Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.luni, 21 noiembrie 2022

CONCURS HAIKU 2023 / CONCOURS DE HAIKU 2023 / HAIKU CONTEST 2023

 

CONCURS HAIKU 2023

Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU organizează concursul anual de poeme haiku în formă fixă (5-7-5 silabe, kigo, kireji, care corespund normelor poemului haiku clasic japonez) în primul trimestru al anului 2023. La concurs pot participa toţi poeţii români şi străini care vor trimite prin poştă un număr de şase poeme haiku în formă clasică (5-7-5) până la data limită de 31 martie 2023, pe adresa: valentin.nicolitov@yahoo.fr.  Participarea tuturor este gratuită.

Nu se vor accepta decât poeme haiku originale, nepublicate în ziare sau reviste, plachete sau volume de autor până la data concursului. Nu se vor accepta texte scrise de mână, textele ce se vor trimite trebuie să fie cel puţin dactilografiate, cu semnele diacritice corecte şi semnate. Cele trimise prin e-mail trebuie redactate în Times New Roman 12 cu diacritice româneşti. Textele autorilor străini trebuie scrise în engleză sau franceză precum şi în limba ţării de origine.

Un juriu stabilit de redacţia revistei Haiku va analiza poemele primite, va acorda note şi va stabili poemele premiate.

Rezultatele concursului vor fi publicate în revista HAIKU nr. 69/ mai 2023, iar diplomele şi revista Haiku vor fi trimise câştigătorilor prin poşta electronică în luna mai 2023.

(Colectivul de redacţie).

                                               

*

CONCOURS DE HAIKU 2023

La Revue d’interférences culturelles romano-japonaises HAIKU organise dans le premier trimestre de l’année 2023 le concours annuel de poèmes haïku en forme fixe (5-7-5, avec le kigou et kireji). Le concours est ouvert a tous les poètes roumains et étrangers. La date limite de l’envoi de six poèmes est le 31 mars 2023 par e-mail: valentin.nicolitov@yahoo.fr. La participation est gratuite.

Avis aux concurents :

On accepte seulement des poèmes originaux qui n’ont pas été publiés dans les revues, journaux ou recueils d’auteur ou anthologiques. Les textes doivent être dactylografiés ou à l’ordinateur, avec les signes diacritiques.

Les auteurs étrangers doivent envoyer les poèmes par e-mail en langue d’origine + traduction en français ou en anglais, Times New Roman 12.

Le jury de la part de la revue HAIKU va analyser les poèmes participants et va annoncer les prix. Le resultat du concours va être annoncé dans la revue HAIKU no.69/2023, les diplomes et la revue Haiku seront envoyés aux gagnants par la poste en mai 2023.

(La rédaction de la revue)

 

*

HAIKU CONTEST 2023

The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultural interferences HAIKU is continuing to organize the annual competition for haiku poems in fixed form, during the first trimester of 2023.

The competition is open to all poets who will send on the following e-mail address: valentin.nicolitov@yahoo.fr, a number of 6 (six) haiku poems (5-7-5), up to 31 March 2023. The participation is free.

Only original haiku poems will be accepted, which were not published in news papers or journals, author volumes or in any other forms up to the date of the competition. Hand-written text will not be accepted, the texts need to be at list typed, with correct diacritical symbols and signed. The texts of the foreign authors have to be writen in English or French as well as in the original. We prefer to send the texts by e-mail, New Times Roman 12.

A jury nominated by the editing board of the HAIKU Journal will analyse the received poems, will grant qualifications and will decide for the awarded poems.

The results of the competition will be published in the HAIKU Journal nr. 69 semester I - 2023, Haiku Journal and the diplomas will be sent to the winners by mail. 

(The Editing Board)

joi, 23 iunie 2022

O carte de haiku deosebită

 

 

Valentin Nicolițov

 

Doamna Mirela Brăilean este de profesie biolog și a făcut cunoștință cu poemul haiku înn urmă cu patru ani.  S-a atașat de spiritul acestui poem de sorginte niponă scriind până în prezent poeme interesante și frumoase, cu care a participat la mai multe concursuri  de haiku. Cu timpul, poemele s-au adunat tot mai multe  și s-a hotărât să le publice într-un volum. A ezitat ceva timp, gândindu-se dacă publicarea poemelor sale într-o carte nu ar părea cumva un gest de vanitate, dar nu a renunțat la tipărire,  fiindcă a dorit să adune la un loc multele trăiri sufletești ce au îndemnat-o să scrie și a le face cunoscute și altora. În luna decembrie 2019, a debutat cu volumul Haihui pe dealuri.

Iată că acum ne aflăm în fața celei de a doua apariții editoriale, cartea Spunându-mi dorința dintr-o suflare.

An citit cu interes poemele ce alcătuiesc acest volum și m-am bucurat să descopăr o poetă cu o sensibilitate deosebită. Iar unele poeme haiku sunt și veritabile senryuri.

Poemele haiku.

Temele poemelor sale se aseamănă uneori, cum e și firesc,  cu multe dintre cele abordate în haiku de poeții clasici japonezi.

Autoarea dă dovadă de o receptivitate maximă la tot ce o înconjoară.

 Observăm că singurătatea este o stare dominantă a poetei fiindcă doar atunci când te izolezi de lume poți privi cu atenție în jur, dar și în adâncul din sufletul tău.

Astfel, într-o casă părăsită, într-o încăpere goală luminată seara doar de lună, poeta este cuprinsă de sentimente de singurătate, de tristețe și izolare (wabi, sabi)  deosebit  de puternice, negăsind pe nimeni în apropiere;  doar într-o  fereastră spartă mai există un singur păianjen:

 

Fereastra spartă –

un păianjen aninat

de colţul lunii


Contemplând natura toamna, cînd își pierde frunzele, o compară cu silueta mamei care a îmbătrânit și ea și parcă a devenit mai mică:


Zile de toamnă –

tot mai firavă parcă

și umbra mamei


Abordând o altă temă clasică poeta compară ceea ce este vechi cu ceea ce este nou  în următorul poem,  realizând o putere de sugestie deosebită:


Gardul putrezit –

cireșii din livadă

bătuți de floare 


 Într-un alt poem reușește să ne redea un tablou pictural sugestiv al căldurii insuportabile vara pe câmp, o arșiță ce nu poate fi stinsă cu nimic fiindcă fântâna are cumpăna  stricată de multă vreme și nu mai are apă. Contrastul puternic apare aici între arșiță și lipsa apei sau chiar setea poetei. Parcă am privi un tablou al unui peisagist rus cunoscut:


Arșiță pe câmp –

crăpată până în vârf

umbra cumpenei        


Când se odihnește  după amiaza, doar pendula continuă să numere orele și minutele amintindu-i că timpul continuă să se scurgă fără oprire  pentru noi toți:


Tihna amiezii –

numai ceasul cu pendul

nu-și ține limba


Unele poeme prezintă aspecte de pasteluri. Fiind foarte suggestive ele ne încântă totuși prin talentul poetic și finețea cu care este observată  natura înconjurătoare. Chiar dacă spiritul haiku nu se întrevede aici aceste poeme prezintă, totuși, o frumusețe aparte și vi le menționăm:


Ploaie de vară –

câteva vrăbii se scaldă

într-un curcubeu

 

Îngheț peste iaz –

în copca tot mai mică

un pumn de stele


În casa înstrăinată  a rămas  pe un perete o singură icoană drept martoră a existenței unei persoane care și-a trăit viața acolo și s-a rugat la Maica Domnului- dar este de ajuns pentru a scrie un haiku memorabil:


Casa vândută –

uitată pe-un perete

icoana maicii


Multe aspecte din viața de zi cu zi, deși par banale, ascund sentimente mult mai adânci. Iată un  moment tandru ce se petrece între două persoane, moment care ne-a atras atenția în mod plăcut:


Semne de dezgheț –

două mâini se încălzesc

într-o mănușă   


Într-un alt moment al zilei, privind pierdută  petalele de flori ce se duc în neant pe apele râului,  gândurile i se întorc iarăși la suferința din suflet:


Petale pe râu –

semnătura de divorț

încă proaspătă 


Există în această carte multe poeme fumoase care ne descoperă viața simplă a celor apropiați (părinți, bunici). Multe poeme sunt dedicate acestora. Bunica păstrează sub pernă o poză veche de-a bunicului, dispărut în urmă cu mai mulți ani, pe care o privește adesea cînd este singură:


Rugă de noapte –

o poză-ngălbenită

sub perna bunei


Existența anotimpurilor anului se observă cu ușurință în poemele sale, nu numai toamna, dar și primăvara, și gesturile oamenilor sunt prezentate  aici cu discreție și înțelegere. Existența simplă a mamei care la apropierea toamnei își pregătește și ea hainele pentru anotimpul rece:


Lucrări de toamnă –

mama-şi peticeşte iar

paltonul cel vechi


A venit primăvara, iar bunicii simt fiorul reînnoirii naturii și  caută să intre  în ton cu ea. Iată câteva  gesturi firești ale acestora în concordanță cu anotimpul:


Crângul iar verde –

bunicul își cănește

părul și barba

 

Prunii în floare –

buna nu-și mai ascunde

părul sub batic

 

Poemele senryu.

Multe poeme haiku prezintă o tentă de senryu. Spre deosebire de poemul haiku poemul senryu este mai simplu de scris fiindcă nu mai trebuie respectate toate regulile stricte ale haikuului, ci doar pe cele ale umorului, adică să ne producă un zâmbet și să ne destindă. Senryurile ne fac să zâmbim înțelegători cu natura umană fiindcă reprezintă niște ironii la adresa cicălelilor soțiilor, la comportamentul soților, la adresa bețivilor sau la comporta-mentul unor tineri  la muncile câmpului. 

Într-un astfel de senryu poeta compară bâzâitul albinelor cu bombănelile soțiilor, dar totuși  bâzâitul  albinelor din grădină  îi pare  mai greu de suportat :


Albine la flori –

bâzâitul nevestei

mai suportabil


Atitudinea unor soți față de soții în familie este bine cunoscută și poetei noastre:


Vecinul și-a luat    

robot de bucătărie...

ieri s-a însurat 


Într-un alt senryu poeta ne arată doar  un covor de coji de semințe aruncate pe jos de bețivii crâșmei și astfel aceștia ne apar cam neciopliți:


Roadele muncii –

plin de floarea soarelui

în jurul crâșmei


Următorul poem  spune o întregă poveste: se pare că la prima coasă unele codane sunt atrase de tinerii cosași prin fânețe:


La prima coasă

în părul codanelor

fire de iarbă 


Când merge la vaccinare observă cu atenție comportamentul  asistentelor:   


Urmez la vaccin –

par destul de-nțepate

asistentele   


Și tot acolo, este tratată  de  o soră medicală ce i se pare mai simpatică și se gândește că poate o va revedea:


Mă bagă-n boală

sora de la vaccinări –

aștept rapelul

                                                *

Senzațiile ce te cuprind pe parcursul lecturii poemelor sunt  de simplitate și de claritate. Este vorba despre categoria estetică karumi, despre firescul și ușurința cu care își scrie poemele. Din acest punct de vedere, cartea poate constitui un exemplu de redare a sentimentelor autoarei în relația ei cu viața și de implicare cu mediul în care trăiește. Nu lipsesc din carte nici atmosfera de melancolie și sentimentul de scurgere  a timpului.  Fără a face eforturi deosebite, autoarea reușește să respecte majoritatea cerințelor și regulilor exigente impuse haikuului, dar și să-și impună o amprentă originală.  În plus se observă că spiritul haiku este o apariție constantă în poemele sale.

Poeta Mirela Brăilean este membră a Societății Române de Haiku. Prin această a doua carte autoarea confirmă pășirea cu dreptul în lumea  poeților de haiku oferindu-ne o lectură deosebită. Citiți-o cu atenție pentru a descoperi frumusețea poemelor sale.

 


miercuri, 13 aprilie 2022

REZULTATELE CONCURSULUI REVISTEI HAIKU (Ediția 2022)

 

          Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU a organizat concursul anual de poeme haiku, ediţia 2022, cu participare internaţionalã, în primul trimestru al anului. Au fost primite pentru concurs un număr total de 410 poeme haiku prin email sau prin poştă aparţinând la 73 poeţi. Dintre acestea un număr de 122 poeme aparţin poeţilor români, iar 288 poeme poeţilor străini.

Criteriile de apreciere ale poemelor trimise la concurs au fost făcute cunoscute participanţilor prin comunicatul concursului.

Juriul concursului a avut următoarea componenţă:

-Preşedinte: Valentin NICOLIŢOV.

-Membri: Magdalena DALE şi  Vasile MOLDOVAN.

Juriul concursului a stabilit premii şi menţiuni. Câştigătorii concursului sunt prezentaţi în continuare:

 

 

SECȚIUNEA  ROMÂNĂ 

Premiul întâi/First award

Ana DROBOT            

Prima zi din an                      First day of the year

lipite una de alta                      floating  tied one to each other

două bărci în larg                    two boats at sea

 

Premiul al doilea/ Second award

Letiția  IUBU             

Prieten plecat –                       Departed friend –

o frunză de arțar                      a maple leaf

luată de vânt                            taken by the wind

 


Premiul al treilea/ Third award

Cristina-Valeria APETREI 

Caisul înflorit –                       Apricot tree in bloom–

și mai luminoasă                       the Milky Way

Calea Lactee                           even brighter

Mentions

Dan IULIAN             

Întâia coasă                           First mowing

un trifoi cu patru foi                a four-leaf clover

fără de noroc                           out of luck

 

 Maria TIRENESCU  

Seară de vară –                      Summer evening –

puștiul lasă în casă                the child lets inside the house

pisoiul ud                                the wet kitten

 

Constantin STROE    

Anunțând primul                     Announcing the first

haiku de primăvară                haiku spring

ghiocel firav                            frail snowdrop

 

Premiu pentru senryu/Senryu award

Mirela BRĂILEAN      

Fete la război –                        Girls at the loom –

mânuind suveicile                   handling the shuttles

pe întrecute                             in competition

 

 Cezar Florin CIOBÎCĂ 

Armistițiu –                             Armistice –

un soldat bandajează               a soldier  is bandaging

prunul ciopârțit                       the chopped plum tree

 


Victoria  MILESCU        

Apa limpede                            Clearwater

nici o ascunzătoare                 no hiding place

pentru peștii mari                    for the big fish

 

SECȚIUNEA  FRANCEZĂ

Premiul întâi/ Premier prix

Hassane ZEMMOURI, Algérie                   

Journal personnel –                             Jurnal personal –

la signature de la maîtresse                 semnătura profesoarei

à côté du premier poème                     lângă prima poezie

 

Premiul al doilea/Second award

Diane DESCOTEAUX, Canada                

Après le repas                                      După prânz

changer la couche souillée                   schimbând scutecul murdar

de mon vieux papa                              al bătrânului meu tată  

Premiul al treilea/Troisieme prix

Iocasta HUPPEN, Belgia                             

Pommiers en fleurs –                           Meri în floare

sa nouvelle  robe                                 noua ei rochiță            

attire une abeille                                  atrage o albină                                    

                                    Mentions

Graziella DUPUY, France                          

Froid soleil d'avril –                            Soare rece de aprilie –

rentrée pour se mettre au chaud          revenită  la încălzit

la première mouche                             prima muscă

 

Marie- France EVRARD, Belgique,                      

Neige matinale                                  Ninsoare de dimineață –

les petites tệtes blondes                      micile capete blonde

collées au fenệtre                                lipite de fereastră

 

Anne DEALBERT, France            

Chant d'oiseaux –                               Cântecul păsărilor –

chacun de sa petite note                      fiecare cu mica melodie

et moi qui écris                                    iar eu care scriu

 

Virginie COLPART, France                      

Le temps de son chant                                    Cu cântecul  său

la mesange ressuscite                                     pițigoiul reînvie

le cerisier mort                                               cireșul mort

 

SECȚIUNEA  ENGLEZĂ

First award/ Premiul întâi

Milan RAJKUMAR,, India            

This arranged marriage…                    O căsătorie aranjată...

weeping behind the curtain                 plângând în spatele perdelei

the young bride-to-be                         viitoarea mireasă

 

Second award/ Premiul al doilea

Vladislav HRISTOV, Bulgaria       

Refugee camp                                     Tabăra de refugiați

a pair of pigeons                                  o pereche de porumbei

are courting                                         își fac curte

 

Third award/ Premiul al treilea

David McMURRAY, Japonia                    

Wayfarer willow’s                              Salcie călătoare

silent shadow dangles                         umbra ei tăcută atârnă

on the Ukraine border                         la  granița Ucrainei

Mentions

Zoran DODEROVIC, Serbia                     

A column of refugees                         O coloană de refugiați

barbed wire at the border                    sârma ghimpată la graniță

devides freedom                                 împarte libertatea

 


Katica BADOVINAC, Croația                   

Relocation day –                                 Ziua mutării –

the mouse remains in his hole        şoarecele rămâne în gaura lui

he does not like change`                     nu vrea schimbarea

 

Mihovila CEPERIC, Croația                      

My childhood grove                           Crângul copilăriei mele

the nightingale's singing                      cântecul privighetorii

postpones my sleep                             îmi amână somnul

 

Wieslaw KARLINSKI, Polonia  

Before the vernisage                           Înainte de vernisaj

third time he changes his tie        a treia oară își schimbă cravata

painter’s grandfather                           bunicul pictorului

 

Silvija BUTKOVIC, Croația                                  

Postman at the door                          Poștaș la ușă –

in the eyes  of the old man                  în ochii bătrânului

tears of joy                                          lacrimi de bucurie

 

Notă:

Diplomele și Revista Haiku nr.67/2022, în format pdf,  se vor trimite câștigătorilor concursului, prin poștă.

sâmbătă, 2 aprilie 2022

Imagine şi cuvânt în poezia lui Dan Doman

Vasile  Moldovan

 

     La sfârșitul anului 2021, Editura Societăţii Scriitorilor Români din Bucureşti a publicat o importantă carte de fotohaiku, sub semnătura poetului Dan Doman.

 


      Dan Doman este unul dintre haijinii începutului de drum. A frecventat Cenaclul de haiku Florin Vasiliu” din București încă de la înființarea acestuia. A colaborat, de asemenea, cu societățile de haiku din Constanța și Târgu-Mureș publicând în revistele acestora, Albatros, Orfeu și Bucurii efemere. Fire comunicativă, Dan Doman a promovat prietenia prin haiku, scriind și tipărind împreună cu alți poeți, Iulian Dămăcuș, Radu Patrichi, Elena Manta Ciubotariu, Ioan Găbudean, Sonia Cristina Coman, Nicolae Ștefănescu, Ecaterina Dărăban, mai multe plachete de poeme rengay. Înclin să cred că e cel mai prolific poet de poeme rengay din literatura română, el continuând să scrie şi azi solo rengay şi poeme în colaborare cu Olga Neagu, Cezar-Florin Ciobîcă şi, mărturisesc, chiar și cu mine!

       
Totodată, Dan Doman e pasionat de literatura pentru copii, domeniu în care a publicat cinci cărți în proză și a reușit să creeze un personaj de mare atracție în lumea celor mici, și anume pe fetița Laura.

     La împlinirea vârstei de 70 de ani, poetul și-a făcut un cadou de zile mari, o carte de excepție,  Vești de acasă /News from home, la Editura Societății Scriitorilor Români, carte de  fotohaiku și alte poeme  vizuale. E al patrulea său volum de acest fel, după O cărare prin ierburile toamnei /A path through the autumn grasses (2012), Noi și  o stea / We and a lone star (2018), Urmele pașilor tăi /The traces of your footsteps (2020). 

        E meritul lui Dan Doman de a răspândi sintagma poeme vizuale, prin care se înțeleg acele creații în care imaginea și cuvântul contribuie deopotrivă la crearea emoției estetice. Imaginea și logosul se întrepătrund, formează un tot. Poetul se adresează văzului și auzului, picturii și muzicii, cuvântului și, prin intermediul său, gândirii. Cartea a fost scrisă în cei doi ani de recluziune pricinuiţi de pandemie. În vreme ce alți confrați nu au făcut decât să se jeluiască în această perioadă de mari frustrări, Dan Doman, având un comportament atletic, a străbătut munții ca geolog sau ca simplu turist și a consemnat cu pana sau cu obiectivul aparatului foto imagini de o mare frumusețe de pe tot cuprinsul românesc, dar mai ales din munți și păduri.

