les diplomes et les prix (en livres) seront envoyés aux gagnants par la poste en mai 2014.
 (La rédaction de la revue Haiku).
HAIKU CONTEST 2014
The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultural interferences "HAIKU" is continuing to organize the annual competition for haiku poems in fixed form, during the first trimester of 2014.
The competition is open to all poets who will send
on the address of Mr. Constantin Stroe, Şoseaua Giurgiului nr.125, Bloc 4, Scara 1,Etaj 8, Ap.31, Sector 4, Bucureşti, România,
or on the following e- mail address: valentin.nicolitov@yahoo.fr,
a number of 6 (six) haiku poems (5-7-5), up to 31 March 2014.
Only original haiku poems will be accepted, which were not published in newspapers or journals, author volumes or in any other forms up to the date of the competition. Hand-written text will not be accepted, the texts need to be at list typed, with correct diacritical symbols and signed.
The texts of the foreign authors have to be writen in English ou French as well as in the original. We prefer to send the texts by e-mail, New Times Roman 12.
A jury nominated by the editing board of the HAIKU Journal will analyse the received poems, will grant qualifications and will decide for the awarded poems.
The results of the competition will be published in the HAIKU Journal nr. 51 - semester I - 2014, and the prizes and diplomas will be sent to the winners by mail.
(The Editing Board).

joi, 1 noiembrie 2012


CONCURS DE HAIKU 2013


Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU organizează concursul anual de poeme haiku în formă fixă (5-7-5 silabe, kigo, kireji, care corespund normelor poemului haiku clasic japonez) în primul trimestru al anului 2013. La concurs pot participa toţi poeţii români şi străini care vor trimite pe adresa domnului Constantin Stroe, Şoseaua Giurgiului nr.125, Bloc 4, Scara 1,Etaj 8, Ap.31, Sector 4, Bucureşti, România sau pe adresele de e-mail: valentin.nicolitov@yahoo.fr şi  vasilemoldovan@yahoo.com, un număr de şase poeme haiku în formă fixă (5-7-5) până la data de 31 martie 2013.
Nu se vor accepta decât poeme haiku originale, nepublicate în ziare sau reviste, plachete sau volume de autor până la data concursului. Nu se vor accepta texte scrise de mână, textele ce se vor trimite trebuie să fie cel puţin dactilografiate, cu semnele diacritice corecte şi semnate. Cele trimise prin e-mail trebuie redactate în Times New Roman 12 cu diacritice româneşti..
Textele autorilor străini trebuie scrise în engleză sau franceză precum şi în limba ţării de origine şi, de preferinţă, să fie trimise prin e-mail. Un juriu stabilit de redacţia revistei Haiku va analiza poemele primite, va acorda note şi va stabili poemele premiate. Rezultatele concursului vor fi publicate în revista HAIKU nr. 49 - semestrul I/2013, iar diplomele şi premiile vor fi trimise câştigătorilor prin poştă.
(Colectivul de redacţie).

CONCOURS DE HAIKU 2013

La Revue d’interférences culturelles romano-japonaises HAIKU organise dans le premier trimestre de l’année 2013, le concours annuel de poèmes haïku en forme fixe (5-7-5, avec le kigou et kireji). Le concours est gratuit et ouvert a tous les poètes- rou-mains et étrangers. La date-limite de l’envoi de 6 poèmes est le 31 mars 2013 aux  adresses suivantes:
Par e-mail:
 valentin.nicolitov@yahoo.fr   (pour les poemes dans la langue francaise)
et vasilemoldovan@yahoo.com (pour les poemes dans la langue anglaise). 

Par poste: Monsieur Constantin Stroe, Şoseaua Giurgiului nr.125, Bloc 4, Scara 1,Etaj 8, Ap.31, Sector 4, Bucureşti, România.

 Avis aux concurents :
- On accepte seulement des poèmes originaux qui n’ont pas été publiés dans les revues, journaux ou recueils d’auteur ou anthologiques.
- Les textes doivent être dactylografiés ou à l’ordinateur, avec les signes diacritiques.
- Les auteurs étrangers doivent envoyer les poèmes par e-mail en langue d’origine + traduction en français ou en anglais, Times New Roman 12.

Le jury de la part de la revue HAIKU va analyser les poèmes participants et va annoncer les prix. Le resultat du concours va être annoncé  dans la revue HAIKU no.49/2013, les diplomes et les prix (en livres) seront envoyés aux gagnants par la poste en mai 2013.
 (La rédaction de la revue Haiku).

HAIKU CONTEST 2013

The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultural interferences "HAIKU" is continuing to organize the annual com-petition for haiku poems in fixed form, during the first trimester of 2013. 

The competition is open to all poets who will send on the address of  Mr. Constantin Stroe, Şoseaua Giurgiului nr.125, Bloc 4, Scara 1,Etaj 8, Ap.31, Sector 4, Bucureşti, România
or on the following e- mail address:         
a number of 6 (six) haiku poems (5-7-5), up to 31 March 2013. 

Only original haiku poems will be accepted, which were not published in newspapers or journals, author volumes or in any other forms up to the date of the competition. Hand-written text will not be accepted, the texts need to be at list typed, with correct diacritical symbols and signed.

The texts of the foreign authors have to be writen in English ou French as well as in the original. We prefer to send the texts by e-mail, New Times Roman 12.

A jury nominated by the editing board of the HAIKU Journal will analyse the received poems, will grant qualifications and will decide for the awarded poems.

The results of the competition will be published in the  HAIKU Journal nr. 49 - semester I - 2013, and the prizes and   diplomas will be sent to the winners by mail.
(The Editing Board).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu