Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.joi, 10 ianuarie 2019

Cele mai frumoase poeme haiku de iubire

-Selectate din antologia anului 2018-
(Poeţi membri ai Societăţii Române de Haiku)
Cornelia ATANASIU
Seară de Crăciun –                                   Christmas Eve –
prin sertare uitate                                       forgotten in a drawer
noi doi într-un plic                                     we both in an envelope

Valentin BUSUIOC
Nimeni prin ploaie –                            Nobody through the rain –
bolul cu ceai păstrează                         the bowl with tea keeps
amprentele tale                                    your fingerprints

Virginia STANCIU-BUTESCU
Amintirea ta –                                   Remembering you –
trandafirul din ierbar,                          the rose in the herbarium,
vara trecută                                       pinned down last summer
 
Cezar CIOBÎCĂ 
Prima-ntâlnire                               First date –
completând buchetul                        completing the bouquet
un fluture alb                                    a white butterfly

Livia CIUPAV
Un nume pe nisip                           A name in the sand
repede şters de-un val –                wiped quickly by a wawe –
cel drag a plecat                            my beloved has gone

Marius CHELARU 
Căntec de leagăn –                        Lullaby –
amintindu-mi de mama                   remembering my mother
într-o zi de iarnă                            in a winter day

Andana CĂLINESCU
În curtea bunei                              In grandma’s courtyard
doar cireşul în floare –                   only the blossoming cherry tree
în rest linişte                                  the rest is silence

Dan DOMAN
Goală în copcă                           Naked in the ice-hale
dintr-odată sânii ei                        suddenly her breasts
par atât de mici                            seem so small


Magdalena DALE
Mireasma de tei                           Fragrance of linden
şi dorul meu de tine                      and my yearning of you
în toată casa                                 in the whole house

Florentina Loredana DALIAN
În pragul serii                               Hot fire side
gura sobei fierbinte –                    on the brink of the evening –
jar stins între noi                           faint embers between us

Olga DUŢU 
În miez de noapte                        Midnight
cântecul greierilor –                     crickets chirping –
chemarea iubirii                           the call of love
Adina ENĂCHESCU
Primul sărut –                             The first kiss –
un fluture curios                          a curious butterfly
deasupra noastră                        above us

Florin GRIGORIU
La masă…mama                         At the table…mother
punând înc-o farfurie                    eting one more plate
apoi strângând-o                          then picking it up

Maria GRIGORIU
Numele tău pe nisip                    Ton nom sur le sable
păzit de pescăruşi                     garde par les mouettes –
deodată valul…                          tout a coup la vague…

Vasile MOLDOVAN
Marinar în larg –                         Sailer out at sea –
pe chei batista iubitei                   the sweetheart’s handkerchief
flutură ca un steag                       waves like a flag

Dumitru ROŞU
Ultimul sărut                              My last loving kiss
rămas pe sânul ei –                    remained on her breast –
ca un sigiliu as                           a secret seal

Ecaterina NEAGOE
Pe țărmul pustiu,                       On the desert shore,
noi doi și pescărușii                   two of us and the seagulls
suntem o lume                           we are a world

Vali IANCU
La tocul uşii                               At the door frame
salcie cu mâţişori –                     willow with cotkins –
mama nicăieri                             but mother nowhere

Letiţia Lucia IUBU
După 20 de ani                      Après 20 ans
tatuajul numelui meu                   le tatouage de mon nom
pe umărul tău                             sur ton épaule

Utta Siegrid KŐNIG 
A fost o dată…                          Once upon a time...
albastrul ochilor tăi                      there was your eye blue
și un fulg de nea                          and a snowflake

Teodora MOŢET
Oare-s alături                         May be side by side
în vagonul de poştă                 my envelope and yours
plicul meu şi-al tău ?                in the post-wagon ?

Stefan MORARU
Iubirea noastră…                    Our love…
izvorul din grădină                    the fountain in the garden
a secat de mult                        up long ago

Alexandra F. MUNTEANU
Singură pe alei                        Alone on the alleys
cu amintirile ei –                      with its souvenirs –
marea iubire                            the great love

Victoria FĂTU NALAŢIU 
Torturată-n vis –                     Tortured in dream
iubitul din armată                    my lover on active service
mă sărută-n somn                   kiss me in sleep

Dan Viorel NOREA
 
Nu mai sunt singur –               I not single anymore
vecina are defect                    the TV set of my neighbor
televizorul                               is broken

Valentin NICOLIŢOV
Seară de iarnă.                       Soiree d’hiver.
Ninge pe sufletul meu             Flocons de neige tombent
amintirea ta                            avec ton souvenir


Emil MARIN 
 
Nimic între noi                     Nothing between us
nici măcar cearşaful alb          not even
mototolit                                the crumpled bed sheet

Radu PATRICHI
Era să uit                              It was to forget
să cobor din troleibuz –        descending from the trolley
ce ochi frumoși!                   What beatiful eyes!

Virginia POPESCU 
Fereastra cu flori –                Fenêtre fleurie
o fată se piaptănă                  une fille peigne ses cheveux
zâmbind unui vis                    souriant à un rêve

Cristina RUSU
Nopţi de toamnă                     Autumn nights
tăcerile dintre noi                       the silence between us
trec prin lumină                         cross over the light

Constantin STROE
Pe mâna ei                              On her hand
un fluture albastru...                  a blue butterfly...
cel dintâi sărut                          the first kiss

Maria TIRENESCU
Bătrânul singur –                     Old man alone –
ciocnind o cupă de vin             knocking a cup of wine
cu poza babei…                     with old woman’s picture

Eduard ŢARĂ 
Sunetul mării –                       The sound of spring sea –
o femeie-și mângâie                a woman is caressing
pruncul nenăscut                     her unborn baby

Luciana VLADIMIR
De unde atâta dor                  D’ou vient tant de desir
în pieptu-mi obosit?               dans mon coeur fatigue ?
e-aproape iarnă…                 il est presque hiver…


miercuri, 19 decembrie 2018

CONCURSUL REVISTEI HAIKU (Editia 2019) - CONCOURS DE LA REVUE HAIKU 2019 - HAIKU CONTEST 2019

CONCURSUL REVISTEI HAIKU (Ediţia 2019)


Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU organizează concursul anual de poeme haiku în formă fixă (5-7-5 silabe, kigo, kireji, care corespund normelor poemului haiku clasic japonez) în trimestrul I al anului 2019. La concurs pot participa toţi poeţii români şi străini care vor trimite prin poştă pe adresa domnului Valentin Nicoliţov, Str. Judeţului nr.13, Bloc 18, Ap.27, Sector 2, Cod poştal 023756, Bucureşti, România sau pe adresa de email valentin.nicolitov@yahoo.fr un număr de şase poeme haiku în formă clasică (5-7-5) până la data de 31 martie 2019.
Nu se vor accepta decât poeme haiku originale, nepublicate în ziare sau reviste, plachete sau volume de autor până la data concursului. Nu se vor accepta texte scrise de mână, textele ce se vor trimite trebuie să fie cel puţin dactilografiate, cu semnele diacritice corecte şi semnate. Cele trimise prin e-mail trebuie redactate în Times New Roman 12 cu diacritice româneşti.
Textele autorilor străini trebuie scrise în engleză sau franceză precum şi în limba ţării de origine şi, de preferinţă, să fie trimise prin email.
Un juriu stabilit de redacţia revistei Haiku va analiza poemele primite, va acorda note şi va stabili poemele premiate. Rezultatele concursului vor fi publicate în revista HAIKU nr. 61 /mai /2019, iar diplomele şi premiile vor fi trimise câştigătorilor prin poştă în luna mai 2019. (Colectivul de redacţie).

CONCOURS DE LA REVUE HAIKU 2019
La Revue d’interférences culturelles romano-japonaise HAIKU organise au premier trimestre de l’année 2019 le concours annuel de poèmes haïku en forme fixe (5-7-5, avec kigo et kireji). Le concours est ouvert à tous les poètes, roumains et étrangers. La date limite de l’envoi de six poèmes est le 31 mars 2019 aux adresses suivantes:

Avis aux concurents: On accepte seulement des poèmes nouveaux et originaux qui n’ont pas été publiés dans des revues, journaux ou recueils d’auteur ou anthologies. Dans le cas d’un envoi postal, les textes doivent être dactylografiés avec les signes diacritiques.
Les auteurs étrangers doivent envoyer les poèmes par e-mail en langue d’origine + traduction en français ou en anglais, Times New Roman 12.
Le jury nommé par la revue HAIKU va analyser les poèmes participants et va annoncer les prix. Le résultat du concours sera publié dans la revue HAIKU no.61/2019, les diplômes et les prix seront envoyés aux gagnants par la poste en mai 2019.
(Le comité de rédaction de la revue Haiku).

HAIKU CONTEST 2019
The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultural interferences HAIKU is continuing to organize the annual competition for haiku poems in fixed form, during the first trimester of 2018. The competition is open to all poets who will send on the following e-mail address: valentin.nicolitov@yahoo.fr, a number of 6 (six) haiku poems (5-7-5), up to 31 March 2019.
Only original haiku poems will be accepted, which were not published in newspapers or journals, author volumes or in any other forms up to the date of the competition. Hand-written text will not be accepted, the texts need to be at list typed, with correct diacritical symbols and signed. The texts of the foreign authors have to be writen in English or French as well as in the original. We prefer to send the texts by e-mail, New Times Roman 12.
A jury nominated by the editing board of the HAIKU Journal will analyze the received poems, will grant qualifications and will decide for the awarded poems.
The results of the competitions will be published in the HAIKU Jounal nr. 61 semester I / 2019, and the diplomas will be sent to the winners by mail. ( The Editing Board)

The Betty Drevniok Award

The 2019 Betty Drevniok Award - Submission Guidelines

Send your submission to bettydrevniokaward2019@haikucanada.org

with Drevniok Award 2019 in the subject line.
Deadline: January 31st, 2019.

Send up to three unpublished haiku, in English, in the body of your email, (not as an attachment) followed by your street address and phone number.

Please use email if possible. If you have no access to email, send your submissions to:
Drevniok Award
1314 Southbow Place S. W.
Calgary, Alberta, Canada
T2W 0X9

Winners will be announced at the Haiku Canada Weekend in May, 2019 and available by June 1st on the website.

Concurs de haiku Taol Kurun

Am primit un mesaj, o invitaţie la concursul Taol Kurun.

Bonjour à vous les haikistes !
Cette année, le concours de haikus a pour thème la rivière
À vos claviers pour envoyer vos trois haikus avant le 31 décembre minuit
Au plaisir de vous lire
Joa deoc'h
fanny

marți, 16 octombrie 2018

Le Prix Jocelyne Villeneuve 2019

Haiku Canada est très heureux d’annoncer la huitième édition du Prix Jocelyne Villeneuve pour le haïku francophone. Ce prix est décerné en mémoire de Jocelyne Villeneuve (1941-1998), une des pionnières du haïku canadien-français. Ses haïkus ont paru dans diverses revues et anthologies au Canada, aux États-Unis et au Japon. Elle a publié les recueils: La Saison des papillons (Naaman, 1980), Feuilles volantes (Naaman, 1985) et Marigolds in Snow (Penumbra, 1993). Son dernier recueil inédit de 1989 Bagatelles a été publié par les Éditions des petits nuages en 2017.

Le premier prix est de 100 $CDN; le deuxième prix de 50 $CDN et le troisième prix, de 25 $CDN. Les compositions doivent être inédites. Elles ne doivent en aucun cas avoir été publiées ou soumises ailleurs. Il n’y a aucun frais de participation.

Les soumissions devront être expédiées par courriel, et uniquement pendant la période de soumission qui s'étendra entre le 1er janvier 2019 et le 28 février 2019. Les soumissions reçues avant ou après cette date ne seront pas lues.

MAXIMUM DE TROIS HAÏKUS
À: prixjv2019@haikucanada.org
Sujet: soumission haiku 2019

Tous les haïkus devront paraître dans le courriel même et non en pièce-jointe. Aucune soumission ne sera retournée.