Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.joi, 9 aprilie 2020

CONCURSUL REVISTEI HAIKU (2020), CONCOURS HAIKU, HAIKU CONTEST


CONCURSUL REVISTEI HAIKU
(Editia 2020)

            Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU a organizat concursul anual de poeme haiku, ediţia 2020, cu participare internaţionalã, în primul trimestru al anului. Au fost primite pentru concurs un număr total de 580 poeme haiku prin email sau prin poştă aparţinând la 102  poeţi. Dintre acestea un număr de 152 poeme aparţin poeţilor români, iar 428 poeme poeţilor străini.
Criteriile de apreciere ale poemelor trimise la concurs au fost făcute cunoscute participanţilor prin comunicatul concursului.
Juriul concursului a avut următoarea componenţă:
-Preşedinte: Valentin NICOLIŢOV.
-Membri: Magdalena DALE şi  Vasile MOLDOVAN. Juriul concursului a stabilit premii şi menţiuni. Câştigătorii concursului sunt prezentaţi în continuare.

CONCOURS HAIKU
(Edition 2020)

Le collectif de rédaction de la Revue d’Interférences culturelles roumano-japonnaises HAIKU a organisé le concours annuel de po-èmes haiku, au cours du premier trimestre 2020, où des poètes du monde entier ont participe.  580 poèmes furent envoyés par e-mail ou par la poste traditionelle: 152  par des poètes roumains et 428 par des poètes etrangers.
Les critères d'évaluation des poèmes ont été communiqués dès le début aux participants.
            Le jury du concours:
-Président : Valentin NICOLIŢOV.
-Membres: Magdalena DALE et Vasile MOLDOVAN.
   Le jury du concours accorde des prix et mentions suivantes.

HAIKU CONTEST
(Edition 2020)

The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultural in-terferences HAIKU has organized in the first trimester of this year, the annual competition of haiku poems, edition 2020 with international participation.
It has received by e-mail or by mail a number of 580 haiku poems, belonging to 102  poets. From these a number of 152  poems belonged to the Romanian poets and 428 poems belonged to the foreign poets.
The criteria for accepting poems are the requirements communicated in the notification of the contest. The jury was composed of:
- President - Valentin NICOLIŢOV
-Members: Magdalena DALE and Vasile MOLDOVAN..
The winners of the prizes and honorable mentions are:

I.       Secţiunea română

Premiul întâi/Premier prix/ First award

Dan IULIAN    
                    
Azil de bătrâni                      Old people’s home –
nu-l mai vizitează                   not even the memories
nici amintirile                         don’t visit it

Premiul 2/ Second prix/Second award

Ştefan MORARU

Mugetul turmei                       The flock sheep’s bleat
păstorii aleg mieii                   the shepherds choose the lambs
şi se închină                            and are worshiping

Premiul 3/ Troisieme prix/Third award

Constantin STROE

Gară pustie –                          Desert station –                     
ceasul de peron a stat         the clock on the platform has stopped
pentru totdeauna                    for ever

Premiu pentru senryu/ Senryu Award

Cezar Florin CIOBÎCA

Zarzăr înflorit –                      Wild apricot tree in bloom – 
parfumându-i bătrânei            perfuming all the clothes
toate rufele                             of the old woman

Meiuni/ Mentions

Maria TIRENESCU

Mâţişori de nuc –                   Catkins of walnut –
o carte de poezii                     a book of poetry
pe banca de lemn                    on the wooden bench

Adina ENĂCHESCU

Neliniște-n suflet                  Restlessness in soul
 cu nisipul clepsidrei              with the sand of hourglass
 curgem și noi                         we are flowing too

Mirela BRĂILEAN

Un caiet deschis                     An open notebook                 
sub prunul plin de floare –    under the plum tree full of blossoms –
şi niciun haiku                        but no haiku

Livia SFÂRÂILĂ

Ziua divorţului –                    The day of the divorce –       
creanga de măr ruptă              the broken apple branch
toată-nflorită                          all blooming

Vasile COJOCARU

Un pescăruş rănit                   An wounded seagull             
pluteşte în derivă –                 is drifting –
cine-l va salva?                       who will save it ?

