Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.miercuri, 22 mai 2024

POEŢI AI SOCIETĂŢII ROMÂNE DE HAIKU

 

CELE MAI FRUMOASE POEME HAIKU PUBLICATE IN ANUL 2023

       -selecție-

 

Daniela ALBU                    Cornelia ATANASIU

Lichior de gutui                  Plimbare prin parc –

printre arome discret             cerul răsturnat în lac

chipul bunicii                        cu nori cu tot

 

Mirela BRĂILEAN            Dan DOMAN

Coș cu ghiocei                    Ani de pensie

surâsul fetișcanei                   bătrânul încă visează

face toți banii                        lucrul în munţi

 

Vasile COJOCARU            Livia CIUPAV

Cătun părăsit –                      Pândind la fereastră –

îngropate-n cimitir                fetița numără

toate amintirile                      câțiva fulgi răzleți

 

Magdalena DALE              Ana DROBOT

În ultimul bol                        Primul musafir

pe fundul ceștii de ceai         bătându-mi ușor în geam

doar luna plină                      floarea de cireș

 

Letiția IUBU                        Dan IULIAN

Dangăt de clopot                Peste sat cerul –

pânza de păianjen                 curbat de greutatea

tremură ușor                          atâtor stele

 

Utta Siegrid KÖNIG          Cristina MOLDOVEANU

Doar o regină –                     Pare străină

în zori parfumul nopții          după înmormântare

la mine-n balcon                    umbrela bunicii

 

Cristian MATEI                 Iulia MATEI

Bătrân la azil                         Au inflorit merii

o candelă luminând               fetița le zâmbește

poza soției                             cu dinții lipsă

 

Vasile MOLDOVAN          Florin NAN

Sărmane greier!                     Primii ghiocei –

Și tu ai insomnie                   doar în părul bunicii

în noaptea asta?                    încă mai ninge

 

Dan Viorel NOREA           Costache NĂSTASĂ

Merg la o bere                       Ți-am scris numele

cu mama logodnicei –           pe gheața de pe geam,

să-mi văd viitorul                  dar ea s-a topit

 

Negrușa DUMITRA           Valentin NICOLIȚOV

Curgerea apei –                     Târziu în noapte –

un murmur fără sfârșit          manechinul din vitrină

și-atâtea gânduri                   singur ca mine

 

Virginia POPESCU            Mara PARASCHIV

Furtună pe mare                  Casă-n ruină –

pânza Penelopei                    doar stâlpii de gard

plutind pe valuri                    și trandafirul

 

Constantin STROE            Vasile SPINEI

Mijlocul iernii –                     Într-o vitrină

manechin în vitrină               privirea fără iluzii

îmbrăcat de vară                   a femeii gonflabile

 

Radu ȘERBAN                   Eduard ȚARĂ
Curs de tăcere                       Gutuiul uscat –

în limba japoneză:                 o creangă aplecată

floarea de cireș                      spre luna plină

 

Maria TIRENESCU          Florin GRIGORIU

Vântul scutură                      Trifoi roșu

ultima petală de cireș ‒         brusc o albină

luna nouă                              își ia zborul

 

Maria  GRIGORIU            Adrian GRIGORIU

Pomi împodobiți                 Post pe sfârșite

omida-și continuă                 pe masă rămasă

noua operă                            felia de dovleac

 

Andana CĂLINESCU         Mihaela COJOCARU 

Uitat de vreme                        Țurțuri picurând –

 sub prunul plin de flori         sunetul lor ecoul

 câinele bãtrân                         pașilor singuri

 

miercuri, 1 mai 2024

REZULTATELE CONCURSULUI REVISTEI HAIKU. editia 2024

 

   Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze

HAIKU a organizat concursul anual de poeme haiku, ediţia 2024, cu participare

 internaţionalã, în primul trimestru al anului. Au fost primite pentru concurs un

număr total de 436 poeme haiku prin email sau prin poştă aparţinând la 74 poeţi.

 Dintre acestea un număr de 144 poeme aparţin poeţilor români, iar 292 poeme

poeţilor străini (164 de poeme în limba engleză si 128 poeme în limba franceză).

Criteriile de apreciere ale poemelor trimise la concurs au fost făcute cunoscute

participanţilor prin comunicatul concursului.

Juriul concursului a avut următoarea componenţă:

-Preşedinte: Valentin NICOLIŢOV.

-Membri: Magdalena DALE şi  Florin GRIGORIU

Juriul concursului a acordat premii şi menţiuni. Câştigătorii concursului sunt

prezentaţi în continuare:

 

I. SECȚIUNEA ROMÂNĂ/ SECTION ROUMAINE

   

  1. POEME HAIKU/HAIKU POEMS

 

Premiul 1

Maria TIRENESCU

După parastas –                       Après la commémoration –

un mănunchi de maci roșii      un bouquet de coquelicots rouges

pe crucea mamei                      sur la croix de ma mère

 

Premiul 2

Cezar CIOBICĂ

Mormântul mamei               La tombe de maman –
în candelă pâlpâie         dans la bougie scintille
și trilul mierlei            même le trille du merle

 

Premiul 3

Letiția IUBU
Purtat de vânt                         Porté par le vent

mirosul de fân cosit            l'odeur du foin coupé –
s-a dus și tata                        mon père aussi est parti 

 

Mențiuni

Vasile COJOCARU

Merii plini de rod                Apple trees full of fruit 
bătucite de muncă                 exhausted from work
palmele mamei                      mother’s palms

 

Virginia POPESCU

Florile dalbe                        Fleurs blanches 
o lume-ncremenită                au-delà de la fenêtre
dincolo de geam                   un monde gelé
 

Livia SFÂRÂILĂ

Jurnalul mamei –                   Journal de la mère –
lângă trifoiul uscat                à côté du trèfle sec
un nume necunoscut             un nom inconnu

 

Andana CĂLINESCU

Uitat de vreme                        Forgotten by time

sub pomul plin de flori          under the plum in full bloom

câinele bătrân                          the old dog

 

  B. POEME SENRYU/SENRYU POEMS

 

Premiul 1 Senryu

Ana Irina DROBOT

De Sânziene                        Midsummer Night 
găsesc doar plopi fără soț      I only find single poplars 
prin cartier                             in the neighborhood

 

Premiul 2 Senryu

Eduard ȚARĂ

Geamul vecinei –                  Fenêtre du voisin –
iedera se caţără                     le lierre grimpe
frunză cu frunză                    feuille par feuille

 

Premiul 3 Senryu

Constantin STROE

Cireşii-nfloriţi –                    Fleurs de cerisier 
dangătul clopotelor               le tintement des cloches
scutură petalele                     secoue les pétales

                                                               

Mențiune Senryu

Costache NĂSTASĂ

A-nceput viscolul –               The blizzard started 
pe drum nu e nimeni,            there is no one on the road,
dar birtul e plin                     but the pub is full

 

CONCOURS HAIKU

(Edition 2024)

 

   Le collectif de rédaction de la Revue d’interférences culturelles

 roumano-japonnaises

 HAIKU a organisé le concours annuel de poèmes haiku, au cours

du premier trimestre

de l’année 436 poèmes furent envoyés par e-mail ou par la poste

traditionelle: 144  par

 des poètes roumains et 292  par des poètes etrangers.

   Les critères d'évaluation des poèmes ont été communiqués dès

le début aux participants.

 Le jury du concours:

-Président : Valentin NICOLIŢOV.

-Membres: Magdalena DALE et FLORIN GRIGORIU.

Le jury du concours décerné des prix et mentions suivantes:

 

II.SECȚIUNEA FRANCEZĂ/SECTION FRANÇAISE

 

Premiul întâi/Premier prix

Michel BETTING, France

Première neige –                                  Prima ninsoare –
la rue soudain envahie                         strada invadată brusc
par des rires d’enfants                         de râs de  copii


Premiul al doilea/ Second prix

Diane DESCȮTEAUX, Canada

A coup d’une page                              Luând o singură pagină

le vent livre le journal                          vântul trimite ziarul

sur plusieurs étages                             la mai multe etaje

 

Premiul al treilea/Troisième prix

Patrick SOMPROU, France           

Inlassablement –                                 Neobosit –                  

le coucou chante et rechante               cucul cântă și repetîă

son haïku                                             haikuul său

 

Mențiuni/Mentions

 

Yves ABRAMOVICI, France

La mésange bleue                                Pițigoiul albastru

de branche en branche sautille          sare din ramură în ramură

souffle du printemps                           adierea primăverii

 

Emma Legrand , France

Le soir va tomber –                             Va cădea seara

sur le chemin  compagnon                   pe drumul însoțitor
l'odeur de tilleul                                 
mirosul de tei

           

Damien GABRIELS, France 

Soleil du matin –                                 Soare în zori –            

sur le givre d'un bourgeon                   pe un mugure-nghețat

le premier rayon                                  cade prima rază

 

Françoise MAURICE, France

Hiver profond                                   Iarnă adâncă

je tourne la dernière page                    întorc ultima pagină

du calendrier                                       a calendarului

 

 

HAIKU CONTEST

(Edition 2024)

 

   The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultural interferences

Haiku has organize  in the first trimester of this year, the annual competition of

haiku poems, edition 2024 with international participation.

   It has received by e-mail or by mail a number of 436 haiku poems, belonging to

74 poets. From these a number of 144 poems belonged to the Romanian  poets

 and 292  poems belonged to the foreign poets.

   The criteria for accepting poems are the requirements communicated in the

notification of the contest.

The jury was composed of:

-President-Valentin NICOLITOV

-Members: Magdalena DALE and FLORIN GRIGORIU.

The jury established the following awards  and honorable mentions:

 

   III. ENGLISH SECTION/SECȚIUNEA  ENGLEZĂ

 

Premiul întâi/First award

 Djurdja Vukelic ROZIĆ, Croația

Desolated house . . .                            Casa pustie...

Old dog lying on the porch                 Un câine bătrân  pe verandă 

like a year ago                                     ca acum un an

 

Premiul al doilea/Second award

Aljoša VUKOVIĆ, Croația

Pediatric hospital –                             Spitalul de pediatrie             

a child draws their mum                     un copil își desenează mama

on a misty window                             pe-un geam aburit

 

Premiul al treilea/Third Award

Dinh NGUEN,  Vietnam

Drifting in the fog                               Mergând prin ceață    

plum blossom scent                             parfumul florii de prun

take me home                                      mă duce acasă            

Mențiuni/Mentions

 Stefica VANJEK,  Croația

Walking with my dad . . .                   Merg cu tata...            

slower and slower paces                     cu pași tot mai lenți

over the dry leaves                              peste frunze uscate


Ram Krishna SINGH, India

After the drone bomb                         După explozia dronei 

stuck between concrete rubbles          blocați între dărâmături          

a mother and child                              mama și pruncul

 

Wiesław KARLINSKI, Poland

Way to school                                     Drumul spre școală

there's still some left                           jumătate de sandviș

half a sandwich                                   mai am încă