Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.Apariţii editoriale 2016-2020

IUBIREA ÎN POEMUL HAIKU 

de Vasile Moldovan

Se vorbește adesea, cu o admirație nedisimulată despre diferite esențe de parfum. Haiku-urile de dragoste pot fi asemuite acestora. Pare imposibil să surprinzi în numai trei versuri de 5 sau 7 silabe un aspect sau altul al celui mai nobil sentiment, dragostea. Și totuși, mulți poți străini au realizat această performanță, dovadă cele câteva antologii de profil apărute în limbi de circulație internațională.

Dar iată că recent haijinii români au demonstrat prin antologia Poeme haiku de iubire (Editura Societății Scriitorilor Români, 2018) că sunt capabili și ei de această performanță. Inițiatorul și realizatorul acestei antologii unicat este președintele Societății Române de Haiku, scriitorul Valentin Nicolițov. Domnia sa, încă de la debutul editorial de la început de mileniu, și-a pus pana în slujba iubirii, sentiment căruia i-a consacrat câteva cărți de genuri diferite, publicate la doi ani una după alta: Iubiri risipite (proză scurtă, Editura Vasile Cârlova, 2001), Anotimpul iubirii (poezii, Editura ORION, 2003) și O singură iubire (roman, Editura ORION, 2005). Tot despre iubire ne vorbește și în alte două romane publicate mai târziu la Editura Societății Scriitorilor Români: Exerciții de respirație (2009) și Între două lumi (2015).

Pasul hotărâtor spre realizarea primei antologii de haiku de iubire îl constituie placheta trilingvă (română, italiană, franceză) Poeme de iubire (Societatea Scriitorilor Militari, 2017). Prima jumătate a cărții cuprinde haiku-uri de iubire, care au fost prezentate la cea de a IX-a conferință a Asociației Mondiale de Haiku (World Haiku Association), ce a avut loc în septembrie 2017 la Parma, în Italia. Aprecierile exprimate cu acel prilej l-au determinat pe poetul Valentin Nicolițov să finalizeze antologia, pe care o pregătea de mai multă vreme. Citez din poemele prezentate la Parma, cel de mai jos, pe care îl regăsim și în actuala antologie:

Apus de soare-
la plecare umbra ta
ar mai rămâne 
 
Editorul a avut în vedere iubirea în sensul larg al cuvântului și, după cum afirmă și în prefață, a selectat „poeme care să dezvăluie sentimentele de iubire într-o gamă largă, pe mai multe coordonate sufletești: iubirea pentru părinți sau bunici, pentru copiii noștri, iubirea pentru aproapele nostru și iubirea pentru femeia sau bărbatul din mintea sau din inima noastră.” Este deci vorba de iubire în sensul curat al cuvântului, apropiat de cel religios. Prin urmare, cei care se vor aștepta să citească și poeme erotice, cu conotații sexuale, vor rămâne dezamăgiți. Este interesant de urmărit, de la un autor la altul, momentul de iubire descris în haiku, de la începutul acestuia și până la sfârșitul lui.

Poetul Vasile SPINEI din Republica Moldova, autor a șapte cărți de haiku, dintre care una a fost premiată de Societatea Americană de Haiku, ne încântă cel puțin cu un poem memorabil:

Pisica toarce
și iubita doarme…
Mai pun un lemn pe foc 
 
Despre acest poem editorul ține să precizeze:” Poemul este realizat cu o economie de cuvinte care impresionează prin concizie și sugestie: trei verbe, două substantive și poetul care se situează în centrul acestui univers al iubirii protejându-l. Acest poem îl consider unul din cele mai frumoase poeme haiku de iubire din literatura română.”
Un loc aparte în antologie îl constituie ființa care ne-a dat viață, mama. Multe dintre aceste poeme au o notă de tristețe, datorită dorului sau trecerii la cele veșnice a ființei adorate:

Maria TIRENESCU

Poza mamei-
picătură de ploaie
sau lacrimă? 

 
Florica IACOB

Pe crucea mamei
o vrabie ciripind.
Parcă m-ar certa…

O notă de tristețe sau măcar de duioșie au și unele poeme dedicate copiilor. Bunăoară, Eduard ȚARĂ prezintă o mamă care își iubește copilul chiar înainte ca acesta să se fi născut, iar Radu PATRICHI ne aduce sub priviri mormântul unui copil pe care îl îngrijește un părinte iubitor:

Sunetul mării-
o femeie-și mîngâie
pruncul nenăscut 

 
Cimitirul gol-
pe mormântul de copil
om de zăpadă

O poetă de mare sensibilitate, Magdalena DALE, care a compus mai multe haiku-uri de dragoste scriind în colaborare poeme în lanț, are un poem în care se întâlnesc două simboluri specific românești, dorul, atribut al dragostei și teiul, însemn al poeziei. Cele două simboluri se potențează reciproc și umple un gol, suplinind absența iubitului:
Mireasmă de tei
și dorul meu de tine
în toată casa 
 
Despre iubire se poate scrie și atunci când au trecut anii și te trezești la un moment dat singur și duci dorul celor dragi. Un dor care doare. În locul dragostei a rămas un gol (amintim aici că golul este unul din valorile estetice ale poemului haiku), gol ce nu mai poate fi umplut de nimeni și nimic. Cum se întâmplă în poemul decanului de vârstă al haijinilor de limba română, Ștefan Gh. THEODORU (96 de ani), trăitor în America:

Același bătrân
zile întregi la poartă-
nu vine nimeni

Valentin Nicolițov a selectat în actuala antologie, în semn de aducere aminte, și alți poeți români importanți care nu mai sunt printre noi, dar care au practicat haiku-ul de iubire sau care s-au apropiat de acest tristih cu talentul lor, considerându-l demn de a exprima acest sentiment nobil al iubirii.Iată câțiva dintre acești poeți cre nu mai sunt dar ale căror poemede dragoste le-au supraviețuit:

Titus ANDRONIC
Revedere cu mama –
în loc de cuvinte
trandafiri

Alexandru CHIRIAC
Sub vântul rece
m-am lipit de movila
ivită-ntre noi

Petre GHELMEZ
Curând, prea curând
papucii mamei vor fi
relicve scumpe

Bogdan I. PASCU
Atâta doar –
un colţ de cer albastru
şi zâmbetul tău

Gheorghe TOMOZEI
Degetele mele coboară
înfiorate pe gâtul tău lung
ca pe o scară de incendiu

Nichita STĂNESCU
Când te-am văzut
m-a luat un frig suav
de stea căzătoare 
 
Antologia cuprinde 65 de poeți români de haiku, dintre cei mai cunoscuți din țară și din afara ei. Publicarea acestei antologii române a haiku-ului de dragoste prezintă un eveniment remarcabil fiind prima de acest fel în literatura română. Sper ca el să fie urmat în anii ce vin de alte volume de haiku ale autorilor români dedicate celui mai nobil sentiment uman din toate timpurile: iubirea.


Un singur nai / Only one panpipe, Antologia poemului într-un vers (1936 – 2016) /Anthology of one line poem (1936 – 2016)

Realizată de / edited by Vasile Moldovan
La editura Societăţii Scriitorilor români din Bucureşti, a apărut în ediţie bilingvă (română – engleză), Antologia poemului într-un vers (1936 – 2016) / Anthology of one line poem (1936 – 2016), realizată de Vasile Moldovan.

Titlul antologiei e dat de prima parte a cunoscutului poem pillatian «
Un singur nai… », care sugerează multiplele ecouri avute de poemul într-un vers din 1936, (data apariţiei volumului de Poeme într-un vers al lui Ion Pillat, până la data editării prezentei antologii). Selecţia poemelor a fost făcută de autorul antologiei.

Coperta, realizată de pictorul Valentin Tănase ilustrează în mod plastic titlul antologiei, reprezentând un nai pe care s-a aşezat un fluture – simbol al frumuseţii, al fragilităţii şi al efemerului.

Prefaţa antologiei aparţine tot lui Vasile Moldovan iar traducerea acesteia în engleză Magdalenei Dale.

Traducerea majorităţii poemelor în engleză este făcută de Vasile Moldovan dar şi de alţi autori : Daniela Albu, Stelian Apostolescu, Virginia Butescu-Stanciu, Radu-Mihail Călinescu, Marius Chelaru, Virginia Cucu, Magdalena Dale, Lidia Ionescu, Marilena Rotaru, Florentin Smarandache, Brăduţ Crişan Suciu, Luminiţa Suse, Tiberiu Tizu şi Ion Untaru.

Antologia cuprinde un număr de 64 de autori, din care se disting nume de mari poeţi ca : Ion Pillat, Vasile Voiculescu, Veronica Porumbacu, Gheorghe Tomozei. O mare parte a celorlalţi autori sunt nume cunoscute prin volume de poeme într-un vers publicate sau prin participarea cu poeme într-un vers la revista Haiku : Victor Săhleanu, Florin Vasiliu, Florentin Smarandache, Paula Romanescu, Dan Florică, Ioan Marinescu, Ion Brad, Adina Enăchescu, Dumitru Radu, Jules Cohn Botea, Vasile Moldovan, Ion Găbudean, Valentin Nicoliţov, Bogdan I. Pascu, Cornelia Atanasiu, Constantin Stroe, Magdalena Dale, Elia David, Ion Untaru, Luminiţa Suse, Luciana Vladimir, Virginia Popescu.

În prefaţa antologiei, autorul face o analiză complexă şi documentată a poemului într-un vers în paralel cu cea a poemului haiku. Multe idei sunt reluate din lucrarea publicată anterior, POEMUL ÎNTR-UN VERS – STUDII, realizată în colaborare cu regretatul Florin Vasiliu, apărută la Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2001, al cărui rezumat l-am prezentat pe blogul meu Phoenix.

Prefaţa actualei antologii poartă un titlu simbolic : « Eternităţi de-o clipă surprinse într-un vers », care reia titlul celui de-al doilea volum pillatian de poezii, publicat în 1914, care prefigurează volumul de Poeme într-un vers, apărut în 1936. Autorul antologiei insistă asupra ecoului avut de acest gen inedit de poezie la data apariţiei sale, asupra criticilor, rezervele acestora, dar şi admiraţia, încurajările şi influenţele exercitate asupra unor poeţi contemporani ai lui Ion Pillat.

De asemenea, Vasile Moldovan aminteşte în prefaţa antologiei cele două surse de inspiraţie ale poetului Ion Pillat care l-au condus la scrierea poemelor într-un vers : pe de o parte unele poezii ale lui Victor Hugo, în care a descoperit adevărate poeme într-un vers, iar pe de altă parte cunoaşterea poemului haiku, cu care venise în contact la Paris. Noua specie constituie astfel o sinteză între occident şi orient.

Mai târziu, poetul îşi va defini poemul într-un vers printr-o strofă :
« C-un singur vers am încercat să farmec
În tine o lume de simţiri şi vis –
Pătrunde-l cum pătrunde-n zori lucirea
Priveliştii printr-un oblon deschis. »
Reluând din studiul amintit asemănările şi deosebirile dintre haiku şi poemul într-un vers, completându-le cu date noi, autorul antologiei stabileşte în final graniţele distincte ale celor două specii literare : haiku-ul şi poemul într-un vers.

În finalul prefeţei Vasile Moldovan se opreşte asupra unor autori care au încercat anumite inovaţii sau care au lărgit sfera tematică a poemului într-un vers : Ion Brad, Florentin Smarandache, Florin Vasiliu, Cornelia Atanasiu, Dan Norea – Elia David, Ion Untaru, Adina Enăchescu, Virginia Popescu.

Citind poemele selectate în anthologie mi-a atras atenţia faptul că aceleaşi teme apar la mai mulţi autori dar sunt prezentate diferit, în funcţie de viziunea, talentul şi sensibilitatea proprie fiecăruia. Lucrul acesta mi-a sugerat ideea să fac o selecţie tematică a autorilor, astfel încât cititorul acestei prezentări să poată avea o deschidere mai largă asupra celor care au scris poemele.

Prima temă la care m-am oprit este aceea a definiţiei poetice dată poemului într-un vers, plecând de la aceea a creatorului ei, Ion Pillat :
Poemul într-un vers :
Un singur nai, dar câte ecouri în păduri…
Only one panpipe, but how many echoes in the wood…
Vasile Moldovan:
Un singur dram de aur din mina de steril.
Only a grain of gold from the sterile mine.
Bogdan I. Pascu :
Un singur fir din ghemu-ntreg de visuri.
Only a thread from the whole ball of dreams.
Victor Săhleanu :
O lume sună-n scoică, de-o duci înspre urechi.
A world sounds in the seashell, if you bring it to your years.
Ştefan G. Theodoru :
Să reuşeşti să-nghesui întregul în puţin.
To succeed fitting more in less.
Gheorghe Tomozei :
Izvorul lin presimte intensitatea mării.
The quiet spring feels the sea intensity.
Cornelia Atanasiu :
Ca un respire cerul vine la noi în grabă.
Like a light breath the sky rushes down towards us.
Dan Florică :
O fulgerare-a minţii în stânca verbului.
A lightening of the mind in the cliff of a verb.
O altă temă care apare frecvent este aceea a anotimpurilor, începând cu primăvara şi sfârşind cu iarna.
*
Primăvara:
Florentin Smarandache :
Blajini cocori ne-aduc pe aripă căldura.
Gentle cranes bring us warmth on the wings.
Sorin Sirineasa :
Chiriaş sub streaşina casei, o rândunică.
Tenant under the eaves of the house, a swallow.
Ana Udrea – Aprilie :
O caldă adiere mângâie colţul ierbii.
A warm breeze caressing the grass blade.
Cornelia Atanasiu – Mărţişoare :
Pe ramuri înflorite se-ntrec în dans poeme.
From branches that are bloomed poems compete in dance.
Jules Cohn Botea :
Scăpaţi din noaptea iernii, din nou e dimineaţă.
Freed from the winter’s night, it is morning again.
Dan Florică – Martie :
Îmbrobodeşte bruma bobocii de magnolia.
The hoarfrost is veiling the buds of magnolia.
*
Vara :
Paula Romanescu – Parfumul verii :
Lada de zestre-a mamei miroase-a levănţică.
Mother’s dowry chest scented with lavender.
Ştefan G. Theodoru – Peisaj de vară :
În liniştea fierbinte, plâng macii ofiliţi.
Inside the hot silence, the withered poppies weep.
Cornelia Atanasiu – Iunie :
Fluturi albi în nuntă plutesc deasupra verzei.
White butterflies in mating float above the cabbage.
Ion Untaru – Iulie :
Nici pic de adiere în jariştea amiezii.
Not a bit of breeze in the oven of the noon.
Jules Cohn Botea :
Ce repede-a trecut, de parcă nici n-a fost.
It passed so fast, as if it never existed.
Mihaela Cojocaru :
Cetina din piscuri înmiresmând cărarea.
Fir tree branches, on the mountain peak, scenting the pass.
Vali Iancu :
Pe rând se coc ispite sub ochii pofticioşi.
By turn temptations are ripening under the lustful eyes.
Octavian Mareş - Noapte de vară :
Luna-nveselită de cântece de greieri.
The moon cheered up by the songs of crickets.
*
Toamna :
Toamna este tema cea mai des abordată de autorii antologiei. Dumitru Radu are nu mai puţin de cinci poeme iar Valentin Nicoliţov tot pe atâtea.
Dumitru Radu :
Ce tristă-mpărăţie fără cocori şi fluturi.
How sad is this empire: without cranes or butterflies.
Dumitru Radu - Seară de toamnă :
O creangă goală scrie caligrafii pe lună.
A leafless branch creates calligraphies on the moon.
Dumitru Roşu :
Precum gutuiul din livadă, părul meu brumat.
Like the quince tree in the orchard, my frosted hair.
Ion Serebreanu – Pasul toamnei :
Pădurile de linişti se desfrunzesc de sunet.
The forests of silence strip themselves of sound.
Constantin Stroe – Sfârşit de toamnă :
În cuibul gol al berzei acuma doarme luna.
In the empty stork’s nest now the moon is sleeping.
Alfred Basarab Tibereanu :
Mireasă despletită-n lacrima-nserării.
Dishevelled bride in the tear of the twilight.
Maria Tirenescu - Sfârşit de toamnă :
Vântul şterge-n zori lacrimile norilor.
At dawn the wind wipes out the tears of the clouds.
Gheorghe Duţă Micloşanu :
Eşarfe roşii, vântul prin vie fluturând.
Red scarves, the wind waving through the vineyard.
Valentin Nicoliţov – A venit toamna :
Azi noapte-a căzut bruma pe-un flutur amorţit.
Last night the hoarfrost fell on a numb butterfly.
Elia David / Dan Norea :
Pe cerul unui greier, comete ruginite…
Un nor ca o furnică mustrări îi tot trimite…
On the sky of a cricket, rusty comets…
An ant-like cloud reprimands it again and again…
Ioan Marinescu – Tentativă :
Plânge toamna pe la geamuri vrând să intre în odaie.
The autumn cries of the window wanting to come in.
*
Iarna :
Ana Udrea – Ianuarie :
Brodează flori de gheaţă în nopţile geroase.
It embroiders ice flowers during frost nights.
Daniela Albu – Ninsoare :
În mantie de nea s-a îmbrăcat brânduşa.
“The naked lady” dressed in a mantle of snow.
Marius Chelaru – Iarna în satul mamei :
Cu zurgălăii copilăriei azi alte sănii.
With the childhood bells today other sledges.
Elia David :
Degeaba-i plin copacul, cine culege stele ?
In vain is the tree full, who will harvest stars ?
*
Norii :
Virginia Popescu :
Pe pajiştea albastră o turmă de mioare.
On the blue meadow a flock of young sheep.
Dumitru Radu – Caligrafii de nori :
Un abur cu hotare, mereu nebănuite.
A steam with borders, always unexpected.
Paula Romanescu – Credinţă :
Să ştii că veşnic norul se-ntoarce la izvor.
To know that the cloud always returns at the source.
Maria Tirenescu – Paznic :
Pe cerul nesfârşit norul păzeşte luna.
On the endless sky a cloud guards the moon.
Jules Cohn Botea – Cerul :
În cer ştim că e raiul, atunci de ce plâng norii ?
If the paradise is in the sky, then why are the clouds crying ?
*
Fluturele :
Vasile Moldovan :
Mai mult cu o petală o floare de cireş.
One more petal on the cherry blossom.
Virginia Popescu :
Zburând din floare-n floare, pe-aripi a strâns culori.
Flying from flower to flower it culled colours on its wings.
Romulus Sălăgean :
Pe cartea de poeme, un cititor grăbit.
On the book of poems a hasty reader.
Magdalena Dale – Fluturii de noapte :
Coşmaruri risipite când zorii se ivesc.
Scattered nightmares when dawn brakes.
*
Ciocârlia :
Ion Pillat :
Din praştia câmpiei lumina cântă sus.
From the sling-like field, up it sings of light.
Vasile Moldovan :
Dând tonul corului de îngeri uită să coboare.
Setting the key note to angels chorus, it forgot to fly down.
Luciana Vladimir - Ciocârlia în zori :
Din arcul unui ram se-nalţă ciocârlia.
From the arch of a branch the skylark is rising.
Virginia Popescu :
Împrăştiat în cioburi azurul unui cânt.
Scattered in the shards the azure of a song.
*
Roua :
Romulus Sălăgean :
Pe iarbă risipite atâtea nestemate.
Scattered on the grass so many gems.
Victor Steron – Dimineaţa :
Deasupra ierbii roua îşi murmură destinul.
Above the grass the dew murmurs its fate.
Ion Untaru – Mirare :
Atâţia stropi de rouă şi-n fiecare cerul.
So many dewdrops and in each of them, the sky.
Adina Enăchescu – Boabe de rouă :
Sub ochii căprioarei vânate două lacrimi.
Under the eyes of a hunted deer two teardrops.
*
Mama :
Luminiţa Suse :
Un zâmbet sfânt în cioburi de oglindă.
A holy smile from mirrors shards.
Ana Udrea :
Şi lacrimă şi zâmbet ascunde în privire.
Both tear and smile she hides in her eyes.
Ioan Găbudean :
Cu crizanteme-n braţe spre vechiul cimitir.
Holding chrysanthemums in her arms to the old cemetery.
Valentin Nicoliţov :
Nimeni pe lumea asta nu m-a iubit ca ea.
No one in this world has ever loved me like her.
Adina Enăchescu – Amintirea mamei :
Păstrând-o drept comoară ascunsă-adânc în suflet.
Keeping it as a treasure hidden deep in soul.
Antologia de poeme într-un vers reprezintă rodul unei munci de echipă, coordonată de poetul Vasile Moldovan. Poemele selectate sunt un îndemn la meditaţie asupra caracterului efemer al vieţii dar şi al eternităţii universului care se oglindeşte în sufletul uman precum « cerul într-un bob de rouă » (Ion Untaru).

Salutăm iniţiativa poetului Vasile Moldovan care a demonstrat prin această primă antologie că acest gen de poezie este viguros, capătă tot mai multă amploare în literatura de azi şi are un viitor sigur alături de poemul haiku.
Virginia Popescu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu