Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.joi, 1 noiembrie 2012

Abonamente la Revista Haiku / Abonnements / Subscriptions


Abonamente la Revista Haiku
Poeţii de haiku din străinătate care doresc să colaboreze şi să publice în Revista Haiku, revistă semestrială, sau să facă un abonament la această revistă se vor adresa prin e-mail domnului Valentin Nicolitov pe adresa următoare: valentin.nicolitov@yahoo.fr


Abonnements à Magazine Haiku

Les poètes etrangères de haïku qui veulent collaborer et publier dans le magazine Haiku, revue semestrielle roumaine, ou faire un abonnement à ce magazine doit soumettre un question par e-mail au monsieur Valentin Nicolitov au l'adresse suivante : valentin.nicolitov@yahoo.frHaiku Magazine Subscriptions

Haiku poets from abroad that want to collaborate and submit materials for the Haiku Magazine, bianual magazine, or to subscribe to this magazine should address themselves to mister Valentin Nicolitov on the following address: valentin.nicolitov@yahoo.fr

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu