Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.duminică, 24 noiembrie 2019

CONCURS HAIKU 2020

CONCURS HAIKU 2020

Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU organizează concursul internaţional anual de poeme haiku în formă fixă (5-7-5 silabe, kigo, kireji, care corespund normelor poemului haiku clasic japonez) în primul trimestru al anului 2020. La concurs pot participa toţi poeţii români şi străini care vor trimite prin poştă un număr de şase poeme haiku, în formă clasică (5-7-5) până la data de 31 martie 2020, pe adresa: valentin.nicolitov@yahoo.fr.
Nu se vor accepta decât poeme haiku originale, nepublicate în ziare sau reviste, plachete sau volume de autor până la data concursului. Nu se vor accepta texte scrise de mână, textele ce se vor trimite trebuie să fie cel puţin dactilografiate, cu semnele diacritice corecte şi semnate. Cele trimise prin e-mail de români trebuie redactate în Times New Roman 12 cu diacritice româneşti.
Textele autorilor străini trebuie scrise în engleză sau franceză precum şi în limba ţării de origine.
Un juriu stabilit de redacţia revistei Haiku va analiza poemele primite, va acorda note şi va stabili poemele premiate.
Rezultatele concursului vor fi publicate în revista HAIKU nr. 63/ mai 2020, iar diplomele vor fi trimise câştigătorilor prin poşta electronică în luna mai 2020. (Colectivul de redacţie).

CONCOURS DE HAIKU 2020

La Revue d’interférences culturelles romano-japonaises HAIKU organise durant le premier trimestre de l’année 2020 le concours international annuel de poèmes haïku en forme fixe (5-7-5, avec le kigou et kireji). Le concours est ouvert à tous les poètes roumains et étrangers. La date limite de l’envoi de six poèmes est le 31 mars 2020 par e-mail: valentin.nicolitov@yahoo.fr.
Avis aux concurents :
On accepte seulement des poèmes originaux qui n’ont pas été publiés dans les revues, journaux ou recueils d’auteur ou anthologies. Les textes doivent être dactylografiés ou à l’ordinateur, avec les signes diacritiques.
Les auteurs étrangers doivent envoyer les poèmes par e-mail en langue d’origine + traduction en français ou en anglais, Times New Roman 12.
Le jury de la part de la revue HAIKU va analyser les poèmes participants et va annoncer les prix. Le résultat du concours sera annoncé dans la revue HAIKU no.63/ mai 2020, les diplômes et les revues seront envoyés aux gagnants par la poste en mai 2020.
(La rédaction de la revue Haiku).

HAIKU CONTEST 2020

The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultural interferences HAIKU is continuing to organize the annual competition for haiku poems in fixed form, during the first trimester of 2020.
The competition is open to all poets who will send on the following e-mail address: valentin.nicolitov@yahoo.fr, a number of 6 (six) haiku poems (5-7-5), up to 31 March 2020.
Only original haiku poems will be accepted, which were not published in news papers or journals, author volumes or in any other forms up to the date of the competition. Hand written text will not be accepted, the texts need to be at list typed, with correct diacritical symbols and signed. The texts of the foreign authors have to be writen in English ou French as well as in the original. We prefer to send the texts by e-mail, New Times Roman 12.
A jury nominated by the editing board of the HAIKU Journal will analyse the received poems, will grant qualifications and will decide for the awarded poems.
The results of the competition will be published in the HAIKU Journal nr. 63 semester I/ 2020, and the diplomas will be sent to the winners by mail. (The Editing Board).


vineri, 26 aprilie 2019

CONCURSUL REVISTEI HAIKU / CONCOURS HAIKU / HAIKU CONTEST

CONCURSUL REVISTEI HAIKU
(Editia 2019)
Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU a organizat concursul anual de poeme haiku, ediţia 2019, cu participare internaţionalã, în primul trimestru al anului. Au fost primite pentru concurs un număr total de 630 poeme haiku prin email sau prin poştă aparţinând la 106 poeţi. Dintre acestea un număr de 102 poeme aparţin poeţilor români, iar 528 poeme poeţilor străini.
Criteriile de apreciere ale poemelor trimise la concurs au fost făcute cunoscute anterior participanţilor prin comunicatul concursului.
Juriul concursului a avut următoarea componenţă:

-Preşedinte: Valentin NICOLIŢOV.
-Membri: Florin GRIGORIU, Vasile MOLDOVAN şi Nicole POTTIER (Franţa).
Juriul concursului a stabilit premii şi menţiuni. Câştigătorii concursului sunt prezentaţi în continuare.

CONCOURS HAIKU
(Edition 2019)
Le collectif de rédaction de la Revue d’Interférences culturelles roumano-japonnaises HAIKU a organisé le concours annuel de po-èmes haiku, au cours du premier trimestre 2019, où des poètes du monde entier ont participe. 630 poèmes furent envoyés par e-mail ou par la poste traditionelle : 102 par des poètes roumains et 528 par des poètes etrangers.
Les critères d'évaluation des poèmes ont été communiqués dès le début aux participants.
Le jury du concours: 
 
-Président : Valentin NICOLIŢOV.
-Membres: Florin GRIGORIU, Vasile MOLDOVAN et Nicole POTTIER (France).
Le jury du concours accorde des prix et mentions.

HAIKU CONTEST
(Edition 2019)
The editing board of the Journal of Romanian-Japanese cultural in-terferences HAIKU has organized in the first trimester of this year, the annual competition of haiku poems, edition 2019 with interna-tional participation.
It has received by e-mail or by mail a number of 630 haiku poems, belonging to 106 poets. From these a number of 102 poems belonged to the Romanian poets and 528 poems belonged to the foreign poets.
The criteria for accepting poems are the requirements communicated in the notification of the contest.
The jury was composed of:

- President - Valentin NICOLIŢOV
-Members: Florin GRIGORIU, Vasile MOLDOVAN and Nicole POTTIER (France).

The winners of the prizes and honorable mentions are:


I. Secţiunea română

Premiul întâi/Premier prix/ First award
Virginia POPESCU
O lebădă                              A white swan
se pierde în umbra ei  –         lost into its shadow
sunetul liniştii                       sound of silence

Premiul 2/ Second prix/Second award
Letitia Lucia IUBU
Fluture în zbor –              Butterfly in flight –
ultimul trandafir               the last rose
îşi pierde petala                lost its petal

Premiul 3/ Troisieme prix/Third award
Cristina RUSU
Casă pustie –                   Deserted house –
creanga de cireş               a cherry branch
luminând fereastra            lighting the window

Menţiuni/ Mentions
Maria TIRENESCU
Foto de toamnă –             Autumn photo –
luna plină printre              the full moon among the twigs
crengi fără frunze             without leaves

Adina ENĂCHESCU
Toamnă frumoasă –                 Beautiful autumn –
acum ascult greierii                  now I listen to the crickets but
ce fac la iarnă?                        what will I in the winter?

Dan IULIAN
Cireşi în floare –                      Cherry trees in bloom –
vocabularul nostru                    our vocabulaire is
atât de sărac                             so much poor

Violeta URDĂ
Primii ghiocei –                        The first snowdrops –
mama trece pe listă                   my mother lists
şi vopsea de păr                        and hair colours

Premii pentru senryu/ Senryu Award

Dan Viorel NOREA
Pămănt pârjolit –                        Burned earth –
un hârciog scoate capul:              a hamster pulls his head of:
gata războiul?                             Is it ready war?

Cezar Florin CIOBÎCĂ
Deszăpezire –                             Clearing of snow –
mama-și curăță de zor                 mother cleanses quickly
peria de păr                                 her hair brush

II. Section française/Secţiunea franceză

Premiul întâi/Premier prix/ First award
Sarah MASMOUDI, France
Un doux soir d'hiver                   O seară dulce de iarnă
la ville paisible dort                     oraşul liniştit doarme
tel un enfant sage                       ca un copil cuminte

Premiul II/ Second prix/Second award
Audrey MEULINS, France
C’est au cimetière                          La acest cimitir
Que les fleurs les plus belles!          florile sunt cele mai frumoase!
Normandie en juin                         Normandia în iunie

Premiul 3/ Troisieme prix/Third award
JEAN ANTONINI, France
Matin de l'an neuf                     Dimineața Anului Nou
La lumière du soleil                    lumina soarelui
à travers le store                        printre storuri

Menţiuni/ Mentions
Hélène DUC, France
Shootant dans un marron                  Lovind într-o castană
j’éloigne l’automne                           alung toamna
de mes souvenirs                              din amintirile mele

Diane DESCŌTEAUX, Canada
Silence à la ronde                   Tăcere în jurul
de l’énorme baobab –             enormului baobab –
si petit le monde                     ce mică-i lumea

Agnes DOLIGEZ, France
Femme sur le banc               O femeie pe bancă
penchée regard absorbé –     cu privirea aplecată absorbită –
portable ou miroir ?              în telefon sau oglindă?


Prix pour senryu/Premii pentru senryu
Minh-Triêt PHAM, France
Jour des Saints de glace –         Ziua Sfinților de iarnă –
sur l'écran publicitaire               dar pe ecranul publicitar
femme en lingerie                     o femeie în lenjerie

Catherine BAUMER, France
Aire d’autoroute –                    Pe autostradă –
aux toilettes des dames              la toaleta doamnelor
les premiers bouchons               primele cozi


III. English section/Secţiunea engleză

Premiul întâi/ First award/ Premier prix
Alan SUMMERS, England
Deep end of winter                     Sfârşit de iarnă
a swan’s luminosity                     luminozitatea unei lebede
enters the river                            străbate râul

Premiul 2/ Second award/ Second prix
Susan BURCH, U.S.A.
Winter moon-gazing                      Privind luna de iarnă
how do I raise this baby                cum voi creşte acest copilaş
without any help?                         fără nici un ajutor?

Premiul 3/ Third award/ Troisieme prix
Zoran DODEROVIC, Serbia
Robbed house                 Casă prădată
scent of hyacinth             doar mireasma de zambilă
remained only                  încă persistă

Menţiuni/ Mentions
Neal WHITMAN, U.S.A.
An endangered frog                 O broască pe cale de dispariție
eats an endangered insect –      mănâncă o gâză pe cale de dispariţie –
the whole Earth implodes         tot pământul e în implozie

Stjepan ROZIC, Croatia
A fresh snow falling              Zăpadă proaspătă
winter darning all the trails     iarna cârpind toate urmele
of the playfull sun                 soarelui jucăuş

Agnes Eva SAVICH, U.S.A.
Among the photos                  Printre pozele
of my parents' vacation –        din vacanţa părinţilor –
grandmother's coffin               cea cu sicriul bunicii


Senryu Award/Premii pentru senryu
Ljiljana DOBRA, Croatia
From a child's hand               Din mâna unui prunc
the sun ate ice cream             soarele mănâncă îngheţată
with pleasure                        cu plăcere

Pitt BÜERKEN, Germany
Hholiday fever                            Febra vacanţei
the suitcase is filling up                geamantanul se umple
with the highest hopes                 cu cele mai înalte speranţe


(Version française –Valentin Nicoliţov et version anglaise –Vasile Moldovan)

joi, 11 aprilie 2019

Concours international de haiku (Roumanie)

La Société de Haiku de Constanta en Roumanie (fondée par Ion Codrescu en 1992) organise un concours international de haiku sur le thème suivant : la mer quelle que soit la saison. 

Ce concours s’adresse aux adultes et aux enfants. Chaque participant peut envoyer jusqu’à deux haiku à partir du
01 mars 2019 jusqu’au 15 juin 2019, dans sa langue d’origine + traduction en français ou en anglais. Pour les français, il suffit d’envoyer en français.

Composition du jury pour adultes :
Nicole Pottier – présidente du jury
Iulia Ralia
Alexandru Patrulescu
Florin Grigoriu
Vasile Moldovan

Composition du jury pour enfants :
Daniela Varvara – présidente du jury
Cezar Florin Ciobica
Gianina Zegreanu
Suciu Camelia
Ramona Calin

Des prix seront distribués : un grand prix « Albatros », 2nd prix et 3ème prix. Jusqu’à dix mentions suivant la qualité des envois.
Les critères de sélection sont les suivants : les haiku, originaux et non publiés, doivent se rapporter à la mer, quelle que soit la saison. Forme classique pour les haiku en langue originale (forme libre pour les traductions). Kigo. Construction solide. Association originale de deux parties distinctes. L’exhibition des sentiments ainsi qu’une simple description sont à éviter.

Vous pouvez envoyer vos haiku à l’adresse suivante :
nmpot@orange.fr.

Les résultats seront publiés lors du festival de Haiku de Constanta début septembre 2019.

Bonne participation à toutes et à tous !

Puteţi trimite şi prietenilor!

Premier concours de la ville de Beauchamp

La Ville de Beauchamp (Val d’Oise) organise en 2019 son premier concours de haïku placé sous la présidence de M. Patrick FETU.

Les participants au concours devront écrire un haïku sur le thème du printemps en intégrant un mot de saison (kigo).

Ils devront conserver la forme en trois vers mais pourront s’affranchir du nombre de syllabes pourvu que le caractère bref et concis du poème soit respecté.

Ce concours est gratuit et ouvert à tous.

Trois catégories d’âge sont ouvertes :
      Enfants jusqu’à 11 ans inclus
      Jeunes de 12 à 17 ans
      Adultes à partir de 18 ans

Les textes devront être envoyés à l’adresse mail
haiku@ville-beauchamp.fr    
avant le 14 avril 2019.

L’annonce des résultats et la remise des prix auront lieu le dimanche 19 mai 2019 à la Salle des Fêtes de Beauchamp dans le cadre de sa convention Mangachamp.

Beauchamp

Concursuri Haikouest


joi, 10 ianuarie 2019

Cele mai frumoase poeme haiku de iubire

-Selectate din antologia anului 2018-
(Poeţi membri ai Societăţii Române de Haiku)
Cornelia ATANASIU
Seară de Crăciun –                                   Christmas Eve –
prin sertare uitate                                       forgotten in a drawer
noi doi într-un plic                                     we both in an envelope

Valentin BUSUIOC
Nimeni prin ploaie –                            Nobody through the rain –
bolul cu ceai păstrează                         the bowl with tea keeps
amprentele tale                                    your fingerprints

Virginia STANCIU-BUTESCU
Amintirea ta –                                   Remembering you –
trandafirul din ierbar,                          the rose in the herbarium,
vara trecută                                       pinned down last summer
 
Cezar CIOBÎCĂ 
Prima-ntâlnire                               First date –
completând buchetul                        completing the bouquet
un fluture alb                                    a white butterfly

Livia CIUPAV
Un nume pe nisip                           A name in the sand
repede şters de-un val –                wiped quickly by a wawe –
cel drag a plecat                            my beloved has gone

Marius CHELARU 
Căntec de leagăn –                        Lullaby –
amintindu-mi de mama                   remembering my mother
într-o zi de iarnă                            in a winter day

Andana CĂLINESCU
În curtea bunei                              In grandma’s courtyard
doar cireşul în floare –                   only the blossoming cherry tree
în rest linişte                                  the rest is silence

Dan DOMAN
Goală în copcă                           Naked in the ice-hale
dintr-odată sânii ei                        suddenly her breasts
par atât de mici                            seem so small


Magdalena DALE
Mireasma de tei                           Fragrance of linden
şi dorul meu de tine                      and my yearning of you
în toată casa                                 in the whole house

Florentina Loredana DALIAN
În pragul serii                               Hot fire side
gura sobei fierbinte –                    on the brink of the evening –
jar stins între noi                           faint embers between us

Olga DUŢU 
În miez de noapte                        Midnight
cântecul greierilor –                     crickets chirping –
chemarea iubirii                           the call of love
Adina ENĂCHESCU
Primul sărut –                             The first kiss –
un fluture curios                          a curious butterfly
deasupra noastră                        above us

Florin GRIGORIU
La masă…mama                         At the table…mother
punând înc-o farfurie                    eting one more plate
apoi strângând-o                          then picking it up

Maria GRIGORIU
Numele tău pe nisip                    Ton nom sur le sable
păzit de pescăruşi                     garde par les mouettes –
deodată valul…                          tout a coup la vague…

Vasile MOLDOVAN
Marinar în larg –                         Sailer out at sea –
pe chei batista iubitei                   the sweetheart’s handkerchief
flutură ca un steag                       waves like a flag

Dumitru ROŞU
Ultimul sărut                              My last loving kiss
rămas pe sânul ei –                    remained on her breast –
ca un sigiliu as                           a secret seal

Ecaterina NEAGOE
Pe țărmul pustiu,                       On the desert shore,
noi doi și pescărușii                   two of us and the seagulls
suntem o lume                           we are a world

Vali IANCU
La tocul uşii                               At the door frame
salcie cu mâţişori –                     willow with cotkins –
mama nicăieri                             but mother nowhere

Letiţia Lucia IUBU
După 20 de ani                      Après 20 ans
tatuajul numelui meu                   le tatouage de mon nom
pe umărul tău                             sur ton épaule

Utta Siegrid KŐNIG 
A fost o dată…                          Once upon a time...
albastrul ochilor tăi                      there was your eye blue
și un fulg de nea                          and a snowflake

Teodora MOŢET
Oare-s alături                         May be side by side
în vagonul de poştă                 my envelope and yours
plicul meu şi-al tău ?                in the post-wagon ?

Stefan MORARU
Iubirea noastră…                    Our love…
izvorul din grădină                    the fountain in the garden
a secat de mult                        up long ago

Alexandra F. MUNTEANU
Singură pe alei                        Alone on the alleys
cu amintirile ei –                      with its souvenirs –
marea iubire                            the great love

Victoria FĂTU NALAŢIU 
Torturată-n vis –                     Tortured in dream
iubitul din armată                    my lover on active service
mă sărută-n somn                   kiss me in sleep

Dan Viorel NOREA
 
Nu mai sunt singur –               I not single anymore
vecina are defect                    the TV set of my neighbor
televizorul                               is broken

Valentin NICOLIŢOV
Seară de iarnă.                       Soiree d’hiver.
Ninge pe sufletul meu             Flocons de neige tombent
amintirea ta                            avec ton souvenir


Emil MARIN 
 
Nimic între noi                     Nothing between us
nici măcar cearşaful alb          not even
mototolit                                the crumpled bed sheet

Radu PATRICHI
Era să uit                              It was to forget
să cobor din troleibuz –        descending from the trolley
ce ochi frumoși!                   What beatiful eyes!

Virginia POPESCU 
Fereastra cu flori –                Fenêtre fleurie
o fată se piaptănă                  une fille peigne ses cheveux
zâmbind unui vis                    souriant à un rêve

Cristina RUSU
Nopţi de toamnă                     Autumn nights
tăcerile dintre noi                       the silence between us
trec prin lumină                         cross over the light

Constantin STROE
Pe mâna ei                              On her hand
un fluture albastru...                  a blue butterfly...
cel dintâi sărut                          the first kiss

Maria TIRENESCU
Bătrânul singur –                     Old man alone –
ciocnind o cupă de vin             knocking a cup of wine
cu poza babei…                     with old woman’s picture

Eduard ŢARĂ 
Sunetul mării –                       The sound of spring sea –
o femeie-și mângâie                a woman is caressing
pruncul nenăscut                     her unborn baby

Luciana VLADIMIR
De unde atâta dor                  D’ou vient tant de desir
în pieptu-mi obosit?               dans mon coeur fatigue ?
e-aproape iarnă…                 il est presque hiver…