Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.joi, 3 mai 2018

Rezultatele concursului anual al revistei HAIKU

CONCURSUL REVISTEI HAIKU
(Editia 2018)
Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU a organizat concursul anual de poeme haiku, ediţia 2018, cu participare internaţionalã, în primul trimes-tru al anului. Au fost primite pentru concurs un număr total de 514 poeme haiku, aparţinând la 99 poeţi. Dintre acestea un număr de 144 poeme aparţin poeţilor români, iar 370 poeme poeţilor străini.
Criteriile de apreciere ale poemelor trimise la concurs au fost făcute cunoscute participanţilor prin comunicatul concur-sului.
Juriul concursului a avut următoarea componenţă:
-Preşedinte: Valentin NICOLIŢOV.
-Membri: Daniela Cristina ALBU şi Vasile MOLDOVAN.
Juriul concursului a stabilit premii şi menţiuni. Câştigătorii concursului sunt prezentaţi în continuare.

CONCOURS HAIKU
(Edition 2018)
Le collectif de rédaction de la Revue d’Interférences cultu-relles roumano-japonnaises HAIKU a organisé le concours annu-el de poèmes haiku, au cours du premier trimestre 2018, où des poètes du monde entier ont participe. 514 poèmes furent envoyés par e-mail ou par la poste traditionelle : 144 par des poètes roumains et 370 par des poètes etrangers.
Les critères d'évaluation des poèmes ont été communiqués dès le début aux participants.
Le jury du concours:
-Président : Valentin NICOLIŢOV.
-Membres: Daniela Cristina ALBU et Vasile MOLDOVAN.
Le jury du concours accorde des prix et mentions. 48

HAIKU CONTEST
(Edition 2018)
The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultural interferences HAIKU has organized in the first trimester of this year, the annual competition of haiku poems, edition 2018 with international participation.
It has received by e-mail or by mail a number of 514 haiku poems, belonging to 99 poets. From these a number of 144 poems belonged to the Romanian poets and 370 poems belonged to the foreign poets.
The criteria for accepting poems are the requirements communicated in the notification of the contest.
The jury was composed of:
- President - Valentin NICOLIŢOV
-Members: Daniela Cristina ALBU and Vasile MOLDOVAN.
The winners of the prizes and honorable mentions are:I. Secţiunea română

Premiul întâi/Premier prix/ First award 
 
Livia CIUPAV
Din nou acasă –                                 Home again –
pe soba fără tăciuni                            on the stove without embers
ceașca ciobită                                   a notched cup

Premiul 2/ Second prix/Second award 
 
Teodora MOŢET
Nu vei şti cine                          You won't know who
ţi-a lăsat un măr la geam –        let an apple at your window –
semnat cu dinţii                        signing by the teeth

Premiul 3/ Troisieme prix/Third award 
 
Eduard ŢARĂ
Printre nasturi vechi –                    Among the old buttons –
luna plină de iarnă                          the winter full moon
pe luciul mesei                               on the table glimmerer 

Menţiuni/ Mentions

Adina ENĂCHESCU
Nori de furtună –                  Clouds of storm –
tunetele clătinând                  the thunders moving
flacăra candelei                    the candle flame

Vali IANCU
Casă pustie –                        Empty house –
alături magnolia                     near a magnolia
doldora de flori                      overflowing with flowers

Ana DROBOT
Flori de gheaţǎ-n geam –       Frost flowers in the window –
aroma de tei urcând              flavour of linden blossoms
din cana de ceai                    in the cupful of tea

Cristina RUSU
Răceala serii –                   The coldness of the evening –
lângă micul mormânt           near the small grove
de veghe luna                     guardian the moon

Premii pentru senryu

Dan DOMAN
Moartea bunicii                   Grandmother’s death
se-ntorc acasă nepoţii          the grandchildren from photos
din fotografii                       come here

Cezar CIOBÎCĂ
Plajă de nudiști –                Beach of nudists –
fotograful tot strigă:            a photographer cries again:
Păsărica !                         Watch the birdie!

Maria TIRENESCU
Facebook prin gard –                Facebook through the fence –
scutur neaua depusă                 I’m shaking the formed snow
să-mi văd vecina                      to see my neighbouress

II. Section française/Secţiunea franceză

Premiul întâi/Premier prix/ First award

Hélène DUC, Franţa
Travaux en cours                    Lucrări în curs
un papillon repeint les murs      un fluture repară pereţii
avec son ombre                      cu umbra lui

Premiul 2/ Second prix/Second award

Jean ANTONINI, France
Balade en ville –                         Hoinăresc prin oraş –
mini-jupes corsages dentelles       minijupe, dantele
brise de printemps                       briza de primăvară

Premiul 3/ Troisieme prix/Third award

Alexandra YVOILOVA, Bulgaria
Arbre abattu                                  Copac doborât
dans ses branches frémit encore     printre crengi mai tremură
le soleil couchant                           soarele-n apus

Menţiuni/ Mentions

Minh Triêt PHAM, France
Nuit à la campagne –                  Noapte la ţară –
les étoiles et les lucioles               comunicând prin Morse
communiquent en Morse             stele şi licurici

Diane DESCŌTEAUX, Canada
Deuil de mon amour –                     Doliul dragostei mele –
mais comment pleurer sa perte        dar cum să-i plâng pierderea
puisqu’il vit toujours                        când încă trăiește

Marie DERLEY, Belgia
Photo jaunie –                              Fotografie îngălbenită –
mes parents jeunes et vivants        părinții mei tineri şi vii
attendaient un enfant                    așteptau un copil

Prix pour senryu/Premiu pentru senryu

Patrick DRUART, Franţa
Premiers perce-neige –                 Primii ghiocei –
le jet de pisse impudique                şi jetul impudic
d’une vache au champ                  al vacii pe câmp

III. English section/Secţiunea engleză

Premiul întâi/ First award/ Premier prix

Susan BURCH, U.S.A.
First dream of the year –                      Primul vis din an –
my name moves to the top of                parcă numele-mi urcă pe lista
the heart transplant list                         transplantului de inimă

Premiul 2/ Second award/ Second prix

Djurdja VUKELIC ROZIC, Croaţia
In her first wheelchair. . .                În primul ei scaun cu rotile…
a puff of breeze moves petals         o rafală de vânt apropie
closer to the pond                           petalele de iaz

Premiul 3/ Third award/ Troisieme prix

Neal WHITMAN, U.S.A.
January 1                          1 ianuarie
already scribbling               scriind deja în grabă
a new diary                       un nou jurnal

Menţiuni/ Mentions

Maria Laura VALENTE-Italia
Winter swans –                      Lebede iarna –
in their joined necks                gâturile lor alăturate
the shape of love                    în forma dragostei

Zoran DODEROVIC, Serbia
Old man with a stick                        Bătrânul în baston
stopped to make a pause –               s-a oprit într-o pauză –
the snow is falling                            cade ninsoarea

Marietta McGREGOR-Australia
One more year waiting                    Incă un an așteptând
for his persimmon to fruit –              curmalu-i să rodească –
a grandfather’s dream                     visul bunicului

Senryu Award/Premiu pentru senryu

Marta CHOCILOWSKA, Poland
Family album                             Album de familie
on the pregnant woman hand      pe mâna femeii gravide
two wedding rings                     două verighete


(Version française – Paula Romanescu et Valentin NICOLITOV)

vineri, 30 martie 2018

Radu Cârneci, poetul iubirii, a plecat

14 febr. 1928-8 dec.2017
Poetul, eseistul, traducătorul, jurnalistul literar şi editorul Radu Cârneci, om de înaltă cultură, a văzut lumina zilei în localitatea Valea lui Lal-Pardoşi, jud. Buzău, la 14 februarie 1928.

A absolvit Facultatea de Silvicultură din Brașov în anul 1954, iar în 1964 a înfiinţat la Bacău revista de cultură ATENEU pe care a condus-o până în 1972. A reuşit să inaugureze în Bacău în 1971, cu mari eforturi materiale şi cu munca artistică strălucită a sculptorului Constantin Popovici, statuia poetului George Bacovia. A fost secretar al Uniunii Scriitorilor din România (1972-1976), şef al Seciei de literatură şi artă la revista Contemporanul (1976-1980), iar în 1990 a reînfiinţat la Bucureşti revista Neamul Românesc, publicaţie a Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni. Totodată a înfiinţat şi condus Editura Orion în care au fost publicaţi mulţi scriitori importanţí în perioada 1991-2008. 
 
Din bogata sa creaţie poetică selectăm: Orgă şi iarbă (1966), Umbra femeii, sonete (1968), Centaur îndrăgostit (1969), Grădina în formă de vis (noi sonete de iubire în 1970), Cântând dintr-un arbore (1971), Oracol deschis (1971), Cântarea Cântărilor ( o parafrază modernă la celebrele texte din Vechiul Testament (1973), Banchetul (1973), Clipa eternă (în colecţia Cele mai frumoase poezii, 1980), Heraldica iubirii (în Colecţia Biblioteca pentru toţi, 1999). Dintre autorii străini traduşi menţionăm în mod deosebit pe Leopold Sedar Senghor din Senegal, Kahlil Gibran din Liban și Charles Baudelaire cu prima integrală lirică Florile răului în limba română (în 1991).

Este autorul unor importante antologii literare, cu teme abordate pentru prima dată în literatura română: Sonetele- cu Shakespeare şi Voiculescu,1996, Arborele neuitării ( cu poeți din Israel de origine română, 1997), Balada Miorița în șapte limbi, Poezia pădurii române în patru volume, 2003, Antologia sonetului românesc în trei volume, 2016 etc. Ultima carte, publicată cu câteva zile înainte de dispariţia sa, este tot o carte despre iubire, o antologie cuprinzând 50 de poeți străini celebri din toate timpurile întitulată Mari poeţi ai iubirii, 2017.

A primit o multitudine de premii, distincţii, diplome de onoare şi de excelenţă printre care menţionăm Premiul Academiei Române în 1978, Premiul Uniunii Scriitorilor din România în1971, Ordinul Meritul Cultural în grad de ofiţer în 2003 precum şi alte distincţii atât din ţară cât şi din alte ţări. Am fost onoraţi cu prezenţa sa la activităţile Societăţii Române de Haiku şi ale Cenaclului de haiku din capitală, iar din anul 1997 a fost ales Preşedinte de onoare al acestei societăţi. Ne luăm rămas bun de la Radu Cârneci amintindu-ne în continuare că a fost şi va rămâne în memoria românilor drept un poet al iubirii, al frumosului prin următorul sonet:

Iubirea este-atotstăpânitoare

Iubirea este-atotstăpânitoare

domnind pe sânge, patimi şi eresuri

misterizând la marile-nţelesuri

de chip interior dăltuitoare.Ea mişcă munţii, luminează-n soare

desţelenind universale şesuri

chemându-ne la cosmice culesuri

pe-ntinderi nesfârşit unduitoare.
Iubirea-i axul cerurilor toate

jur-împrejuru-i lumi cu lumi s-adună

în mari nuntiri cu muzici peste poateIdei dansează hăurile tună

stele-n ghirlande leagănă-se toate

sub zodiile care le-ncunună.


Redacţia revistei Haiku

luni, 8 ianuarie 2018

Wild Plum Haiku Contest 2018

  • only one unpublished haiku per person (multiplied submissions will be rejected)
  • one line or three line haiku accepted (no strict syllables count)
  • theme: free
  • deadline: 28 February 2018
  • results announcement: no later than 1 May 2018
  • judges: Maria Tomczak and Gabriel Sawicki
  • prizes: diplomas for the winners
  • send your submission to: wildplumcontest@gmail.com

marți, 19 decembrie 2017

GENJUAN INTERNATIONAL HAIBUN CONTEST 2018

-Concursul Genjuan încurajează scrierea unui haibun în limba engleză.

-Subiectul poemului poate fi oricare. Trebuie să fie scris în spirit haikai (haiku legat subtil cu proza).

-Lungimea poemului: de la 7 la 35 linii. (O linie are 80 spații. Un haiku are 3 linii, titlul scurt al haibunului are o linie).

-Se scrie haibunul pe o coală de hârtie A4 şi pe spatele colii se trec datele poetului: nume, adresa postala, nr.telefon, adresa de email.

Taxa de participare – zero.

Se pot trimite 1, 2 sau 3 haibunuri la acest concurs.

-Intrebări se pot adresa prin email la:


Rezultatele concursului se vor stabili în luna mai 2018, şi se vor trimite mai întâi anunţurile prin email la poeţii câştigători.

Atenţie:
Poeţii vor trimite haibunurile cu fiecare haibun separat pe o coală de hârtie cu adresa lor pe verso. Termen limită de trimitere-până la 31 ianuarie 2018.

 https://hailhaiku.wordpress.com/genjuan/

CONCURSUL REVISTEI HAIKU (Editia 2018)


Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU organizează concursul anual de poeme haiku în formă fixă (5-7-5 silabe, kigo, kireji, care corespund normelor poemului haiku clasic japonez) în trimestrul I al anului 2018. La concurs pot participa toţi poeţii români şi străini care vor trimite prin poştă pe adresa domnului Valentin Nicoliţov, Str. Judeţului nr.13, Bloc 18, Ap.27, Sector 2, Cod poştal 023756, Bucureşti, România sau pe adresa de email valentin.nicolitov@yahoo.fr un număr de şase poeme haiku în formă clasică (5-7-5) până la data de 31 martie 2018.
Nu se vor accepta decât poeme haiku originale, nepublicate în ziare sau reviste, plachete sau volume de autor până la data concursului. Nu se vor accepta texte scrise de mână, textele ce se vor trimite trebuie să fie cel puţin dactilografiate, cu semnele diacritice corecte şi semnate. Cele trimise prin e-mail trebuie redactate în Times New Roman 12 cu diacritice româneşti. Textele autorilor străini trebuie scrise în engleză sau franceză precum şi în limba ţării de origine şi, de preferinţă, să fie trimise prin email. Un juriu stabilit de redacţia revistei Haiku va analiza poemele primite, va acorda note şi va stabili poemele premiate. Rezultatele concursului vor fi publicate în revista HAIKU nr. 59 /semestrul I/2018, iar diplomele şi premiile vor fi trimise câştigătorilor prin poştă în luna mai 2018. (Colectivul de redacţie).

CONCOURS DE LA REVUE HAIKU 2018
La Revue d’interférences culturelles romano-japonaise HAIKU organise au premier trimestre de l’année 2018 le concours annuel de poèmes haïku en forme fixe (5-7-5, avec kigo et kireji). Le concours est ouvert à tous les poètes, roumains et étrangers. La date limite de l’envoi de six poèmes est le 31 mars 2018 aux adresses suivantes:
-Par la poste: Monsieur Valentin Nicoliţov, Str. Judeţului nr.13, Bloc 18, Ap.27, Sector 2, Cod poştal 023756, Bucureşti, România. Avis aux concurents: On accepte seulement des poèmes nouveaux et originaux qui n’ont pas été publiés dans des revues, journaux ou recueils d’auteur ou anthologies. Dans le cas d’un envoi postal, les textes doivent être dactylografiés avec les signes diacritiques. Les auteurs étrangers doivent envoyer les poèmes par e-mail en langue d’origine + traduction en français ou en anglais, Times New Roman 12. Le jury nommé par la revue HAIKU va analyser les poèmes participants et va annoncer les prix. Le résultat du concours sera publié dans la revue HAIKU no.59/2018, les diplômes et les prix seront envoyés aux gagnants par la poste en mai 2018.
(Le comité de rédaction de la revue Haiku).

HAIKU CONTEST 2018
The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultural interferences HAIKU is continuing to organize the annual competition for haiku poems in fixed form, during the first trimester of 2018. The competition is open to all poets who will send on the adress of Mr. Valentin Nicoliţov, Str. Judeţului nr.13, Bloc 18, Ap.27, Sector 2, Cod poştal 023756, Bucureşti, România, or on the following e-mail address: valentin.nicolitov@yahoo.fr, a number of 6 (six) haiku poems (5-7-5), up to 31 March 2018. Only original haiku poems will be accepted, which were not published in newspapers or journals, author volumes or in any other forms up to the date of the competition. Hand-written text will not be accepted, the texts need to be at list typed, with correct diacritical symbols and signed. The texts of the foreign authors have to be writen in English or French as well as in the original. We prefer to send the texts by e-mail, New Times Roman 12. A jury nominated by the editing board of the HAIKU Journal will analyze the received poems, will grant qualifications and will decide for the awarded poems.

sâmbătă, 2 decembrie 2017

16ème concours de Haïkus du Taol Kurun 2017-2018

http://taolkurun.free.fr/pages/concours_haiku_fr.html
Se trimit 3 haikuuri direct pe saitul:

http://taolkurun.free.fr/haiku/page/kinnig.php?lang=francais

Tema e arbore, cu părţile sale. 

Termenul final este 31 de decembrie 2017

Le Prix Jocelyne Villeneuve 2018


Haiku Canada est très heureux d’annoncer la septième édition du Prix Jocelyne Villeneuve pour le haïku francophone. Ce prix sera décerné en mémoire de Jocelyne Villeneuve (1941-1998), une des pionnières du haïku canadien-français. Ses haïkus ont paru dans diverses revues et anthologies au Canada, aux États-Unis et au Japon. Elle a publié les recueils: La Saison des papillons (Naaman, 1980), Feuilles volantes (Naaman, 1985) et Marigolds in Snow (Penumbra, 1993). Son dernier recueil inédit de 1989 Bagatellesa été publié par les Éditions des petits nuages en 2017.


Le premier prix est de 100 $CDN; le deuxième prix de 50 $CDN et le troisième prix, de 25 $CDN. Les compositions doivent être inédites. Elles ne doivent en aucun cas avoir été publiées ou soumises ailleurs.
Il n’y a aucun frais de participation.

Les soumissions devront être expédiées par courriel, et uniquement pendant la période de soumission qui s'étendra entre 1er janvier 2018 et le 28 février 2018.

Les soumissions reçues avant ou après cette date ne seront pas lues.

MAXIMUM DE TROIS HAÏKUS

À: prixjv2018@haikucanada.org
Sujet: soumission haiku 2018

Tous les haïkus devront paraître dans le courriel même et non en pièce-jointe. Aucune soumission ne sera retournée.