    Cartea propriu-zisă e împărțită în stil japonez pe anotimpuri, începând cu Anul Nou, urmat de primăvară, vară, toamnă și iarnă.

   Anul Nou  se prezintă ca un spectacol grandios în aer liber, în care se îmbină aspectele reale cu cele fantastice. În programul de revelion, bunăoară, creasta muntelui e luminată de lună, iar anii îndepărtați ai copilăriei au renăscut, parcă, într-un bulgăre de nea. Totul are loc într-o atmosferă de curățenie, de puritate fizică și spirituală: curățenie de Crăciun / ea șterge mai întâi norii / de pe geam.

   

                               


curăţenie de Crăciun –

ea şterge mai întâi norii

de pe geam

   Primăvara, la un moment dat, haikuul e prea strâmt pentru a putea cuprinde integral realitatea și atunci poetul recurge la fotogunsaku, gen alcătuit din fotografie, haiku și tanka, precum și la fotorengay. De asemenea, apelează din când în când la haikuuri descoperite în trilogia „Frații Jderi de Mihail Sadoveanu, cărora le asociază fotografii misterioase: râu nevăzut / deasupra văii curge / o adiere lină  sau crucile nopții / curg neguri pe Prut / se-arată știma.

 

 

Crucile nopţii–

curg neguri pe Prut

se-arată ştima


Vara are zile nesfârşite, dar poetul compune şi noaptea fotohaiku: ultimul soare – / lunga zi de vară / încet dispare şi noapte de vară – / chiar şi în vis bătrânul / compune fotohaiku.

 

ultimul soare –

lunga zi de vară

încet dispare

 

  În secvența Toamna autorul se înfățișează pe sine, ca poet și artist fotograf, în timp ce lucra la scrierea acestei cărți: munții în toamnă – / tu stai în izolare / compunând haiku  și  zi cu vânt – / pozele ți-au ieșit cam strâmbe / zice pictorul.

 

 zi cu vânt – 

“pozele ţi-au ieşit cam strîmbe“ 

zice pictorul


       Iarna e surprinsă în esențe tari, precum acestea: liniște / în odaia copiilor – / afară  ninge  și  prima ninsoare – / vara se ascunde / într-o frunză.

 


prima ninsoare–

vara se ascunde          

într-o frunză

 

      Cartea se încheie cu o amplă postfață care constă în interviul acordat de Dan Doman poetului Ioan Găbudean, despre haiku, fotohaiku și literatura pentru copii. E unul din textele reprezentative despre fotohaiku și scrieri similare, până în prezent doar regretatul Dumitru Radu şi Ion Codrescu au publicat ceva similar. Dan Doman ne mărturisește că acumulările sale de haiku au fost destul de lente până în 1996, când a debutat în volum și a câștigat premiul II la Ito En New Haiku, cel mai prestigios concurs internațional de haiku.

       De fotografiat s-a apucat imediat după bacalaureat, când a primit în dar de la mama sa, şi ea poetă de haiku, Ecaterina Dărăban, un aparat foto. A activat ani îndelungați într-un fotoclub al geologilor. Din anii romantici ai tinereții a început să asocieze imaginea cu sunetul, compunând diaporame pe muzică de Vivaldi și Gershwin. După ce a exersat peste un deceniu fotohaikuul, Dan Doman consideră că Într-un poem fotohaiku legătura dintre fotografie și text poate fi directă sau sugerată. Asocierea haikuurilor cu imagini, la fel ca a haikuurilor între ele, poate urma în mod liber aceleași principii care guvernează legarea versurilor în cazul poemelor renga.”.

    Prin cele mai reușite fotohaikuuri, ca și prin regulile și principiile din interviul care încheie cartea, vești de acasă / news from home se constituie într-un mic manual de poetică. Tinerii autori de fotohaiku au ce învăța din reușita celor mai multe poeme, cât și din prezentarea succintă și clară a teoriei genului. Prin urmare, cartea de față rămâne o lucrare de referință, atât pentru Dan Doman, cât și pentru genul abordat, fotohaikuul, aflat încă destul de aproape de începuturile sale, la noi şi în lume.