Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.vineri, 21 ianuarie 2022

Concursul revistei Haiku / HAIKU CONTEST, 2022 / CONCOURS DE HAIKU, 2022

 Și în acest an se organizează concursul revistei. Anunțul a fost postat pe Facebook, dar voi scrie și aici.


Concursul revistei HAIKU, 2022
Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU organizează concursul anual de poeme haiku în formă fixă (5-7-5 silabe, kigo, kireji, care corespund normelor poemului haiku clasic japonez) în primul trimestru al anului 2022. La concurs pot participa toţi poeţii români şi străini care vor trimite domnului Valentin Nicoliţov, pe adresa de e-mail valentin.nicolitov@yahoo.fr un număr de şase poeme haiku în formă clasică (5-7-5) până la data de 31 martie 2022.
Nu se vor accepta decât poeme haiku originale, nepublicate în ziare sau reviste, plachete sau volume de autor până la data concursului. Textele trimise prin e-mail trebuie redactate în Times New Roman 12 cu diacritice româneşti.
Textele autorilor străini trebuie scrise în engleză sau franceză precum şi în limba ţării de origine şi, de preferinţă, să fie trimise prin e-mail. Un juriu stabilit de redacţia revistei Haiku va analiza poemele primite, va acorda note şi va stabili poemele premiate.
Rezultatele concursului vor fi publicate în revista HAIKU nr. 67/mai 2022, iar diplomele şi revista Haiku vor fi trimise câştigătorilor prin poştă în luna mai 2022. (Colectivul de redacţie).

HAIKU CONTEST, 2022
The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultual interferences "HAIKU" is continuing to organize the annual competition for haiku poems in fixed form, during the first trimester of 2022.
The competition is open to all poets who will send on the adress of Mr. Valentin Nicolitov, or on the following e-mail valentin.nicolitov@yahoo.fr,
a number of 6 (six) haiku poems (5-7-5), up to 31 March 2022.
Only original haiku poems will be accepted, which were not published in newspapers or journals, author volumes or in any other forms up to the date of the competition. Hand-written text will not be accepted, the texts need to be at list typed, with correct diacritical symbols and signed.
The texts of the foreign authors have to be writen in English ou French as well as in the original. We prefer to send the texts by e-mail, New Times Roman 12.
A jury nominated by the editing board of the HAIKU Journal will analyse the received poems, will grant qualifications and will decide for the awarded poems.
The results of the competition will be published in the HAIKU Journal nr.67/ 2022, and the diplomas and the Haiku Journal will be sent to the winners by mail. (The Editing Board).

CONCOURS DE HAIKU 2022
La Revue d’interférences culturelles romano-japonaises HAIKU organise dans le premier trimestre de l’année 2022 le concours annuel de poèmes haïku en forme fixe (5-7-5, avec le kigou et kireji). Le concours est ouvert a tous les poètes-roumains et étrangers. La date-limite de l’envoi de six poèmes est le
31 mars 2022 aux adresses suivantes:
Par e-mail: valentin.nicolitov@yahoo.fr.
Avis aux concurents :
-On accepte seulement des poèmes originaux qui n’ont pas été publiés dans les revues, journaux ou recueils d’auteur ou anthoogies.
-Les textes doivent être dactylografiés ou à l’ordinateur, avec les signes diacritiques.
-Les auteurs étrangers doivent envoyer les poèmes par e-mail en langue d’origine + traduction en français ou en anglais, Times New Roman 12.
Le jury de la part de la revue HAIKU va analyser les poèmes participants et va annoncer les prix. Le resultat du concours va être annoncé dans la revue HAIKU no. 67/2022, les diplomes et la revue Haiku seront envoyés aux gagnants par la poste en mai 2022. (La rédaction de la revue Haiku).Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu