Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.vineri, 4 decembrie 2015

"O sută de haiku-uri pentru pace" - o carte comună pe o temă de actualitate

           A apărut, la Editura L’iroli, cartea Cent haïkus pour la paix ( O sută de haiku-uri pentru pace). Ea cuprinde 100 de haiku-uri scrise de poeţi din 27 de ţări. Haiku-urile au fost alese dintre cele 1200 primite de Eric Hellal (haijin), isabel Asúnsolo (haijin şi editor), Audrey Gillard (lector), Marc Pellan (Director cultural al consiliului general al localităţii Somme), Céline Méneghin (Directoare a Bibliotecii Departementale din Somme) şi Sabrina Dumont-Fellows.
 
Carte colectivă 
Ilustraţii: Sausen Mustafova
           Traduceri : Alan Fell, isabel Asúnsolo şi Klaus Dieter Wirth
           Director : isabel Asúnsolo
           Data apariţiei: 21-09-2015
           Format: 11,5 cm x 22 cm
           ISBN: 978-2-916616-31-5

           Poate fi comandată la Editură (editionsliroli@yahoo.fr ) pe http://prod.editions-liroli.net/
Poeţii români publicaţi si haiku-urile lor sunt:

s-a terminat războiul –
jumătatea de prun
a înflorit
Rodica P. Calotă

hotar cu spini –
de ambele părţi râd
copii în zmeuriş
Lavana Kray

nori negri pe cer –
el îi aduce în dar
un crin al păcii
(Spatiphyllum – crinul păcii, Peace lily, fleur de lune)
Maria Tirenescu

după război
du-mă pe Podul Lunii
să-ţi fiu mireasă
(Podul Lunii din parcul Dahu, Taipei, Taiwan)
Steliana Cristina Voicu

Fiecare haiku este prezent în carte în limba maternă şi limbile franceză, engleză, spaniolă şi germană.


(Voi completa, pe masura ce voi reusi sa citesc si sa scriu si cu poetii cunoscuti din lumea haiku-ului.)

marți, 1 decembrie 2015

HAIKU CONTEST 2016


The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cul-tual interferences HAIKU. is continuing to organize the annual competition for haiku poems in fixed form, during the first tri-mester of 2016.
The competition is open to all poets who will send on the adress of Mr. Valentin Nicoliţov, Str. Judeţului nr.13, Bloc 18, Ap.27, Sector 2, Cod poştal 023756, Bucureşti, România., or on the following e-mail address: valentin.nicolitov@yahoo.fr,
a number of 6 (six) haiku poems (5-7-5), up to 31 March 2016. Only original haiku poems will be accepted, which were not published in newspapers or journals, author volumes or in any other forms up to the date of the competition. Hand-written text will not be accepted, the texts need to be at list typed, with correct diacritical symbols and signed. The texts of the foreign authors have to be writen in English ou French as well as in the original. We prefer to send the texts by e-mail, New Times Roman 12.
A jury nominated by the editing board of the HAIKU Journal will analyse the received poems, will grant qualifications and will decide for the awarded poems.
The results of the competition will be published in the HAIKU Journal nr. 55 semester I - 2016, and the prizes and diplomas will be sent to the winners by mail.
(The Editing Board).


CONCOURS DE HAIKU 2016


La Revue d’interférences culturelles romano-japonaises HAIKU  organise dans le premier trimestre de l’année 2016 le concours annuel de poèmes haïku en forme fixe (5-7-5, avec le kigou et kireji). Le concours est ouvert a tous les poètes-roumains et étrangers. La date-limite de l’envoi de six poèmes est le 31 mars 2016 aux adresses suivantes:

-Par e-mail: valentin.nicolitov@yahoo.fr.

-Par la poste: Monsieur Valentin Nicoliţov, Str. Judeţului nr.13, Bloc 18, Ap.27, Sector 2, Cod poştal 023756, Bucureşti, România. 


Avis aux concurents :


On accepte seulement des poèmes originaux qui n’ont pas été publiés dans les revues, journaux ou recueils d’auteur ou anthoogiques. Les textes doivent être dactylografiés ou à l’ordinateur, avec les signes diacritiques. Les auteurs étrangers doivent envoyer les poèmes par e-mail en langue d’origine + traduction en français ou en anglais, Times New Roman 12.


Le jury de la part de la revue HAIKU va analyser les poèmes participants et va annoncer les prix. Le resultat du concours va être annoncé dans la revue HAIKU no.55/2016, les diplomes et les prix seront envoyés aux gagnants par la poste en mai 2016. (La rédaction de la revue Haiku).

CONCURS DE HAIKU 2016Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU organizează concursul anual de poeme haiku în formă fixă (5-7-5 silabe, kigo, kireji, care corespund normelor poemului haiku clasic japonez) în primul trimestru al anului 2016. La concurs pot par-ticipa toţi poeţii români şi străini care vor trimite prin poştă pe adresa domnului Valentin Nicoliţov, Str. Judeţului nr.13, Bloc 18, Ap.27, Sector 2, Cod poştal 023756, Bucureşti, România sau pe adresa  de e-mail valentin.nicolitov@yahoo.fr un număr de şase poeme haiku în formă clasică (5-7-5) până la data de 31 martie 2016.

Nu se vor accepta decât poeme haiku originale, nepublicate în ziare sau reviste, plachete sau volume de autor până la data concursului. Nu se vor accepta texte scrise de mână, textele ce se vor trimite trebuie să fie cel puţin dactilografiate, cu semnele diacritice corecte şi semnate. Cele trimise prin e-mail trebuie redactate în Times New Roman 12 cu diacritice româneşti.

Textele autorilor străini trebuie scrise în engleză sau franceză precum şi în limba ţării de origine şi, de preferinţă, să fie trimise prin e-mail. Un juriu stabilit de redacţia revistei Haiku va analiza poemele primite, va acorda note şi va stabili poemele premiate.

Rezultatele concursului vor fi publicate în revista HAIKU nr. 55/semestrul I/2016, iar diplomele şi premiile vor fi trimise câştigătorilor prin poştă în luna mai 2016. (Colectivul de redacţie).

marți, 16 iunie 2015

"Ploaie de stele/ Rain of stars", o antologie română de tanka


Recent a apărut Ploaie de stele/ Rain of stars, o antologie română de tanka, realizată de Magdalena Dale, la Editura Societăţii Scriitorilor Români, Bucureşti, 2015. Este o ediţie bilingvă, româno-engleză.
Cartea conţine 113 poeme aparţinând unui număr de 53 de poeţi care sunt membri ai Societăţii Române de Haiku.
Articolul cu titlul POEMUL TANKA ÎN ROMÂNIA (a apărut în Atlas poetica – A journal of Poetry of Place of Contemporary Tanka – la secţiunea Special Features) prezintă istoricul pătrunderii în ţara noastră a informaţiilor referitoare la poemul tanka, un poem scurt, de numai 31 de silabe, cu reguli stabilite în decursul veacurilor de poeţii japonezi. Cu acest prilej, autorul articolului, poetul Vasile Moldovan, prezintă primele cărţi în care sunt publicate poeme tanka scrise de poeţi români.
Sunt prezentate pe scurt realizările poeţilor noştri care scriu în special haiku, dar şi tanka (aproximativ 10%). Românii au devenit cunoscuţi peste hotare în momentul în care au tradus poemele în limbile engleză sau/şi franceză. Revistele româneşti care publica tanka scrise de români, HAIKU şi ALBATROS, apar în două limbi: română şi o limbă, la alegere, dintre engleză şi franceză.
Urmează, în ordinea alfabetică a prenumelor autorilor, poemele tanka, pe aceeaşi pagină în română şi engleză. Traducerea în limba engleză e realizată de autori sau, cel mai adesea, de Magdalena Dale, Luminiţa Suse sau Vasile Moldovan.
Fiecare poet antologat este prezentat într-o scurtă biografie, tradusă şi în limba engleză.
 luni, 4 mai 2015

THE RESULTS OF THE HAIKU CONTEST (Edition 2015)

The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultural interferences HAIKU has organized in the first semester of this year, the annual competition of haiku poems, edition 2015 with international participation.
It has received by e-mail or by mail a number of 826 haiku poems, belonging to 144 poets. From these a number of 180 poems belonged to the Romanian poets and 646  poems belonged to the foreign poets.
The criteria for accepting poems are the requirements communicated in the notification of the contest
The jury was composed of:
- President - Valentin Nicoliţov
-Members: Teodora Moţet, Vasile Moldovan and Florin Grigoriu.
Finally, the prizes and honorable mentions were awarded to the sections Romanian, English and French.
The winners of the prizes and honorable mentions are:
English section/ Secţiunea engleză**
                                    
First Award /Premiul întâi
Zoran DODEROVIC, Serbia
First day of spring.                                Prima zi de primăvară.
A little girl drawing the sun                    O fetiţă desenând soarele
on the sidewalk                                    pe trotuar

Second Award / Premiul al doilea
Midhat HRNČIĆ MIDHO, Bosnia and Herzegovina
Image of the Moon                               Imaginea Lunii
streaked by a flock of birds                   şi un stol de păsări
just for a while                                      trecând peste ea

Third Award / Premiul al treilea
Boris NAZANSKI, Croaţia
End of October                                    Sfârşit de octombrie
in the vase without flowers                    în vaza fără flori
stale-smelling water                               apa stătută

Senryu First Award /Premiul întâi pentru senryu
Frans TERRYN, Belgia
Walking in het woods –                        Plimbându-mă prin crâng –
a chestnut drops on my head:                o castană-mi cade-n cap:
autumnal greeting                                  salutul toamnei

Senryu Second Award / Premiul al doilea pentru senryu
Carl SEGUIBAN, Canada
After the funeral                                    După-nmormântare
the onion moves him                             izul de ceapă îl mişcă
to tears                                                 până la lacrimi

Senryu Third Award / Premiul al treilea pentru senryu
Amitava DASGUPTA, SUA
Meeting with boss                                 Întâlnind şeful
I knot and then unknot                          îmi fac nod la cravată
my tie                                                   apoi îl desfac

Mentions / Menţiuni
Dimitrij ŠKRK, Croaţia
An empty field –                                   Câmpul pustiu –
a forgotten scarecrow                           o sperietoare uitată
in late autumn                                        târziu în toamnă

Angele LUX, Canada
Window moon –                                   Luna la fereastră –
the quiet sound between                        sunetul liniştii
tick and tock                                        între tic şi tac

Ljubica ŠPORČIĆ, Croaţia
With   thin  threads                                Cu fire subţiri
a  spider  knitted a fly  in                       paingul ţesând musca
a  white  cradle                                     ca-ntr-un leagăn alb

Rezultats Concours edition 2015Le collectif de rédaction de la Revue d’Interférences culturelles roumano-japonnaises Haiku a organisé la onzieme édition du concours annuel de poèmes haiku, dans le premier sémestre 2015 où participèrent des poètes du monde entier.
826 poèmes furent envoyés par e-mail ou par la poste classique dont 180 par poètes roumains et 646 par etrangers.
Les critères d'évaluation des poèmes ont été communiqués dès le début aux participants. Le jury du concours accorda des prix et mentions aux 3 sections: roumaine, anglaise, francaise.
Le jury du concours:
-Président : Valentin Nicoliţov.
- Membres: Teodora Motet, Vasile Moldovan et Florin Grigoriu.

Section francaise/secţiunea franceză*

Premier prix /premiul întâi
Patrick DRUART,  Franţa
Vent sibérien                                        Vânt siberian
même l'ombre de la mouette                  chiar umbra pescăruşului
semble transie                                       pare amorţită

 Second prix/premiul al doilea
Michel DUFLO, Franţa
Printemps avant l’heure –                      Primăvară timpurie –
dans la cuisine une mouche                    în bucătărie o muscă
se frotte les pattes                                 îşi freacă labele

Troisieme prix/premiul al treilea
Micheline BOLAND, Canada
 Sifflement de merle                              Cântec de mierlă
devant la tombe, une femme                  la mormânt o femeie
les yeux pleins de larmes                       cu ochii-n lacrimi

Premier prix pour senryu/premiul întâi pentru senryu
Clara DELHAYE, Franţa
Défilés d'automne –                              Parada modei de toamnă –
une armée anorexique                           o armată anorexică
sous les feux des spots                          sub reflectoare

Second prix pour senryu/ premiul al doilea pentru senryu
Diane DESCŌTEAUX, Canada
Veille du carême –                                 Intrarea în post –
un dernier petit morceau                        o ultimă bucăţică
de sucre à la crème                               de cremă de zahăr

Troisieme prix pour senryu/ premiul al treilea pentru senryu
Klaus-Dieter WIRTH, Germania
Terrace à la mer                                 Terasă pe dig –
quelques clients naviguent                     câţiva clienţi navigând
sur Internet                                           pe Internet

Mentions /Menţiuni
Damien GABRIELS, Franţa
 Fin de carnaval –                                 Sfârşit de carnaval –
le vent balaie confettis                           vântul mătură confeti
et fleurs de prunus                                 şi flori de prun

Jean ANTONINI,  Franţa 
Nuit noire                                             Noapte neagră
je regarde par la fenêtre                        privesc prin fereastă
on ne voit rien                                       nu se vede nimic

David COLLING, Belgia
Soir de nouvel an –                               Seară de An Nou –
revenant de chez grand-mère                ne-ntoarcem de la bunici
par brouillard givrant                             pe promoroacă

Rezultatele concursului revistei Haiku (Ediţia 2015)Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU a organizat a opta 11-a editie a concursului anual de poeme haiku, ediţia 2015, cu participare internaţionalã, în primul semestru al anului.
Au fost primite pentru concurs un numãr total de 826 poeme haiku, aparţinând la 144 poeţi. Dintre acestea un numãr de 180 poeme aparţin poeţilor  români, iar  646 poeme  poeţilor strãini.
Criteriile de apreciere ale poemelor trimise la concurs au fost cele fãcute cunoscute participanţilor prin comunicatul concursului. 
Juriul concursului a avut urmãtoarea componenţã:
-Preşedinte: Valentin Nicoliţov.
-Membri: Teodora Moţet, Vasile Moldovan şi Florin Grigoriu.
Juriul concursului a acordat premii şi menţiuni la secţiunile românã, englezã şi francezã. Câstigãtorii concursului sunt prezentaţi în continuare.
Secţiunea română*
Premiul întâi/ First award

Maria TIRENESCU
Scrisori de demult –                  Anciennes lettres –
floarea de nu-mă-uita                une fleur de myosotis
căzând dintr-un plic                   tombe de l'enveloppe

Premiul 2/ Second award
Cezar Florin CIOBICA
Gară pustie –                            Personne à la gare –
un cireş înflorind                        sur un chemin de fer d'antan 
pe linia moartă                          cerisier â fleurs

Premiul 3/ Third award
Vali IANCU
Teascul prin vecini –                 Pressoir où est-il?
din via bunicului                        la vignoble de grand-père
doar amintirea                           restée souvenir

Senryu-Premiul 1/ Senryu- First award
Gheorghe VICOL
Teroare în vie –                        Terreur dans la vigne –
 în veşmintele soacrei                dans les habits de belle-mère
sperietoarea                              l'épouvantail

Senryu-Premiul 2/ Senryu- Second award
Virginia POPESCU
Fulger în noapte –                     Foudre dans la nuit -
hoţul la furat găini                  volant les poules              
îşi face cruce                           il fait un signe de croix   

Senryu-Premiul 3/ Senryu- Third award
Dan Viorel NOREA
La gura sobei –                        Près de la pôele –
moşul bea ţuica rece,                brandy froid pour le vieillard,
nevasta fiartă                            bouilée pour sa femme

Menţiuni/ Mentions
Constantin STROE
Noapte de vară-                       Summer night-
luna în cârligul                           the moon hangs in
unei macarale                           a crane`s hook

Cristina RUSU
Linişte în salon –                       Salon  taciturne –
în ochii bunicului                        dans les yeux de grand-père
atâtea stele                               tant d'astres cellèstes

Daniela ALBU
Tăinuit  pe raft                          Dissimulé sur une étagère
în scoica uitatei veri                   dans le coquillage de l'été oublié
vuietul mării                              le bruit de la mer

Precizări

În pagina ANUNŢURI DIVERSE  se află o invitaţie referitoare la o antologie de haibun. Am primit azi o modificare. Termenul limită s-a stabilit la 30 septembrie 2015.

Transcriu anunţul:Antologia de haibun româno-americană
Poeţii Valentin Nicoliţov (România) şi Bruce Ross (SUA) îşi propun realizarea unei antologii de haibun româno-americane bilingve (în română şi engleză) în anul 2016. Poeţii români care doresc să participe la selecţie pot trimite 1-5 poeme haibun domnului Valentin Nicoliţov până la data de 30 septembrie 2015, în limbile română şi engleza, la adresa de email următoare: valentin.nicolitov@yahoo.fr.

 Într-un poem haibun, numărul de haiku-uri ce-l va putea conţine va fi cuprins între 1-3 poeme, iar întregul poem nu trebuie să depăşească 3500 de semne (inclusiv cu spaţiile). Poeţii americani care vor participa la selecţie vor trimite 1-5 poeme haibun domnului Bruce Ross în S.U.A. la adresa de email următoare: astrid.andreescu@gmail.com.  tot până la data de 30 septembrie 2015.