Laura MĂTĂSARU

Ei doi de mână                       Hand by hand
prin ploaia toamnei rece       through the autumn cold rain
sfârşitul cărţii                         the end of the bookII.                Section française/Secţiunea franceză

Premiul întâi/Premier prix/ First award

Christiane RANIERI, France

Alerte au COVID-19 –          Alertă COVID-19
la petite met un masque          fetița pune o mască
à sa poupée                             păpușii sale

Premiul II/ Second prix/Second award

Jean ANTONINI , France

Un pin de cent ans                Un pin centenar –
ils ont mis trois heures           au trudit trei ceasuri
pour le couper                        ca să-l doboare

Premiul 3/ Troisieme prix/Third award

Nicole POTTIER, France

Vague de chaleur –                Val de căldură –        
le vol lourd                             zborul greoi
d'un pigeon                             al unui porumbel

Menţiuni/ Mentions

Iocasta HUPPEN, Belgia-Romania

Maison de vacances --            Casă de vacanță –
je ne la connais                       nu o ştiu decât
que sous la lumière d'été        sub lumina verii

Alexandra IVOYLOVA, Bulgarie

Fin de septembre                        Sfârșit de septembrie
près de la poubelle                       lângă tomberon
une cage d’oiseaux vide           o colivie goală

Patrick SOMPROU, France

Journée de tempête –             Zi de furtună –
une cloche dialogue               un clopot în dialog
avec le vent                            cu vântul  

Diane DESCȌTEAUX, Canada

Nulls lieux oů s’enfuir           Niciun loc  unde să  fugi
sinon à la pharmacie               poate doar la farmacie
sans désobéir                          fără să încalci regulile

Cécile RACINE, Canada

Rester enfermés                      Să stăm închişi
alors que le soleil brille          în timp ce soarele strălucește
dröle de printemps                  ciudată primăvară

Dragan J. RISTIC, Serbie

Place de l’Unité                    Piața Unirii
mes yeux ont posé longtemps   ochii mei privind îndelung
sur les tourterelles                  turturelele

Prix pour  débuts/Premiu pentru debut

Thibaud TAUVEL, France

Saison autumnale                 Anotimp tomnatic
tapi sous le noisetier               pitită sub alun
un ecureuil roux                     o veveriţă roşcată

III. English section/Secţiunea engleză

Premiul întâi/ First award/ Premier prix

Katica BADOVINAC, Croaţia

One flying soft snowflake         Un fulg ușor de nea  
suddenly became a tear             brusc devine lacrimă
on the child's warm face.           pe chipul copilului

Premiul 2/ Second award/ Second prix

Boris NAZANSKY, Croaţia

Self isolation …                         Autoizolare…
from nowhere - cherry petal      de nici unde - petale de cireș   
on my balcony                           pe balconul meu

Premiul 3/ Third award/ Troisieme prix

Anthony OBARO, Nigeria

Wet noon                                 Amiază umedă  
a flock of birds crosses            un stol de păsări traversează
the rainbow’ s arc                    curcubeul

Menţiuni/ Mentions

Neal WHITMAN, U.S.A.

Low tide                                   Refluxul umed                    
dank, but, in a way pleasant     dar parcă cumva plăcut
autumn solitude                        singurătate toamna

Ngo BINH ANH KHOA, Vietnam,

Cherry blossoms fall                Cad flori de cireș
the years in which I have spent    anii pe care i-am risipit
missing my homeland              lipsind din țara mea

Vandana PARASHAR, India

Couple's therapy                     Terapie de cuplu     
from a tangled ball of wool     dintr-o complicată minge de lână
I unpick what's mine                desfac ce e al meu

Aljoša VUKOVIĆ, Croatia
 
The swing                                  Leagănul                             
always remains in the same place  rămas tot în același loc
but I´m not there                       doar eu am plecat

Krzysztof KOKOT, Poland
Abandoned house                    Casă părăsită
on the rusty gate                        pe poarta ruginită                
shines new padlock                   un lacăt nou

Zoran DODEROVIC, Serbia

Smell of autumn                        Mireasmă de toamnă
on the grandma’s closet –          în odaia bunicii
ripe quinces                               gutui coapte

 (Version française et correctures –Valentin Nicoliţov et Virginia Popescu et version anglaise –Vasile Moldovan et Magdalena Dale)


duminică, 24 noiembrie 2019

CONCURS HAIKU 2020

CONCURS HAIKU 2020

Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU organizează concursul internaţional anual de poeme haiku în formă fixă (5-7-5 silabe, kigo, kireji, care corespund normelor poemului haiku clasic japonez) în primul trimestru al anului 2020. La concurs pot participa toţi poeţii români şi străini care vor trimite prin poştă un număr de şase poeme haiku, în formă clasică (5-7-5) până la data de 31 martie 2020, pe adresa: valentin.nicolitov@yahoo.fr.
Nu se vor accepta decât poeme haiku originale, nepublicate în ziare sau reviste, plachete sau volume de autor până la data concursului. Nu se vor accepta texte scrise de mână, textele ce se vor trimite trebuie să fie cel puţin dactilografiate, cu semnele diacritice corecte şi semnate. Cele trimise prin e-mail de români trebuie redactate în Times New Roman 12 cu diacritice româneşti.
Textele autorilor străini trebuie scrise în engleză sau franceză precum şi în limba ţării de origine.
Un juriu stabilit de redacţia revistei Haiku va analiza poemele primite, va acorda note şi va stabili poemele premiate.
Rezultatele concursului vor fi publicate în revista HAIKU nr. 63/ mai 2020, iar diplomele vor fi trimise câştigătorilor prin poşta electronică în luna mai 2020. (Colectivul de redacţie).

CONCOURS DE HAIKU 2020

La Revue d’interférences culturelles romano-japonaises HAIKU organise durant le premier trimestre de l’année 2020 le concours international annuel de poèmes haïku en forme fixe (5-7-5, avec le kigou et kireji). Le concours est ouvert à tous les poètes roumains et étrangers. La date limite de l’envoi de six poèmes est le 31 mars 2020 par e-mail: valentin.nicolitov@yahoo.fr.
Avis aux concurents :
On accepte seulement des poèmes originaux qui n’ont pas été publiés dans les revues, journaux ou recueils d’auteur ou anthologies. Les textes doivent être dactylografiés ou à l’ordinateur, avec les signes diacritiques.
Les auteurs étrangers doivent envoyer les poèmes par e-mail en langue d’origine + traduction en français ou en anglais, Times New Roman 12.
Le jury de la part de la revue HAIKU va analyser les poèmes participants et va annoncer les prix. Le résultat du concours sera annoncé dans la revue HAIKU no.63/ mai 2020, les diplômes et les revues seront envoyés aux gagnants par la poste en mai 2020.
(La rédaction de la revue Haiku).

HAIKU CONTEST 2020

The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultural interferences HAIKU is continuing to organize the annual competition for haiku poems in fixed form, during the first trimester of 2020.
The competition is open to all poets who will send on the following e-mail address: valentin.nicolitov@yahoo.fr, a number of 6 (six) haiku poems (5-7-5), up to 31 March 2020.
Only original haiku poems will be accepted, which were not published in news papers or journals, author volumes or in any other forms up to the date of the competition. Hand written text will not be accepted, the texts need to be at list typed, with correct diacritical symbols and signed. The texts of the foreign authors have to be writen in English ou French as well as in the original. We prefer to send the texts by e-mail, New Times Roman 12.
A jury nominated by the editing board of the HAIKU Journal will analyse the received poems, will grant qualifications and will decide for the awarded poems.
The results of the competition will be published in the HAIKU Journal nr. 63 semester I/ 2020, and the diplomas will be sent to the winners by mail. (The Editing Board).


