Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.Rezultatele concursului revistei HAIKU

vineri, 16 mai 2014

Rezultatele concursului anual de poeme haiku(Ediţia 2014)
Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU a organizat a zecea ediţie a concursului anual de poeme haiku, ediţia 2014, cu participare internaţionalã, în primul semestru al anului.
Au fost primite pentru concurs un numãr total de 816 poeme haiku, aparţinând la 141 poeţi. Dintre acestea un numãr de 220 poeme aparţin poeţilor  români, iar 596 poeme  poeţilor strãini.
Criteriile de apreciere ale poemelor trimise la concurs au fost cele fãcute cunoscute participanţilor prin comunicatul concursului. 
Juriul concursului a avut urmãtoarea componenţã:
-Preşedinte: Valentin Nicoliţov.
-Membri: Teodora Moţet şi Florin Grigoriu.
Juriul concursului a acordat premii şi menţiuni la secţiunile românã, englezã şi francezã. Câstigãtorii concursului sunt prezentaţi în continuare.
Secţiunea română*
Premiul întâi/ First award
Vasile CONIOŞI-MESTEŞANU
Noapte de vară                       Summer night –
barza ciupeşte luna                    the stork pinches the moon
printre nuferi                             among water lilies
Premiul 2/ Second award
Eduard ŢARĂ
Noapte de vară –                      Summer night –
cântecul beţivului                       the song of the drunk man
rătăcind strada                          is losing the street
Premiul 3/ Third award
Radu PATRICHI
Cimitirul gol                            Empty cemetery -                     
pe mormântul de copil               on child’s tomb              
om de zăpadă                             nowman
Senryu-Premiul 1/ Senryu- First award
Gheorghe VICOL
Lenin pe soclu –                        Lenin on a piedestal -
semne că-l iubesc încă               signs that birds still
păsărelele                                 love him
Senryu-Premiul 2/ Senryu- Second award
Ana RUSE
Curte de babă                         Old woman’s yard -      
zorelele se caţără                      morning glory climb
pe gardul moşului                       on old man’s fence


Senryu-Premiul 3/ Senryu- Third award
Cezar CIOBÎCĂ
Primiri urgenţă                        Emergency room
se grăbesc să-mi ia sânge           only mosquitoes are in a hurry
numai ţânţarii                              to take my blood
Menţiuni/ Mentions
RUSU CRISTINA
Prunii în floare                          Plum trees in bloom                 
vântul duce parfumul                 the wind caries the fragrance
în casa goală                                in the empty house
Maria TIRENESCU
Uşă blocată –                              Door locked             
în casă înfloreşte                         in the house blooms
o muşcată roz                              a pink geranium
Andana CĂLINESCU
Noapte de vară.                                    Summer night.
Un pescăruş veghează                a seagull watches
sus pe-o cornişă                          up on a cornice
Anca Florentina POPESCU 
Palid  în poartă                       Pale in the gate
fiul se-ntoarce bătrân                 the son returns old man
azi de la război                           today from the war
Virginia POPESCU
Cuib luat de vânt –                    Nest taken by the wind
împrăştiaţi prin iarbă                  spread through the grass
puii de mierlă                              blackbird’s chicks
Constantin STROE
Prima bucurie                           First joy       
 copilul rosteşte                           the child says
 cuvântul ,,mama”                       the word “mother”
Letiţia IUBU
Sfârşit de sezon –                      End of the season
bikinii cu palmieri                      bikini with palm trees
agăţaţi pe sârmă                          hang by the wire
Virginia BUTESCU
Amor tomnatic –                       Autumnal love
sărutul unei frunze                       the kiss of a leaf
pe obrazul meu                            on my cheek     
Translated into English by Magdalena DALE               

THE RESULTS OF THE HAIKU CONTEST(Edition 2014)     
The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultural interferences HAIKU has organized in the first semester of this year, the annual competition of haiku poems, edition 2014 with international participation.
It has received by e-mail or by mail a number of 816 haiku poems, belonging to 141 poets. From these a number of 220 poems belonged to the Romanian poets and596 poems belonged to the foreign poets.
The criteria for accepting poems are the requirements communicated in the notification of the contest
The jury was composed of:
- President - Valentin Nicoliţov
-Members: Teodora Moţet and Florin Grigoriu.
Finally, the prizes and honorable mentions were awarded to the sections Romanian, English and French. The winners of the prizes and honorable mentions are:
English section/ Secţiunea engleză**
                                    
First Award /Premiul întâi
Andrius LUNECKAS- Lituania
Snowing –                                 Ninge liniştit –
sick child draws                         copil bolnav desenând
the stork                                   o barză albă

                                              

Second Award / Premiul al doilea
Stjepan ROZIC –Croaţia
Winter beginning                       Începutul iernii
over the dry leaves rustles          printre frunze foşneşte
a hurried hedgehog                    un arici grăbit
Third Award / Premiul al treilea
Frans TERRYN -Belgia
First tip of winter                     Primul semn de iarnă –
an icy wind drives me                Vântul rece şi-un câine
and my dog homewards             mă duc acasă
Senryu-Premiul 1/ Senryu- First award
Amitava DASGUPTA –U.S.A.
April Fool’s Day                        Întâi aprilie 
my boss promises me                 şeful îmi promite
a salary increase                       salariu mărit
Senryu-Premiul 2/ Senryu- Second award
Sam CANAROZZI -Franţa
You damn mosquito                      Al naibii ţânţar
stop buzzing me will you please     nu mai bâzâi, te rog ,
you trouble my dreams                  îmi tulburi visele
Mentions / Menţiuni
Jacek MARGOLAK  - Polonia
Turning                                     Întorcând perna
the pillow to the cold side           cu partea rece in sus
cricket song                              cântec de greier
                       
Nada JAČMENICA - Croaţia
A tom cat in rush –                    Motan în grabă –
from his mouth sticks out           din gură-i iese coada
his breakfast's tail                      micului dejun
 Klavdija ZBIČAJNIK - Slovenia
Across the street is walking       Peste drum trecând
with large steps                         cu paşi mari un câine
neighbor's black dog                  negru din vecini
Radhey SHIAM - India
A deserted road                        Pe un drum pustiu
a divorced lady strolls                împreună c-un câine
faithful dog follows                    doamna singură
                                   **Translated into Romanian by Magdalena Dale
 

Concours annuel de poèmes haiku Edition 2014 
Le collectif de rédaction de la Revue d’Interférences culturelles roumano-japonnaises Haiku a organisé la dixieme édition du concours annuel de poèmes haiku, dans le premier sémestre 2014 où participèrent des poètes du monde entier.
816 poèmes furent envoyés par e-mail ou par la poste classique dont 220 par poètes roumains et 596 etrangers.
Les critères d'évaluation des poèmes ont été communiqués dès le début aux participants. Le jury du concours accorda des prix et mentions aux 3 sections: roumaine, anglaise, francaise.
Le jury du concours: -Président : Valentin Nicoliţov.
-Membres: Teodora Motet et Florin Grigoriu.
Section française/secţiunea franceză*
Premier prix /premiul întâi
Patrick SOMPROU -Franţa
Maison ancienne                     Căsuţa veche –
dans ma paume la douceur        palma atinge duios
du bouton de porte                     mânerul uşii
Second prix/premiul al doilea
Veronique DUTREIX - Franţa
Maison à vendre                      Casă de vândut – 
 la cloche d’entrée                     clopotul de la poartă
ils emportent                             l-au dus cu ei
Troisieme prix/premiul al treilea
Minh TRIET PHAM - Franţa
Mon grand-père est mort...        Bunicul s-a dus...
les parties d'échecs n'ont plus     să joci şah nu mai are
le même plaisir                          acelaşi farmec

Prix pour senryu 1/ premiu  pentru senryu 1
Huguette DUCHARME - Canada
Jardin botanique –                     Grădina botanică –                   
du pollen sur ton nez,                 Liliana, micuţo,
petite Lili!                                 ai polen pe nas!
Prix pour senryu 2/ premiu  pentru senryu 2
Dominique BORÉE - Franţa
Averse d'été                              Ploaie de vară –  
le chat frotte son menton            pisica-şi freacă botul
sur les "Fleurs du mal"               de « Florile răului »
Mentions /Menţiuni
Monique JUNCHAT - Franţa
Pique-nique au campus              Picnic în campus
la pie sort du sac MacDo           coţofana-mi fură
une frite dans le bec                  cu ciocul un chips

Daniel PY - Franţa
Soulevant son béret :                  Scoţându-şi clopul:
le front du paysan                      fruntea de tăran pare
mi-blanc                                    jumate albă
Daniele DUTEIL - Franţa
Le premier coucou!                   Aud primul cuc!
Le cœur léger soudain               Sufletul deodat’ uşor
oubliant la pluie                          uitând de ploaie
Christiane RANIERI - Franţa
Visite à ma mère –                    Vizită la mama  –
dans le couloir m'attendent         pe coridor m-aşteaptă      
seules mes pantoufles                 numai papucii
Germain REHLINGER - Franţa
Bêcher le jardin                         Să sap grădina
la merlette sur mes pas –           cu mierla după mine –  
déjà l'an passé ?                        s-a mai dus un an? 
*Versiunea romană: Teodora MOTET
 

 

marți, 30 aprilie 2013


REZULTATELE CONCURSULUI DE HAIKU 2013

Rezultatele concursului internaţional de haiku
                        (Ediţia 2013)
Colectivul de redacţie al revistei de interferente culturale româno-japoneze HAIKU a organizat a noua ediţie a concursului anual de poeme haiku, editia 2013, cu participare internatională, în primul semestru al anului.
Au fost primite pentru concurs un număr total de 549 poeme haiku, aparţinând la 92 poeţi. Dintre acestea un numãr de 96 poeme aparţin poeţilor români, iar 453 poeme poeţilor străini. Criteriile de apreciere ale poemelor trimise la concurs au fost cele făcute cunoscute partici-panţilor prin comunicatul concursului.
            Juriul concursului a avut următoarea componenţă:
-Preşedinte: Valentin Nicoliţov.
-Membri: Teodora Moţet şi Vasile Moldovan.
Juriul a acordat premii şi menţiuni la secţiunile română, engleză şi franceză. Câştigătorii concursului sunt prezentaţi în continuare.
I. Secţiunea română
Premiul întâi/ First award
Eduard ŢARĂ
Sfârşit de vară –                             Summer end –
de pe vâslă se scurge                      from the oar is dripping
încet lumina                                    slowly the light
Premiul 2/ Second award
Adina ENĂCHESCU
Doi bătrâni urcând                           Two old people climbing
dealul spre biserică –                        the hill towards the church –
la Înviere!                                        to Resurrection!
Premiul 3/ Third award
Letiţia IUBU
Vânt pătrunzător –                          Piercing wind –
aceeaşi cerşetoare                           the same beggar woman
la colţul străzii                                  at the street corner
Senryu-Premiul 1/ Senryu- First award
Dumitru ROŞU
Liberi în UE –                                  Freely in EU –
Ileana Cosânzeana                           Ileana Cosânzeana goes
pleacă la căpşuni                              to pick strawberries

Senryu-Premiul 2/ Senryu- Second award
Alexandru PĂTRULESCU
Cireşe coapte                                   Ripe cherries
strânse-n poala vecinei.                     piled in my neighbor’s lap.
Sar gardul, sau nu?                           Should I jump the fence?
Menţiuni/ Mentions
Cezar-Florin CIOBÂCĂ
Slujba de seară                                 Evening service
bătrâna-n genunchi                            an old woman on her knees
plivind răsadurile                               weeding the plntlets
Cristina RUSU
Zile de îngheţ –                                 Freezing wheather –
copilul desenează                              a child draws
aburii ceştii                                        the cup steams
Virginia POPESCU
Noapte senină –                                Serene night –
parfumul cireşilor                               cherry blossom’s scent
până la lună                                       to the moon
Constantin STROE
Bând împreună                                  Drinking together
ceaiul de dimineaţă –                         the morning tea –
un nou poem haiku                            a new haiku poem
II. Section française/Secţiunea franceză
Premier prix /premiul întâi
Patrick SOMPROU-France
Nouvelles du Japon –                         Ştiri din Japonia –
jusque dans la litière du chat                chiar şi bolul pisicii
radioactivité                                        e radioactiv
Second prix/premiul al doilea
Danièle DUTEIL- France
Fin de canicule                                   S-a dus arşiţa
le vent pousse vers la mer                   vântul umflă spre mare
un lambeau de toile                             o velă ruptă
Troisieme prix/premiul al treilea
Alexandra IVOYLOVA-Bulgarie
Une nuit d’amour.                               O noapte de dragoste.
Des lumières des phares tardifs            Luminile târzii ale farurilor
flânent sur le plafond                            se plimbă pe tavan
 
Premier prix pour senryu/ Premiul întâi pentru senryu
Keith A. SIMMONDS - France
Enfants et parents                                Copiii şi părinţii
jouant follement dehors...                     de-a valma pe - afară ...
les premières neiges                             prima ninsoare
Second prix pour senryu/Premiul al doilea pentru senryu
Patrick GILLET-France
Bikini à fleurs –                                    Bikini înfloraţi –
les poissons voient des iris                    peştii văd irişi
pour la première fois                             pentru prima dată
Mentions /Menţiuni
Damien GABRIELS - France
Emmenant au loin                                 Ducând spre zare
la phrase que je lisais                            fraza pe care o citeam
un papillon jaune                                   un fluture galben
Danièle Étienne-GEORGELIN - France
Poussée par le vent,                              Împinsă de vânt,
dans le tourbillon de feuilles                   într-un vârtej de frunze
la petite fille danse                                 fetiţa dansează
Florence HOUSSAIS - France
Taches larmes d’encre                          Lacrimi de cerneală
sur ta joue rose à fossettes –                 pe obrăjorul cu gropiţe –
mon jeune écolier                                  micul meu şcolar
Minh -Triêt PHAM - France
Crépuscule d'hiver –                             Amurg de iarnă –
le cri rauque d’un corbeau                     croncănitul aspru de corb
entaille les ruines                                   crestează ruinele
III. English section/ Secţiunea engleză
Premiul I / The first award
Frans TERRYN – Belgia
Externat din spital –                              Back from hospital –
în mijlocul pajiştei                                 in the middle of my lawn
un scai înflorit                                       a thistle in bloom
 
Premiul II / Second award
Sandra SIMPSON – Noua Zeelandă
Luna recoltei –                                      One more harvest moon –
în salonul de cancer                               on the cancer ward someone
un cânt de dragoste                               sings an old love song
Premiul III / Third award
Francesco de SABATA – Italia
Haiku bilingv –                                     Bilingual haiku –
ascuţind la celălalt capăt                       sharpening on either end
creionul tocit                                        the used pencil
Menţiuni – Mentions
Andre SURRIDGE – Noua Zeelandă
Ritual zilnic –                                     Daily ritual –
un moş cu flori proaspete                   an old man brings fresh flowers
la troiţă                                              to the roadside shrine
Djurdja VUKELIČ ROZIČ- Croaţia
Flutur de noapte                                Night butterfly
pe clapele pianului…                         walking over piano keys…
muzică lină                                        silent music
Patricia PRIME – Noua Zeelandă
Râu ieşit din matcă –                        The flooded river –
maşinuţa copilului                              a child’s plastic racing car
plutind printre trestii                           floats into the reeds
Vera PRIMORAC – Croaţia
Zori de aprilie –                                April morning –
cerul se mută dintr-o                         the sky skipping
băltoacă-n alta                                  from puddle to puddle
Sasa VAZIČ – Serbia
Câmpurile ninse…                            Snowy fields...
liniştea săteanului                               villager’s silence lit
lângă lumânare                                  by candlelight
Premiu pentru senryu/ Award for senryu
Amitava DASGUPTA – S.U.A.
Întâlnire cu şeful…                             Meeting with boss…
prin fereastra biroului                          through the office window
furtună cu trăznet                                thunderstorm

joi, 1 noiembrie 2012


CONCURS DE HAIKU 2013


Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU organizează concursul anual de poeme haiku în formă fixă (5-7-5 silabe, kigo, kireji, care corespund normelor poemului haiku clasic japonez) în primul trimestru al anului 2013. La concurs pot participa toţi poeţii români şi străini care vor trimite pe adresa domnului Constantin Stroe, Şoseaua Giurgiului nr.125, Bloc 4, Scara 1,Etaj 8, Ap.31, Sector 4, Bucureşti, România sau pe adresele de e-mail: valentin.nicolitov@yahoo.fr şi  vasilemoldovan@yahoo.com, un număr de şase poeme haiku în formă fixă (5-7-5) până la data de 31 martie 2013.
Nu se vor accepta decât poeme haiku originale, nepublicate în ziare sau reviste, plachete sau volume de autor până la data concursului. Nu se vor accepta texte scrise de mână, textele ce se vor trimite trebuie să fie cel puţin dactilografiate, cu semnele diacritice corecte şi semnate. Cele trimise prin e-mail trebuie redactate în Times New Roman 12 cu diacritice româneşti..
Textele autorilor străini trebuie scrise în engleză sau franceză precum şi în limba ţării de origine şi, de preferinţă, să fie trimise prin e-mail. Un juriu stabilit de redacţia revistei Haiku va analiza poemele primite, va acorda note şi va stabili poemele premiate. Rezultatele concursului vor fi publicate în revista HAIKU nr. 49 - semestrul I/2013, iar diplomele şi premiile vor fi trimise câştigătorilor prin poştă.
(Colectivul de redacţie).

CONCOURS DE HAIKU 2013

La Revue d’interférences culturelles romano-japonaises HAIKU organise dans le premier trimestre de l’année 2013, le concours annuel de poèmes haïku en forme fixe (5-7-5, avec le kigou et kireji). Le concours est gratuit et ouvert a tous les poètes- rou-mains et étrangers. La date-limite de l’envoi de 6 poèmes est le 31 mars 2013 aux  adresses suivantes:
Par e-mail:
 valentin.nicolitov@yahoo.fr   (pour les poemes dans la langue francaise)
et vasilemoldovan@yahoo.com (pour les poemes dans la langue anglaise). 

Par poste: Monsieur Constantin Stroe, Şoseaua Giurgiului nr.125, Bloc 4, Scara 1,Etaj 8, Ap.31, Sector 4, Bucureşti, România.

 Avis aux concurents :
- On accepte seulement des poèmes originaux qui n’ont pas été publiés dans les revues, journaux ou recueils d’auteur ou anthologiques.
- Les textes doivent être dactylografiés ou à l’ordinateur, avec les signes diacritiques.
- Les auteurs étrangers doivent envoyer les poèmes par e-mail en langue d’origine + traduction en français ou en anglais, Times New Roman 12.

Le jury de la part de la revue HAIKU va analyser les poèmes participants et va annoncer les prix. Le resultat du concours va être annoncé  dans la revue HAIKU no.49/2013, les diplomes et les prix (en livres) seront envoyés aux gagnants par la poste en mai 2013.
 (La rédaction de la revue Haiku).

HAIKU CONTEST 2013

The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultural interferences "HAIKU" is continuing to organize the annual com-petition for haiku poems in fixed form, during the first trimester of 2013. 

The competition is open to all poets who will send on the address of  Mr. Constantin Stroe, Şoseaua Giurgiului nr.125, Bloc 4, Scara 1,Etaj 8, Ap.31, Sector 4, Bucureşti, România
or on the following e- mail address:         
a number of 6 (six) haiku poems (5-7-5), up to 31 March 2013. 

Only original haiku poems will be accepted, which were not published in newspapers or journals, author volumes or in any other forms up to the date of the competition. Hand-written text will not be accepted, the texts need to be at list typed, with correct diacritical symbols and signed.

The texts of the foreign authors have to be writen in English ou French as well as in the original. We prefer to send the texts by e-mail, New Times Roman 12.

A jury nominated by the editing board of the HAIKU Journal will analyse the received poems, will grant qualifications and will decide for the awarded poems.

The results of the competition will be published in the  HAIKU Journal nr. 49 - semester I - 2013, and the prizes and   diplomas will be sent to the winners by mail.
(The Editing Board).

miercuri, 4 iulie 2012


Premii şi menţiuni la secţiunea franceză

1. Anul 2007

Premii
Fleur Daugey (Fr), Michel Duflo (Fr), B.Natsuishi

Menţiuni
Yves Brillon (Cd), Claude Marie Durix (Fr), Verica Zivcovic (Serbia)

2. Anul 2008

Premii
Henry Chevignard (Fr), Linda Brousseau (Cd), Isabele Hemmery (Fr)

Menţiuni
Pierre Saussus (Fr), Klaus Dieter Wirth (Germ.), Alexandra Yvoilova (Bg)

3. Anul 2009

Premii
Alexandra Ivoylova (Bg), Anna Do So Tadjuideen (Fr), Jessica Tremblay (Cd)

Menţiuni
Jean-Michel Aubrun (Fr), Aksinia Mihailova (Bg), Frans Terryn (Belge).

4. Anul 2010

Premii
Martin Gabriel, Michele Chretien, Catherine Rigutto

Menţiuni
Michel Duflo, Patrick Druart, Damien Gabriels.

5. Anul 2011

Premii
Damien Gabriels, Minh-Trêt PHAM, Brigitte Briatte,

Menţiuni
Daniele Duteil, Nicole Pottier, Lucien Guignabel, Patrick Fetu.

Premiu pentru senryu : Yann Redor

6. Anul 2012

Premii
Damien Gabriels(Franţa), Janine Demance (Franţa), Michel Duflo(Franţa)

Premiul pentru senryu
Pascal Goovaerts de Laval(Canada)

Menţiuni de onoare
Guy Vanden Broeck (Belgia), Alexandra Ivoylova(Bulgaria), Nicole Pottier(Franţa),
Michèle Chrëtien (Canada)

Premii şi menţiuni la secţiunea engleză

1. Anul 2007

Premii
Shinya Ogata (Jp), Vanessa Proctor (Australia), Djurdja Vukelic Rozic (Croatia)

Menţiuni
Tomislav Maretic (Croatia), Rosa Clement (Brz.), Dietmar Tauchner (Austria)

2. Anul 2008

Premii
Ruth Wellbrock (Germ.), Quendryth Young (Australia), Grzegorz Sionkowski (Pol)

Menţiuni
Ljubomir Dragovic (B-Hert.), Verica Zivcovic (Serbia)

3. Anul 2009

Premii
Anatoly Kudryavitsky (Irlanda), Ludmila Balabanova (Bg), Verica Zivcovic (Serbia)

Menţiuni
Angelee Deodhar (India), David McMurray (Jap.), Barbara Taylor (Australia), Sasa Vazic (Serbia)

4. Anul 2010

Premii
Quendryth Young(Australia), Sasa Vazic (Serbia), Andrew Shemed (Anglia)

Menţiuni
Ljubomir Dragovic (BH), Krzysztof Kokot (Pol), Tatiana Stefanovic (Serbia)

5. Anul 2011

Premii
Jim Kacian (S.U.A.), Djurdja Vukelic Rozic (Croatia), Sandra Simpson (N.Zeelanda)

Menţiuni
Ljubomir Dragovic (BH), Hidenori Hiruta (Japonia), Vishnu P. Kapoor (India)

6. Anul 2012

Premii
Dragan J. Ristic (Serbia), Amitava Dasgupte (S.U.A.), Barbara A. Taylor (Australia)

Menţiuni
Tonka Lovric (Croaţia), Frans Terryn (Belgia), Tracy Davidson (Marea Brtitanie), Vera Primorac (Croaţia), Ljubica Sporcic(Croaţia)

marți, 3 iulie 2012


Concursul revistei „Haiku”

Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze „Haiku” a organizat, începând cu anul 2005, un concurs de haiku, în primul semestru al fiecărui an.

La început, participau numai poeţi din România. Începând cu anul 2007, la concurs pot participa şi poeţi din alte ţări, cu poeme în limbile engleză sau franceză.

Din juriu făceau parte poeţi ai Societăţii Române de Haiku.

Premii poeţi români

1.Anul 2005
Premii
Radu Patrichi, Ana Udrea, Eduard Ţară

Menţiuni
Florin Grigoriu, Aurel Albu, Vali Iancu, Romulus Sălăgean

2.Anul 2006

Premii
Maria Tirenescu (Mioriţa Alba), Adina Enăchescu, Ana Udrea

Menţiuni
Letiţia Iubu, Vali Iancu, Aurel Albu

3.Anul 2007
Premii
Eduard Ţară, Olga Neagu, Ecaterina Neagoe

Menţiuni
Ion Faiter, Dan Doman, Constantin Stroe

4. Anul 2008
Premii
Dan Florică, Florentina Dănilă, Dan Doman

Menţiuni
Eduard Ţară, Ion Untaru, Adina Enăchescu

5. Anul 2009

Premii
George Bădărău, Ştefan Gh, Theodoru, Vali Iancu

Menţiuni
Adina Enăchescu, Ioan Marinescu, Oprica Pădeanu

6.Anul 2010

Premii
Eduard Tara, Mahmoud Djamal, Dan Norea

Menţiuni
Anastasia Dumitru, Constantin Stroe, Ad. Enachescu, P.I.Garda, Florica Iacob.

7. Anul 2011

Premii
Oprica Padeanu, Vasile Mustata, C.Stroe.

Menţiuni
Vali Iancu, Virginia Popescu, Adina Enachescu.

8. Anul 2012
Premii
Cezar F. Ciobîcă, Eduard Ţară, Dan Iulian

Premiul I pentru senryu
Vali Iancu

Menţiuni
Constantin Stroe, Adina Enăchescu, Pop Domnica, Utta Siegrid König

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu