Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.miercuri, 19 decembrie 2018

CONCURSUL REVISTEI HAIKU (Editia 2019) - CONCOURS DE LA REVUE HAIKU 2019 - HAIKU CONTEST 2019

CONCURSUL REVISTEI HAIKU (Ediţia 2019)


Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU organizează concursul anual de poeme haiku în formă fixă (5-7-5 silabe, kigo, kireji, care corespund normelor poemului haiku clasic japonez) în trimestrul I al anului 2019. La concurs pot participa toţi poeţii români şi străini care vor trimite prin poştă pe adresa domnului Valentin Nicoliţov, Str. Judeţului nr.13, Bloc 18, Ap.27, Sector 2, Cod poştal 023756, Bucureşti, România sau pe adresa de email valentin.nicolitov@yahoo.fr un număr de şase poeme haiku în formă clasică (5-7-5) până la data de 31 martie 2019.
Nu se vor accepta decât poeme haiku originale, nepublicate în ziare sau reviste, plachete sau volume de autor până la data concursului. Nu se vor accepta texte scrise de mână, textele ce se vor trimite trebuie să fie cel puţin dactilografiate, cu semnele diacritice corecte şi semnate. Cele trimise prin e-mail trebuie redactate în Times New Roman 12 cu diacritice româneşti.
Textele autorilor străini trebuie scrise în engleză sau franceză precum şi în limba ţării de origine şi, de preferinţă, să fie trimise prin email.
Un juriu stabilit de redacţia revistei Haiku va analiza poemele primite, va acorda note şi va stabili poemele premiate. Rezultatele concursului vor fi publicate în revista HAIKU nr. 61 /mai /2019, iar diplomele şi premiile vor fi trimise câştigătorilor prin poştă în luna mai 2019. (Colectivul de redacţie).

CONCOURS DE LA REVUE HAIKU 2019
La Revue d’interférences culturelles romano-japonaise HAIKU organise au premier trimestre de l’année 2019 le concours annuel de poèmes haïku en forme fixe (5-7-5, avec kigo et kireji). Le concours est ouvert à tous les poètes, roumains et étrangers. La date limite de l’envoi de six poèmes est le 31 mars 2019 aux adresses suivantes:

Avis aux concurents: On accepte seulement des poèmes nouveaux et originaux qui n’ont pas été publiés dans des revues, journaux ou recueils d’auteur ou anthologies. Dans le cas d’un envoi postal, les textes doivent être dactylografiés avec les signes diacritiques.
Les auteurs étrangers doivent envoyer les poèmes par e-mail en langue d’origine + traduction en français ou en anglais, Times New Roman 12.
Le jury nommé par la revue HAIKU va analyser les poèmes participants et va annoncer les prix. Le résultat du concours sera publié dans la revue HAIKU no.61/2019, les diplômes et les prix seront envoyés aux gagnants par la poste en mai 2019.
(Le comité de rédaction de la revue Haiku).

HAIKU CONTEST 2019
The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultural interferences HAIKU is continuing to organize the annual competition for haiku poems in fixed form, during the first trimester of 2018. The competition is open to all poets who will send on the following e-mail address: valentin.nicolitov@yahoo.fr, a number of 6 (six) haiku poems (5-7-5), up to 31 March 2019.
Only original haiku poems will be accepted, which were not published in newspapers or journals, author volumes or in any other forms up to the date of the competition. Hand-written text will not be accepted, the texts need to be at list typed, with correct diacritical symbols and signed. The texts of the foreign authors have to be writen in English or French as well as in the original. We prefer to send the texts by e-mail, New Times Roman 12.
A jury nominated by the editing board of the HAIKU Journal will analyze the received poems, will grant qualifications and will decide for the awarded poems.
The results of the competitions will be published in the HAIKU Jounal nr. 61 semester I / 2019, and the diplomas will be sent to the winners by mail. ( The Editing Board)

The Betty Drevniok Award

The 2019 Betty Drevniok Award - Submission Guidelines

Send your submission to bettydrevniokaward2019@haikucanada.org

with Drevniok Award 2019 in the subject line.
Deadline: January 31st, 2019.

Send up to three unpublished haiku, in English, in the body of your email, (not as an attachment) followed by your street address and phone number.

Please use email if possible. If you have no access to email, send your submissions to:
Drevniok Award
1314 Southbow Place S. W.
Calgary, Alberta, Canada
T2W 0X9

Winners will be announced at the Haiku Canada Weekend in May, 2019 and available by June 1st on the website.

Concurs de haiku Taol Kurun

Am primit un mesaj, o invitaţie la concursul Taol Kurun.

Bonjour à vous les haikistes !
Cette année, le concours de haikus a pour thème la rivière
À vos claviers pour envoyer vos trois haikus avant le 31 décembre minuit
Au plaisir de vous lire
Joa deoc'h
fanny

marți, 16 octombrie 2018

Le Prix Jocelyne Villeneuve 2019

Haiku Canada est très heureux d’annoncer la huitième édition du Prix Jocelyne Villeneuve pour le haïku francophone. Ce prix est décerné en mémoire de Jocelyne Villeneuve (1941-1998), une des pionnières du haïku canadien-français. Ses haïkus ont paru dans diverses revues et anthologies au Canada, aux États-Unis et au Japon. Elle a publié les recueils: La Saison des papillons (Naaman, 1980), Feuilles volantes (Naaman, 1985) et Marigolds in Snow (Penumbra, 1993). Son dernier recueil inédit de 1989 Bagatelles a été publié par les Éditions des petits nuages en 2017.

Le premier prix est de 100 $CDN; le deuxième prix de 50 $CDN et le troisième prix, de 25 $CDN. Les compositions doivent être inédites. Elles ne doivent en aucun cas avoir été publiées ou soumises ailleurs. Il n’y a aucun frais de participation.

Les soumissions devront être expédiées par courriel, et uniquement pendant la période de soumission qui s'étendra entre le 1er janvier 2019 et le 28 février 2019. Les soumissions reçues avant ou après cette date ne seront pas lues.

MAXIMUM DE TROIS HAÏKUS
À: prixjv2019@haikucanada.org
Sujet: soumission haiku 2019

Tous les haïkus devront paraître dans le courriel même et non en pièce-jointe. Aucune soumission ne sera retournée.

marți, 3 iulie 2018

Anunţuri

1. De la Haikouest

 Se trimit 3 haikuuri la fiecare temă.

 2. De la Ploc!3. Le concours 2018 de tanka franco-japonais

 Am primit recent un anunţ!

 Nous lançons ce jour le concours 2018 de tanka franco-japonais : thème libre

- envoi d'un seul tanka en utilisant exclusivement le formulaire ci-dessous

Que vous trouverez également ici :

Date limite : 30 août 2018, minuit
Pas d'envoi par courriel

Le jury sera franco-japonais

Les résultats seront annoncés à Lyon (France) le mardi 18 septembre 2018 lors du colloque franco-japonais que nous organisons en partenariat avec l'association de japonais de Lyon, et en présence du Professeur Ohno de Tokyo.


Belle fin de journée.

Patrick Simon
Éditions du tanka francophone

http://www.revue-tanka-francophone.com/ 

IUBIREA ÎN POEMUL HAIKU

Se vorbește adesea, cu o admirație nedisimulată despre diferite esențe de parfum. Haiku-urile de dragoste pot fi asemuite acestora. Pare imposibil să surprinzi în numai trei versuri de 5 sau 7 silabe un aspect sau altul al celui mai nobil sentiment, dragostea. Și totuși, mulți poți străini au realizat această performanță, dovadă cele câteva antologii de profil apărute în limbi de circulație internațională.

Dar iată că recent haijinii români au demonstrat prin antologia Poeme haiku de iubire (Editura Societății Scriitorilor Români, 2018) că sunt capabili și ei de această performanță. Inițiatorul și realizatorul acestei antologii unicat este președintele Societății Române de Haiku, scriitorul Valentin Nicolițov. Domnia sa, încă de la debutul editorial de la început de mileniu, și-a pus pana în slujba iubirii, sentiment căruia i-a consacrat câteva cărți de genuri diferite, publicate la doi ani una după alta: Iubiri risipite (proză scurtă, Editura Vasile Cârlova, 2001), Anotimpul iubirii (poezii, Editura ORION, 2003) și O singură iubire (roman, Editura ORION, 2005). Tot despre iubire ne vorbește și în alte două romane publicate mai târziu la Editura Societății Scriitorilor Români: Exerciții de respirație (2009) și Între două lumi (2015).

Pasul hotărâtor spre realizarea primei antologii de haiku de iubire îl constituie placheta trilingvă (română, italiană, franceză) Poeme de iubire (Societatea Scriitorilor Militari, 2017). Prima jumătate a cărții cuprinde haiku-uri de iubire, care au fost prezentate la cea de a IX-a conferință a Asociației Mondiale de Haiku (World Haiku Association), ce a avut loc în septembrie 2017 la Parma, în Italia. Aprecierile exprimate cu acel prilej l-au determinat pe poetul Valentin Nicolițov să finalizeze antologia, pe care o pregătea de mai multă vreme. Citez din poemele prezentate la Parma, cel de mai jos, pe care îl regăsim și în actuala antologie:

Apus de soare-
la plecare umbra ta
ar mai rămâne 
 
Editorul a avut în vedere iubirea în sensul larg al cuvântului și, după cum afirmă și în prefață, a selectat „poeme care să dezvăluie sentimentele de iubire într-o gamă largă, pe mai multe coordonate sufletești: iubirea pentru părinți sau bunici, pentru copiii noștri, iubirea pentru aproapele nostru și iubirea pentru femeia sau bărbatul din mintea sau din inima noastră.” Este deci vorba de iubire în sensul curat al cuvântului, apropiat de cel religios. Prin urmare, cei care se vor aștepta să citească și poeme erotice, cu conotații sexuale, vor rămâne dezamăgiți. Este interesant de urmărit, de la un autor la altul, momentul de iubire descris în haiku, de la începutul acestuia și până la sfârșitul lui.

Poetul Vasile SPINEI din Republica Moldova, autor a șapte cărți de haiku, dintre care una a fost premiată de Societatea Americană de Haiku, ne încântă cel puțin cu un poem memorabil:

Pisica toarce
și iubita doarme…
Mai pun un lemn pe foc 
 
Despre acest poem editorul ține să precizeze:” Poemul este realizat cu o economie de cuvinte care impresionează prin concizie și sugestie: trei verbe, două substantive și poetul care se situează în centrul acestui univers al iubirii protejându-l. Acest poem îl consider unul din cele mai frumoase poeme haiku de iubire din literatura română.”
Un loc aparte în antologie îl constituie ființa care ne-a dat viață, mama. Multe dintre aceste poeme au o notă de tristețe, datorită dorului sau trecerii la cele veșnice a ființei adorate:

Maria TIRENESCU

Poza mamei-
picătură de ploaie
sau lacrimă? 

 
Florica IACOB

Pe crucea mamei
o vrabie ciripind.
Parcă m-ar certa…

O notă de tristețe sau măcar de duioșie au și unele poeme dedicate copiilor. Bunăoară, Eduard ȚARĂ prezintă o mamă care își iubește copilul chiar înainte ca acesta să se fi născut, iar Radu PATRICHI ne aduce sub priviri mormântul unui copil pe care îl îngrijește un părinte iubitor:

Sunetul mării-
o femeie-și mîngâie
pruncul nenăscut 

 
Cimitirul gol-
pe mormântul de copil
om de zăpadă

O poetă de mare sensibilitate, Magdalena DALE, care a compus mai multe haiku-uri de dragoste scriind în colaborare poeme în lanț, are un poem în care se întâlnesc două simboluri specific românești, dorul, atribut al dragostei și teiul, însemn al poeziei. Cele două simboluri se potențează reciproc și umple un gol, suplinind absența iubitului:
Mireasmă de tei
și dorul meu de tine
în toată casa 
 
Despre iubire se poate scrie și atunci când au trecut anii și te trezești la un moment dat singur și duci dorul celor dragi. Un dor care doare. În locul dragostei a rămas un gol (amintim aici că golul este unul din valorile estetice ale poemului haiku), gol ce nu mai poate fi umplut de nimeni și nimic. Cum se întâmplă în poemul decanului de vârstă al haijinilor de limba română, Ștefan Gh. THEODORU (96 de ani), trăitor în America:

Același bătrân
zile întregi la poartă-
nu vine nimeni

Valentin Nicolițov a selectat în actuala antologie, în semn de aducere aminte, și alți poeți români importanți care nu mai sunt printre noi, dar care au practicat haiku-ul de iubire sau care s-au apropiat de acest tristih cu talentul lor, considerându-l demn de a exprima acest sentiment nobil al iubirii.Iată câțiva dintre acești poeți cre nu mai sunt dar ale căror poemede dragoste le-au supraviețuit:

Titus ANDRONIC
Revedere cu mama –
în loc de cuvinte
trandafiri

Alexandru CHIRIAC
Sub vântul rece
m-am lipit de movila
ivită-ntre noi

Petre GHELMEZ
Curând, prea curând
papucii mamei vor fi
relicve scumpe

Bogdan I. PASCU
Atâta doar –
un colţ de cer albastru
şi zâmbetul tău

Gheorghe TOMOZEI
Degetele mele coboară
înfiorate pe gâtul tău lung
ca pe o scară de incendiu

Nichita STĂNESCU
Când te-am văzut
m-a luat un frig suav
de stea căzătoare 
 
Antologia cuprinde 65 de poeți români de haiku, dintre cei mai cunoscuți din țară și din afara ei. Publicarea acestei antologii române a haiku-ului de dragoste prezintă un eveniment remarcabil fiind prima de acest fel în literatura română. Sper ca el să fie urmat în anii ce vin de alte volume de haiku ale autorilor români dedicate celui mai nobil sentiment uman din toate timpurile: iubirea.
 
Vasile Moldovan

joi, 3 mai 2018

Rezultatele concursului anual al revistei HAIKU

CONCURSUL REVISTEI HAIKU
(Editia 2018)
Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU a organizat concursul anual de poeme haiku, ediţia 2018, cu participare internaţionalã, în primul trimes-tru al anului. Au fost primite pentru concurs un număr total de 514 poeme haiku, aparţinând la 99 poeţi. Dintre acestea un număr de 144 poeme aparţin poeţilor români, iar 370 poeme poeţilor străini.
Criteriile de apreciere ale poemelor trimise la concurs au fost făcute cunoscute participanţilor prin comunicatul concur-sului.
Juriul concursului a avut următoarea componenţă:
-Preşedinte: Valentin NICOLIŢOV.
-Membri: Daniela Cristina ALBU şi Vasile MOLDOVAN.
Juriul concursului a stabilit premii şi menţiuni. Câştigătorii concursului sunt prezentaţi în continuare.

CONCOURS HAIKU
(Edition 2018)
Le collectif de rédaction de la Revue d’Interférences cultu-relles roumano-japonnaises HAIKU a organisé le concours annu-el de poèmes haiku, au cours du premier trimestre 2018, où des poètes du monde entier ont participe. 514 poèmes furent envoyés par e-mail ou par la poste traditionelle : 144 par des poètes roumains et 370 par des poètes etrangers.
Les critères d'évaluation des poèmes ont été communiqués dès le début aux participants.
Le jury du concours:
-Président : Valentin NICOLIŢOV.
-Membres: Daniela Cristina ALBU et Vasile MOLDOVAN.
Le jury du concours accorde des prix et mentions. 48

HAIKU CONTEST
(Edition 2018)
The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultural interferences HAIKU has organized in the first trimester of this year, the annual competition of haiku poems, edition 2018 with international participation.
It has received by e-mail or by mail a number of 514 haiku poems, belonging to 99 poets. From these a number of 144 poems belonged to the Romanian poets and 370 poems belonged to the foreign poets.
The criteria for accepting poems are the requirements communicated in the notification of the contest.
The jury was composed of:
- President - Valentin NICOLIŢOV
-Members: Daniela Cristina ALBU and Vasile MOLDOVAN.
The winners of the prizes and honorable mentions are:I. Secţiunea română

Premiul întâi/Premier prix/ First award 
 
Livia CIUPAV
Din nou acasă –                                 Home again –
pe soba fără tăciuni                            on the stove without embers
ceașca ciobită                                   a notched cup

Premiul 2/ Second prix/Second award 
 
Teodora MOŢET
Nu vei şti cine                          You won't know who
ţi-a lăsat un măr la geam –        let an apple at your window –
semnat cu dinţii                        signing by the teeth

Premiul 3/ Troisieme prix/Third award 
 
Eduard ŢARĂ
Printre nasturi vechi –                    Among the old buttons –
luna plină de iarnă                          the winter full moon
pe luciul mesei                               on the table glimmerer 

Menţiuni/ Mentions

Adina ENĂCHESCU
Nori de furtună –                  Clouds of storm –
tunetele clătinând                  the thunders moving
flacăra candelei                    the candle flame

Vali IANCU
Casă pustie –                        Empty house –
alături magnolia                     near a magnolia
doldora de flori                      overflowing with flowers

Ana DROBOT
Flori de gheaţǎ-n geam –       Frost flowers in the window –
aroma de tei urcând              flavour of linden blossoms
din cana de ceai                    in the cupful of tea

Cristina RUSU
Răceala serii –                   The coldness of the evening –
lângă micul mormânt           near the small grove
de veghe luna                     guardian the moon

Premii pentru senryu

Dan DOMAN
Moartea bunicii                   Grandmother’s death
se-ntorc acasă nepoţii          the grandchildren from photos
din fotografii                       come here

Cezar CIOBÎCĂ
Plajă de nudiști –                Beach of nudists –
fotograful tot strigă:            a photographer cries again:
Păsărica !                         Watch the birdie!

Maria TIRENESCU
Facebook prin gard –                Facebook through the fence –
scutur neaua depusă                 I’m shaking the formed snow
să-mi văd vecina                      to see my neighbouress

II. Section française/Secţiunea franceză

Premiul întâi/Premier prix/ First award

Hélène DUC, Franţa
Travaux en cours                    Lucrări în curs
un papillon repeint les murs      un fluture repară pereţii
avec son ombre                      cu umbra lui

Premiul 2/ Second prix/Second award

Jean ANTONINI, France
Balade en ville –                         Hoinăresc prin oraş –
mini-jupes corsages dentelles       minijupe, dantele
brise de printemps                       briza de primăvară

Premiul 3/ Troisieme prix/Third award

Alexandra YVOILOVA, Bulgaria
Arbre abattu                                  Copac doborât
dans ses branches frémit encore     printre crengi mai tremură
le soleil couchant                           soarele-n apus

Menţiuni/ Mentions

Minh Triêt PHAM, France
Nuit à la campagne –                  Noapte la ţară –
les étoiles et les lucioles               comunicând prin Morse
communiquent en Morse             stele şi licurici

Diane DESCŌTEAUX, Canada
Deuil de mon amour –                     Doliul dragostei mele –
mais comment pleurer sa perte        dar cum să-i plâng pierderea
puisqu’il vit toujours                        când încă trăiește

Marie DERLEY, Belgia
Photo jaunie –                              Fotografie îngălbenită –
mes parents jeunes et vivants        părinții mei tineri şi vii
attendaient un enfant                    așteptau un copil

Prix pour senryu/Premiu pentru senryu

Patrick DRUART, Franţa
Premiers perce-neige –                 Primii ghiocei –
le jet de pisse impudique                şi jetul impudic
d’une vache au champ                  al vacii pe câmp

III. English section/Secţiunea engleză

Premiul întâi/ First award/ Premier prix

Susan BURCH, U.S.A.
First dream of the year –                      Primul vis din an –
my name moves to the top of                parcă numele-mi urcă pe lista
the heart transplant list                         transplantului de inimă

Premiul 2/ Second award/ Second prix

Djurdja VUKELIC ROZIC, Croaţia
In her first wheelchair. . .                În primul ei scaun cu rotile…
a puff of breeze moves petals         o rafală de vânt apropie
closer to the pond                           petalele de iaz

Premiul 3/ Third award/ Troisieme prix

Neal WHITMAN, U.S.A.
January 1                          1 ianuarie
already scribbling               scriind deja în grabă
a new diary                       un nou jurnal

Menţiuni/ Mentions

Maria Laura VALENTE-Italia
Winter swans –                      Lebede iarna –
in their joined necks                gâturile lor alăturate
the shape of love                    în forma dragostei

Zoran DODEROVIC, Serbia
Old man with a stick                        Bătrânul în baston
stopped to make a pause –               s-a oprit într-o pauză –
the snow is falling                            cade ninsoarea

Marietta McGREGOR-Australia
One more year waiting                    Incă un an așteptând
for his persimmon to fruit –              curmalu-i să rodească –
a grandfather’s dream                     visul bunicului

Senryu Award/Premiu pentru senryu

Marta CHOCILOWSKA, Poland
Family album                             Album de familie
on the pregnant woman hand      pe mâna femeii gravide
two wedding rings                     două verighete


(Version française – Paula Romanescu et Valentin NICOLITOV)

vineri, 30 martie 2018

Radu Cârneci, poetul iubirii, a plecat

14 febr. 1928-8 dec.2017
Poetul, eseistul, traducătorul, jurnalistul literar şi editorul Radu Cârneci, om de înaltă cultură, a văzut lumina zilei în localitatea Valea lui Lal-Pardoşi, jud. Buzău, la 14 februarie 1928.

A absolvit Facultatea de Silvicultură din Brașov în anul 1954, iar în 1964 a înfiinţat la Bacău revista de cultură ATENEU pe care a condus-o până în 1972. A reuşit să inaugureze în Bacău în 1971, cu mari eforturi materiale şi cu munca artistică strălucită a sculptorului Constantin Popovici, statuia poetului George Bacovia. A fost secretar al Uniunii Scriitorilor din România (1972-1976), şef al Seciei de literatură şi artă la revista Contemporanul (1976-1980), iar în 1990 a reînfiinţat la Bucureşti revista Neamul Românesc, publicaţie a Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni. Totodată a înfiinţat şi condus Editura Orion în care au fost publicaţi mulţi scriitori importanţí în perioada 1991-2008. 
 
Din bogata sa creaţie poetică selectăm: Orgă şi iarbă (1966), Umbra femeii, sonete (1968), Centaur îndrăgostit (1969), Grădina în formă de vis (noi sonete de iubire în 1970), Cântând dintr-un arbore (1971), Oracol deschis (1971), Cântarea Cântărilor ( o parafrază modernă la celebrele texte din Vechiul Testament (1973), Banchetul (1973), Clipa eternă (în colecţia Cele mai frumoase poezii, 1980), Heraldica iubirii (în Colecţia Biblioteca pentru toţi, 1999). Dintre autorii străini traduşi menţionăm în mod deosebit pe Leopold Sedar Senghor din Senegal, Kahlil Gibran din Liban și Charles Baudelaire cu prima integrală lirică Florile răului în limba română (în 1991).

Este autorul unor importante antologii literare, cu teme abordate pentru prima dată în literatura română: Sonetele- cu Shakespeare şi Voiculescu,1996, Arborele neuitării ( cu poeți din Israel de origine română, 1997), Balada Miorița în șapte limbi, Poezia pădurii române în patru volume, 2003, Antologia sonetului românesc în trei volume, 2016 etc. Ultima carte, publicată cu câteva zile înainte de dispariţia sa, este tot o carte despre iubire, o antologie cuprinzând 50 de poeți străini celebri din toate timpurile întitulată Mari poeţi ai iubirii, 2017.

A primit o multitudine de premii, distincţii, diplome de onoare şi de excelenţă printre care menţionăm Premiul Academiei Române în 1978, Premiul Uniunii Scriitorilor din România în1971, Ordinul Meritul Cultural în grad de ofiţer în 2003 precum şi alte distincţii atât din ţară cât şi din alte ţări. Am fost onoraţi cu prezenţa sa la activităţile Societăţii Române de Haiku şi ale Cenaclului de haiku din capitală, iar din anul 1997 a fost ales Preşedinte de onoare al acestei societăţi. Ne luăm rămas bun de la Radu Cârneci amintindu-ne în continuare că a fost şi va rămâne în memoria românilor drept un poet al iubirii, al frumosului prin următorul sonet:

Iubirea este-atotstăpânitoare

Iubirea este-atotstăpânitoare

domnind pe sânge, patimi şi eresuri

misterizând la marile-nţelesuri

de chip interior dăltuitoare.Ea mişcă munţii, luminează-n soare

desţelenind universale şesuri

chemându-ne la cosmice culesuri

pe-ntinderi nesfârşit unduitoare.
Iubirea-i axul cerurilor toate

jur-împrejuru-i lumi cu lumi s-adună

în mari nuntiri cu muzici peste poateIdei dansează hăurile tună

stele-n ghirlande leagănă-se toate

sub zodiile care le-ncunună.


Redacţia revistei Haiku

luni, 8 ianuarie 2018

Wild Plum Haiku Contest 2018

  • only one unpublished haiku per person (multiplied submissions will be rejected)
  • one line or three line haiku accepted (no strict syllables count)
  • theme: free
  • deadline: 28 February 2018
  • results announcement: no later than 1 May 2018
  • judges: Maria Tomczak and Gabriel Sawicki
  • prizes: diplomas for the winners
  • send your submission to: wildplumcontest@gmail.com