vineri, 26 aprilie 2019

CONCURSUL REVISTEI HAIKU / CONCOURS HAIKU / HAIKU CONTEST

CONCURSUL REVISTEI HAIKU
(Editia 2019)
Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU a organizat concursul anual de poeme haiku, ediţia 2019, cu participare internaţionalã, în primul trimestru al anului. Au fost primite pentru concurs un număr total de 630 poeme haiku prin email sau prin poştă aparţinând la 106 poeţi. Dintre acestea un număr de 102 poeme aparţin poeţilor români, iar 528 poeme poeţilor străini.
Criteriile de apreciere ale poemelor trimise la concurs au fost făcute cunoscute anterior participanţilor prin comunicatul concursului.
Juriul concursului a avut următoarea componenţă:

-Preşedinte: Valentin NICOLIŢOV.
-Membri: Florin GRIGORIU, Vasile MOLDOVAN şi Nicole POTTIER (Franţa).
Juriul concursului a stabilit premii şi menţiuni. Câştigătorii concursului sunt prezentaţi în continuare.

CONCOURS HAIKU
(Edition 2019)
Le collectif de rédaction de la Revue d’Interférences culturelles roumano-japonnaises HAIKU a organisé le concours annuel de po-èmes haiku, au cours du premier trimestre 2019, où des poètes du monde entier ont participe. 630 poèmes furent envoyés par e-mail ou par la poste traditionelle : 102 par des poètes roumains et 528 par des poètes etrangers.
Les critères d'évaluation des poèmes ont été communiqués dès le début aux participants.
Le jury du concours: 
 
-Président : Valentin NICOLIŢOV.
-Membres: Florin GRIGORIU, Vasile MOLDOVAN et Nicole POTTIER (France).
Le jury du concours accorde des prix et mentions.

HAIKU CONTEST
(Edition 2019)
The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultural in-terferences HAIKU has organized in the first trimester of this year, the annual competition of haiku poems, edition 2019 with interna-tional participation.
It has received by e-mail or by mail a number of 630 haiku poems, belonging to 106 poets. From these a number of 102 poems belonged to the Romanian poets and 528 poems belonged to the foreign poets.
The criteria for accepting poems are the requirements communicated in the notification of the contest.
The jury was composed of:

- President - Valentin NICOLIŢOV
-Members: Florin GRIGORIU, Vasile MOLDOVAN and Nicole POTTIER (France).

The winners of the prizes and honorable mentions are:


I. Secţiunea română

Premiul întâi/Premier prix/ First award
Virginia POPESCU
O lebădă                              A white swan
se pierde în umbra ei  –         lost into its shadow
sunetul liniştii                       sound of silence

Premiul 2/ Second prix/Second award
Letitia Lucia IUBU
Fluture în zbor –              Butterfly in flight –
ultimul trandafir               the last rose
îşi pierde petala                lost its petal

Premiul 3/ Troisieme prix/Third award
Cristina RUSU
Casă pustie –                   Deserted house –
creanga de cireş               a cherry branch
luminând fereastra            lighting the window

Menţiuni/ Mentions
Maria TIRENESCU
Foto de toamnă –             Autumn photo –
luna plină printre              the full moon among the twigs
crengi fără frunze             without leaves

Adina ENĂCHESCU
Toamnă frumoasă –                 Beautiful autumn –
acum ascult greierii                  now I listen to the crickets but
ce fac la iarnă?                        what will I in the winter?

Dan IULIAN
Cireşi în floare –                      Cherry trees in bloom –
vocabularul nostru                    our vocabulaire is
atât de sărac                             so much poor

Violeta URDĂ
Primii ghiocei –                        The first snowdrops –
mama trece pe listă                   my mother lists
şi vopsea de păr                        and hair colours

Premii pentru senryu/ Senryu Award

Dan Viorel NOREA
Pămănt pârjolit –                        Burned earth –
un hârciog scoate capul:              a hamster pulls his head of:
gata războiul?                             Is it ready war?

Cezar Florin CIOBÎCĂ
Deszăpezire –                             Clearing of snow –
mama-și curăță de zor                 mother cleanses quickly
peria de păr                                 her hair brush

II. Section française/Secţiunea franceză

Premiul întâi/Premier prix/ First award
Sarah MASMOUDI, France
Un doux soir d'hiver                   O seară dulce de iarnă
la ville paisible dort                     oraşul liniştit doarme
tel un enfant sage                       ca un copil cuminte

Premiul II/ Second prix/Second award
Audrey MEULINS, France
C’est au cimetière                          La acest cimitir
Que les fleurs les plus belles!          florile sunt cele mai frumoase!
Normandie en juin                         Normandia în iunie

Premiul 3/ Troisieme prix/Third award
JEAN ANTONINI, France
Matin de l'an neuf                     Dimineața Anului Nou
La lumière du soleil                    lumina soarelui
à travers le store                        printre storuri

Menţiuni/ Mentions
Hélène DUC, France
Shootant dans un marron                  Lovind într-o castană
j’éloigne l’automne                           alung toamna
de mes souvenirs                              din amintirile mele

Diane DESCŌTEAUX, Canada
Silence à la ronde                   Tăcere în jurul
de l’énorme baobab –             enormului baobab –
si petit le monde                     ce mică-i lumea

Agnes DOLIGEZ, France
Femme sur le banc               O femeie pe bancă
penchée regard absorbé –     cu privirea aplecată absorbită –
portable ou miroir ?              în telefon sau oglindă?


Prix pour senryu/Premii pentru senryu
Minh-Triêt PHAM, France
Jour des Saints de glace –         Ziua Sfinților de iarnă –
sur l'écran publicitaire               dar pe ecranul publicitar
femme en lingerie                     o femeie în lenjerie

Catherine BAUMER, France
Aire d’autoroute –                    Pe autostradă –
aux toilettes des dames              la toaleta doamnelor
les premiers bouchons               primele cozi


III. English section/Secţiunea engleză

Premiul întâi/ First award/ Premier prix
Alan SUMMERS, England
Deep end of winter                     Sfârşit de iarnă
a swan’s luminosity                     luminozitatea unei lebede
enters the river                            străbate râul

Premiul 2/ Second award/ Second prix
Susan BURCH, U.S.A.
Winter moon-gazing                      Privind luna de iarnă
how do I raise this baby                cum voi creşte acest copilaş
without any help?                         fără nici un ajutor?

Premiul 3/ Third award/ Troisieme prix
Zoran DODEROVIC, Serbia
Robbed house                 Casă prădată
scent of hyacinth             doar mireasma de zambilă
remained only                  încă persistă

Menţiuni/ Mentions
Neal WHITMAN, U.S.A.
An endangered frog                 O broască pe cale de dispariție
eats an endangered insect –      mănâncă o gâză pe cale de dispariţie –
the whole Earth implodes         tot pământul e în implozie

Stjepan ROZIC, Croatia
A fresh snow falling              Zăpadă proaspătă
winter darning all the trails     iarna cârpind toate urmele
of the playfull sun                 soarelui jucăuş

Agnes Eva SAVICH, U.S.A.
Among the photos                  Printre pozele
of my parents' vacation –        din vacanţa părinţilor –
grandmother's coffin               cea cu sicriul bunicii


Senryu Award/Premii pentru senryu
Ljiljana DOBRA, Croatia
From a child's hand               Din mâna unui prunc
the sun ate ice cream             soarele mănâncă îngheţată
with pleasure                        cu plăcere

Pitt BÜERKEN, Germany
Hholiday fever                            Febra vacanţei
the suitcase is filling up                geamantanul se umple
with the highest hopes                 cu cele mai înalte speranţe


(Version française –Valentin Nicoliţov et version anglaise –Vasile Moldovan)