Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.sâmbătă, 1 februarie 2014

Haiku-ul japonez in secolul al XX-lea (1)


                                                                                            Text în japonede Toshio KITAMURA
Tradus în franceză de Jean ANTONINI
Tradus din franceză de Valentin NICOLIŢOV

1.      Introducere.
Haiku-ul japonez modern a fost modificat în ultima sută de ani. Mai înainte a fost haikai-ul, poem scris de mai mulţi poeţi ; apoi hokku, 5-7-5, poem lung, apoi wakiku, 7-7, poem scurt. Hokku a fost separat de haikai şi a devenit un nou tip de poem, pentru un singur poet. Era la intrarea Japoniei în era modernă şi haiku-ul, cu ale sale caracteristici, a fost schimbat pentru a se adapta la epoca modernă.
2.  Zorii haiku-ului japonez modern (1890-1900), Masaoka Shiki şi inovaţia în haiku.
Era modernă japoneză începe odată cu  trecerea puterii de la ultimul şogun Tokugawa Yoshinobu la curtea imperială în 1867. Este sfârşitul perioadei Edo (1603-1868) şi începutul erei Meiji (1868-1912). Este o perioadă de schimbare radicală, de trecere de la feudalism la capitalism. Izolarea Japoniei ia sfârşit, ideile occidentale pătrund dintr-odată în ţară şi întreaga Japonie se aruncă într-o explozie culturală prin modernizare rapidă şi occidentalizare. În timp ce sistemul politic se modifică profund în câţiva ani, valul modernizării atinge şi lumea tradiţională a haiku-ului.
Haiku-ul este acum prima parte dintr-o poezie haikai şi se numeşte hokku. La începutul erei Meiji haikai-ul tradiţional se practica fără mari schimbări în raport cu era anterioară, Tokugawa. Timp de 200 de ani s-au scurs de la epoca lui Basho, marele poet de haikai al perioadei Edo, şi haikai-ul devenise o poezie fără atracţie, plină de expresii banale  cu un parfum artistic scăzut. În faţa acestei situaţii, Masaoka Shiki (1867-1902) susţine o modernizare a haikai-ului care convine Japoniei moderne.
 În mijlocul erei Meiji, Shiki respinge vechiul stil haikai ; el îl numeşte tsukinami haiku (haiku comun) şi încearcă să-l reformeze. El simte că poemele de tip haikai tradiţional sunt foarte strâns legate unele de altele, fără spaţiu poetic între ele, şi apreciază că acesta nu este un stil modern. Vine cu ideea ca hokku să fie utilizat ca poem independent în timpul erei Meiji ; Shiki suprimă intenţionat poemele adiţionale ale haikai-ului pentru a crea un hokku independent : un poem dintr-o singură strofă (cu trei versuri 5-7-5) scris în japoneză într-o singură linie 5-7-5, care transformă haikai-ul în haiku. Deşi Basho era idolatrizat în acea epocă, Shiki  nu-l admiră numai pe el căutând să pună în valoare diversitatea în expresia unui haiku. Shiki subliniază poziţia obiectivă a lui Buson ce fusese exprimată cu o sută de ani mai înainte.
Realismul a devenit un curent de gândire printre noile idei venite din Europa şi Shiki propune conceptul de shasei (schiţă) încercând să exprime propriile sale senzaţii într-o schiţă tip haiku. Shiki începe să devină reprezentantul curentului principal de haiku pe timpul epocii Meiji. Ziarul Nippon (Japonia) devine bastionul lui Shiki şi al şcolii sale ; ei au fost denumiţi Nippon-ha (şcoala Japoniei) şi revista lor, Hototogisu, apare pentru prima dată în 1897.
Prin mişcarea de inovare a lui Shiki haiku-ul este transformat într-o formă literară nouă, adaptată Japoniei moderne a erei Meiji şi îşi regăseşte prospeţimea.
             De multe ori
             m-am întrebat
             cât de adânc e stratul de nea

             Un călugăr oarecare
             a plecat fără să aştepte
             apariţia lunii
(SHIKI Masaoka)


3. Dezvoltarea haiku-ului modern (1900-1928)
            3.1 Shin-keiko haiku (noul curent în haiku), Hekigotô Kawahigashi (începând cu 1900).
După moartea lui Shiki, Hekigotô Kawahigashi (1847-1937) a preluat direcţia publicaţiilor de haiku în ziarul NIPPON, în timp ce Hototogisu este condus de Kyoshi Takahama. Aceşti doi discipoli principali ai lui Shiki dezvoltă curând idei diferite despre  poemul haiku şi aplică  direcţii poetice divergente. Hekigotô simte importanţa de a urma un stil personal progresist pentru a dezvolta haiku-ul din şcoala lui Shiki. Noul său aspect tinde să reprezinte un fenomen intim printr-o expresie subiectivă. Această manieră este foarte admirată şi apare expresia că «fără noul curent în haiku nu există haiku», devenind stilul dominant în perioada Meiji.
Mai târziu, Hekigotô propune muchûshin haiku (haiku  fără centru de interes) ca obiectiv poetic  al curentului « Shin-keikô haiku » (1910 -). In acelaşi timp ideea de a pune la indoială existenţa centrului sau a întregului în haiku era prea precoce pentru a fi înţeleasă. Acest « muchûshin haiku » face stilul dificil fără să permită o realizare convingătoare. Curentul  « Shin-keikô haiku » scade pe moment  însăşi apariţia noului « Jiyuritsu haiku »( haiku-ul înformă liberă) la începutul erei Taisho (1912-1926). În acest timp « Shin-keikô haiku » reprezintă atitudinea filozofică la care Shiki aderase : haiku-ul progresează doar depărtându-se de stilul tradiţional.
             O camelie roşie
             apoi o camelie albă
             cade

             Primăvară rece…
            nori fără rădăcini deasupra
             orezăriei
 (Hekigotô Kawahigashi)

            3.2 « Jiyûritsu Haiku » Haiku-ul în formă liberă (1910)
 « Jiyûritsu Haiku » este o altă reformă a haiku-ului, o modalitate de a extinde « Shin-keikô haiku ». Este  căutarea unei libertăţi de spirit poetic a haiku-ului, fără a vrea să schimbe elementele sale traditionale: teme, forma fixă ​​sau expresiile literare vechi.
Seisensui Ogiwara (1884-1976) înfiinţează revista de haiku Sôun în 1911 cu Hekigoto, ca un jurnal de « Shin-keikô haiku, Seisensui studiază apoi poezia occidentală şi gândeşte la eliminarea temelor convenţionale de sezon, şi chiar a formei fixe ​​a haiku-ului. În 1913 se separă de mişcarea « Shin-keikô haiku » şi recomandă « Jiyûritsu haiku ». Curând,  revista Sôun oferă un sprijin puternic pentru pentru « Jiyûritsu haiku ».
La începutul perioadei Taisho (1912-1926) grupul Kyuoshi a susţinut forma fixă tradiţională cu cuvinte de sezon. Discipolii poeţilor Seisensui Ogiwara, Santôka Taneda (1882-1940), Hôsai Ozaki (1885-1926), Issekiro Kuribayashi (1894-1961) sunt poeţi tipici ai « Jiyuritsu haiku ». În acelaşi timp, Ippekiro Nakatsuka (1887-1946) preia conducerea revistei lui Hekigotô, Kaikô (creată în  1915) şi publică pe cei cunoscuţi din curentul « Jiyûritsu haiku ». Operele lui Santôka şi Hôsai, referitoare la viaţa lor de vagabondaj ca poeţi pustnici, sunt încă la modă pentru mulţi cititori de astăzi.
             Traversând cerul
             atât de limpede şi argintie
             singură luna
(Seisensui Ogiwara)

3. 3. Kyakkan Shasei (Schiţe obiective în haiku),  Kyoshi Takahama şi haiku-ul tradiţional (1915-)
Marele poet discipol al lui Shiki, Kyoshi Takahama (1874-1959), egalul lui Hekigotô, a luat conducerea revistei Hototogisu, revistă a grupului Nippon-ha. Dar, spre sfârşitul erei Meiji, Kyoshi încetează să mai scrie haiku şi este pasionat de a scrie roman şi schiţe literare în proză. In epocă, Hototogisu publică romanele lui Sôseki Natsume şi se comportă mai mult ca o revista literară decât ca una de haiku. Văzând însă că rivala sa, « Shin-keikô haiku » a lui Hekigotô devine atât de răspândită în toată Japonia, Kyoshi revine la scrierea haiku-ului în 1913, la începutul perioadei Taisho, încurajând maniera tradiţională de haiku, în opoziţie cu noul stil al lui Hekigotô.
În 1915, Kyoshi publică în Hototogisu un studiu în mai multe episoade :Calea de urmat în haiku, în care susţine principiul său « Kyakkan shasei » (schiţă obiectivă sau realistă în haiku) şi sugerează să se definească haiku-ul ca o formă poetică fixă tradiţională având cuvinte de sezon. Pe scurt, el a urmat o temă subiectivă, tatonând spre un nou stil de haiku tradiţional, dar în cele din urmă, spre  1916, se opreşte la  punctul de vedere următor : « Kyakkan shasei » ar trebui să devină un stindard.
Cu toate că
este numit bujor alb
are un pic de roşu

Lumina iernii
căzută peste pleoapele mele
îmi pare grea
(Kyoshi Takahama)

            3.4 Avansaţii de la Hototogisu (după 1920)
Kyoshi fiind ocupat să scrie romane, secţiunea de haiku din Hototogisu a fost întreruptă ; dar este reluată în perioada Taisho atunci când Kyoshi revine la haiku. Poeţii Suiha Watanabe (1882-1946), Kijô Murakami (1865-1938), Dakotsu Lida (1885-1962), Fura Maeda (1884-1954) şi Sekitei Hara (1886-1951) sunt publicaţi în Hototogisu în această perioadă şi scriu haiku de factura şcolii tradiţionale, în opoziţie cu « Shin-keikô haiku ». În acelaşi timp, Hototogisu publică cu entuziasm lucrările unor femei poetese : Kanajo Hasegawa (1887-1969), Midorijo Abe (1886-1980), Hisajo Sugita (1890-1946) şi Shizumojo Takeshita (1887-1951) care apar în jurul anilor 1920. Ele au stabilit calea  care a condus la scrierea unui haiku plin de succes de către femei.

O albină în iarnă
fără loc unde să poată muri
continuă să rătăcească
(Kijô Murakami)

Faţa mea
care a văzut florile de cireş
este lovită de întuneric
(Fura Maeda)

            3.5 « Kachô Fûei » (Haïku-ul frumuseţii naturii) şi cei patru S (1926 -)
În 1928, la începutul erei Showa (1926-1989), Kyoshi apără stilul « kachô fûei », pe lângă stilul său  « kyakkan shasei ». În scopul de a face cât mai clar stilul haiku-ului tradiţional, el susţine că haiku-ul trebuie să exprime fenomenele naturale produse prin schimbarea anotimpurilor sau activităţile umane legate de anotimpuri. Contrar acestui punct de vedere, au existat numeroase argumente pentru depăşirea acestor teme în literatură: temele haiku-ului modern nu trebuie să rămână restrânse doar la fenomene legate de sezoane. Cu toate acestea, ideea că haiku-ul modern trebuie să fie un poem în stil tradiţional a  devenit una dintre  ideile curente în lumea haiku-ului până în prezent.
Cei zece ani care au început în 1925, la finalul erei Taisho şi începutul erei Showa, sunt denumiţi Perioada celor patru S. Cei patru S sunt : Shuôshi Mizuhara (1892-1981), Sujû Takano (1893-1976), Seiho Awano (1899-1992) şi Seishi Yamaguchi (1901-1994). În 1928,  Seison Yamagushi (1892-1988), desemnează aceşti poeţi activi drept Cei patru S. Este vorba despre doi S aparţinând lui Shûôshi şi Sujû în estul Japoniei  şi alţi doi S, Seiho şi Seishi la vest. Pe lângă aceştia, la fel de activi au mai fost Bôsha Kawabata (1897-1941) şi Takashi Matsumoto (1906-1956).
Haiku-urile femeilor poetese înfloresc de asemenea : Teijo Nakamura (1900-1988), Tatsuko Hoshino (1903-1984), Takako Hashimoto (1899-1963) şi Takajo Mitsuhashi (1899-1972) sunt denumite Cele patru T. Mai multe reviste de haiku sunt create de femei în asociere cu Hototogisu : Suimei (Kanajo Hasegawa, 1887-1969), Tamamo (Tatsuko Hoshino), Hana-goromo (Hisajo Sugita, 1890-1946), Komakusa (Midorijo Abe, 1886-1980) şi altele.
Katsushika –
un rând de piersici, de asemenea,
de-a lungul câmpului de orez
(Shûôshi Mizuhara)

Cum merg pe drum 
roua cade  pe mine-
florile de kudzu
(Takako Hashimoto)


4 –Modernismul- Întorcându-se la haiku (1930-1945)
            4.1 Ashibi şi apariţia lui « Shinkô haiku (Haïku în stil nou) (1931 -)
În anii 1930 (la începutul perioadei Showa) apare o altă mişcare inovatoare, care tinde să definească haiku-ul ca un poem modern cu spirit universal, în opoziţie cu grupul lui Kyoshi care reducea haiku-ul la un poem tradiţional , în relaţie doar cu frumuseţea naturii. Un poet in cei patru S, Shûôshi Mizuhara, a evoluat spre o opinie diferită în materie de haiku, definind propriul stil subiectiv opus stilurilor « kyakkan shasei » sau« kachô fuei » ale lui Kyoshi.
Revista Ashibi, condusă de Shuoshi, este la origine afiliată lui Hototogisu. Shuoshi publică studiul  « Adevăr în natură şi adevăr în literatură »  şi critică banalul « kyakkan shasei » al lui Sujû şi  a altor poeţi de la Hototogisu. În 1931, Shuosi se separă de Hototogisu. O mişcare antitradiţionalistă « Shinkô Haiku » vede astfel lumina zilei. Urmare a acestui incident Ashibi se desparte de Hototogisu şi pune accentul pe o expresie lirică romantică legată de « rensaku haiku » (haïku legat), pe care Shûôshi îl atinsese déjà în 1928 în Hototogisu. Tinerii poeţi cum sunt Sôshû Takaya (1910-1999), Tatsunosuke Ishibashi (1909-1948), Hakyô Ishida (1913-1969) şi  Shûson Katô (1905-1993) se afiliază la Ashibi şi în 1935, Seishi Yamaguchi, un alt poet din cei patru S, părăseşte Hototogisu pentru a  se integra în acest grup.
Aşteptând autobuzul
primăvară pe marele bulevard
n-am am nici o îndoială
(Hakyô Ishida)

Un porumbel sălbatic!
Uită-te,  jur-împrejur
cade zăpada
(Sôshû Takaya)

            4.2  Muki Haiku (Haïku fără anotimp)  cu mişcarea « Shinkô Haiku » (1930)
În era Showa, ideile occidentale ce intră Japonia au un impact aproape imediat asupra haiku-ului, în timp ce efectul lor asupra haiku-ului tradiţional din timpul perioadei Meiji a fost diferit. De fapt, individualismul, spiritul fundamental al modernităţii, este deja bine stabilit în Japonia. Căutarea de teme libere în  haiku este legată de individualism şi precede mişcarea suprarealistă din Europa. În curentul de gândire al epocii spiritele în căutare de libertate încearcă să repună în cauză ideea tradiţională a prezenţei obligatorii a cuvintelor de sezon în haiku. În fapt,  în gradul de conştientizare a experienţei, cuvintele sezoniere necesare pentru haiku par nişte elemente artificiale. La fel devin o problemă cuvintele de sezon în rensaku haiku.
La începuturile mişcării Shinko Haiku se compunea mai mult rensaku haiku. În rensaku, mai multe cuvinte de sezon urmează să fie prezente, sau niciunul. Acest fapt dă naştere argumentelor pentru existenţa muki haiku- (haiku fără sezon). La începutul Jiyuritsu haiku considerând toate elementele structurale ale haiku-ului, inclusiv cuvintele sezoniere şi forma fixă, mişcarea acceptă haiku-urile fără sezon, ca şi distrugerea formei fixe. Din contră, pentru mişcarea Shinko haiku discuţia se focalizează doar pe cuvântul sezonier şi atunci haiku-ul fără anotimp este acceptat cu  forma fixă.

            4.3 Alte reviste ale mişcării Shinko Haiku-perioada principală (1930-)
Revista Amanogawa fondată în 1918 si condusă de Yoshioka Zenjidô (1889-1961) este un alt domeniu de dezvoltare a mişcării Shinko Haiku în legătură cu Ashibi. Amanogawa este, de asemenea, afiliată cu Hototogisu, dar plecând de la sfârşitul anilor 1920 ea susţine mişcarea Shinko Haiku. In 1935, Zenjidô susţine mişcarea anti-tradiţională, condusă iniţial de către Shûôshi, pentru un haiku liber fără sezon. Amanogawa a făcut cunoscuţi poeţii, cum ar fi Hakko Yokoyama (1899-1983) şi Shinohara Hôsaku (1905 -1936) şi a format un alt centru de modernizare a haiku-ului.
Revista Kikan (creată în 1935), condusă de Hino Sojo, care face parte din comitetul de selecţie al lui Hototogisu, tinde spre teme libere şi neconvenţionale a literaturii moderne, şi conduce mişcarea de haiku- fără cuvinte de sezon. Kakio Tomizawa (1902-1962) scrie haiku-uri ce  exprimă singurătatea sufletului vis-a-vis de temele de sezon. El creează un stil nou în haiku, legat de poezia modernă. Sanku Saito (1900-1962), Saish Kamio (1911-1997) şi Toshi Katayama (1912-1944) publică, de asemenea, în acest nou stil în revista Kikan.
Kyodai haiku revistă fondată în 1933 de către grupurile implicate în Kyoto University (Kyodai) este, de asemenea, influenţată, în interiorul grupului Hototogisu de către modernism şi acceptă haiku-uri fără sezon. Printre membrii săi: Seito Hirahata (1905-1997), Inova Hakubunchi (1904-1945), Sayu Togo (1908-1991) şi Eibô Nichi (1910-1993). Pe lângă aceştia, poeţii care nu sunt implicaţi în Kyoto University au aderat la revistă: Sanki Saito, Akira Mitani (1911-1978), Hakusen Watanabe (1913-1969), Takaya Soshu, Tatsunosuke Ishibashi şi Toshio Mitsuhashi. Kyodai Haiku devine noul susţinător al  libertăţii în mişcarea de Shinko Haiku.
Revista Ku to Hyoron, creată în 1931 de către Jizôson Matsubara (1897-1973), Fujita Hatsumi (1905-1984) şi Minato Yoichiro (1900-2002) devine o revistă a Shinko Haiku după 1935. Cei mai cunoscuţi dintre membrii săi sunt Hakusen Watanabe şi Genji Hosoya (1906-1970). Revista Dojo infiinţată în 1922, este condusă de Seiho Shimada (1882-1944). Kayao Furuya (1904-1083) şi Kyôzô Higashi (1901-1977) unde îşi publică  haiku-urile lor, fără  sezon.
Un bolnav de plămâni
un licurici din altă lume
îi luminează mâna
(Hakkô Yokoyama)

Capul unei broaşte
intră în visul
unui bolnav de tifos
(Sayû Tôgo)

            4.4 Ningen Tankyû-ha » (Şcoala de cercetare umanistă) (după 1935)

După 1935, apare un grup de haiku diferit de orientarea curentelor sociale actuale şi de expresia artistică Shinko Haiku, care se delimitaeză de gustul pentru natură şi de temele sezoniere ale şcolilor tradiţionale. Haiku-urile  lor introduc noua idee de a explora fiinţa umană, dar ele sunt greu de înţeles şi de apreciat. Hakyô Ishida şi Kato Shûson, de la revista Shibi, şi Kusatao Nakamura (1901-1983) de la Hototogisu sunt autorii principali ai acestor haiku-uri. În 1939, ei îşi numesc grupul « Ningen Tankyû-ha » (şcoala de cercetare umanistă), după cuvintele lui Hakyô Ishida. Rinka Ono (1904-1982), Tomoshi Ishizuka (1906-1986) şi Takeo Nakajima (1908-1988) au publicat poezii în acelaşi spirit.
Frunzele continuă să cadă :
nu te grăbi,
nu te precipita !
(Shûson Katô)

            4.5 Haiku-ul proletar şi Shinkô Haiku (1930-)
La sfârşitul perioadei Taisho şi începutul lui Showa, sub influenţa mişcării socialiste proletare din Rusia şi din alte părţi, o mişcare de haiku proletar vede lumina zilei şi in Japonia. În 1930, Issekiro Kuribayashi şi Mudo Hashimoto (1903-1974), care au părăsit amândoi grupul de la revista Soun,  a lui Seissensui, crează revista Hata şi publică haiku-urile lor proletare în forma Jiyuritsu haiku (haiku liber). Din cauza cenzurii autorităţilor din perioada de dinainte de război, revista lor a fuzionat cu o altă revistă şi şi-a restrâns tirajul.  In 1934, revista haiku-ului proletar, Seikatsu Haiku crează si dezvoltă o mişcare literară de stânga, criticând conceptul de « kachô fuei » (frumuseţea naturii) de la Hototogisu ca o evaziune din realitate. Printre poeţii lui « Shinkô haiku » din aceeaşi perioadă, sub egida lui Hototogisu, Genji Hosoya, Shunrei Hakadai şi Kyôzô Higashi încearcă să figureze realitatea şi susţin haiku-ul muncitorilor, reflectând greutăţile vieţii cotidiene.
Vărsături
nori de fum
sânge negru

Maşinile
cer petrolul, noaptea
înaintează, târziu
(Rinji Yokoyama)

            4.6 Fin du movement du Shinkô Haiku (Haïku de style nouveau) (1935-)

În 1936, observând curentul activ al tendinţei pentru un haiku fără sezon , Kyoshi expulzează pe Zenjidô Yoshioka, Sojo Hino şi Sugita Hisajo din gruparea Hototogisu. Pe de altă parte, după jumătatea anilor 1930, Shûoshi, de la revista Ashibi, începe să scrie haiku-ul în formă fixă cu cuvinte de sezon şi s-a distanţat de mişcarea  celor cu haiku fără sezon ; din acest motiv, Soshu Takaya şi Tatsunosuke Ishibashi, împreună cu alţi poeţi inovatori, se retrag din grupul Ashibi.
Atunci când războiul chino-japonez a început în 1937, poeţii de haiku precum Sosei Hasegawa (1907-1946), Tomizawa Kakio, Katayama Toshi, Uchida Bojo (1881-1946) şi alţii au fost încorporaţi. Poeţii din Shinko haiku şi de la Hototogisu introduc teme de război în haiku-urile lor. În mişcarea Shinko Haiku  Sanki Saito şi Yamaguchi Seishi lansează ideea că şi haijinii care nu au fost în armată trebuie să scrie haiku de război, folosindu-şi imaginaţia şi haiku-urile fără sezon antirăzboinice « senka- sôbô » (haiku al unui câmp de bătălie imaginar) sunt scrise de poeţi necombatanţi.
Din deal se vede
acest oraş misterios
denumit “frontul de acasă“
(Hakusen Watanabe)

            4.7 Haiku Jiken (Incidents dans le haïku) et fin du mouvement du « Shinkô Haiku »

În urma incidentului manciurian (1931), Japonia  pregăteşte pentru războiul cu China (1937 -) şi Războiul din Pacific (1941-1945). Satire politice şi ideile liberale sunt exprimate în mişcarea Shinko Haiku din această epocă. În timpul războiului, autorităţile poliţieneşti suprimă orice liberă exprimare de acest fel de către poeţii de haiku. Multe incidente au avut loc după ce poeţii principali ai şcolii Shinko Haiku au fost arestaţi, unul după altul, pentru încălcarea legii de menţinere a ordinii publice. În primul rând, sunt incidentele lui Kyodai Haiku (un grup de la Universitatea Kyoto), în cursul cărora sunt arestaţi poeţii Seitô Hirahata, Hakubunchi Inoue şi Eibô Nichi. Totodată sunt arestaţi  şi poeţii ce trăiau la Tokyo : Tatsunosuke Ishibashi, Hakusen Watanabe, Akira Mitani şi Sanki Saïtô.
Jiken haiku au loc în anul următor  (1941) cu arestarea poeţilor din grupul Dojo (Seihô Shimada, Kayao Huruya şi Kyozô Higashi), ai grupului Ku to Hyôron (Hatsumi FUjita, Genji Hosoya) şi ai grupului Haiku Seikatsu (Issekiro Kuribayashi şi Mudô Hashimoto).

Publicarea unei antologii a Shinko Haiku a început în 1940 şi în primăvara aceluiaşi an a fost creată o revistă generală a mişcării Shinko Haiku : Tenko. Dar revista este forţată să întrerupă publicarea la numărul al treilea. Astfel, mişcarea de inovaţie în haiku, care devenise puternică în prima jumătate a secolului 20, a sfârşit prin a fi  întreruptă din cauza întâmplărilor din timpul războiului.
În acest timp, Shinko Haiku a dus poezia haiku la un nivel poetic care reflectă nu numai Kacho fuei  (frumuseţea naturii), dar totdată şi spiritul uman, la nivelul poeziei moderne occidentale. Activitatea acestei mişcări are încă o influenţă mare şi asupra poeţilor şi cititorilor de astăzi.
Un deget rănit
se ridică spre cer
dus de vânt
(Genji Hosoya)

Război adevărat
eu aplaud mereu
un meci de box
(Akira Mitani)

5 – Reprise après la guerre (1945 – 50)
            5.1 Débat autour de « Daini Gajutsu » (Le haïku, art secondaire) (1946)
În 1946, anul ce a urmat sfârşitului războiului din Pacific, un eseu, Daini Geijutsu (Artă secundară-asupra haiku-ului modern) este publicat de către un critic literar, Takeo Kuwabara. Acest eseu critică haiku-ul şi tanka tradiţionale. După război, cea mai mare parte dintre Japonezi gândesc cred că Japonia ar trebui să dobândească un mod de gândire internaţional, astfel încât cultura japoneză să fie modernizată. În primul rând, autorul susţine că ar fi dificil să se facă distincţia între haiku-ul scris de un poet cunoscut şi cel de un poet aflat în condiţii de anonimat. El a concluzionat că importanţa unui scriitor de haiku se bazează pe criterii premoderne, ca şi numărul de studenţi sau de numărul de publicaţii într-o revistă, distinctă de arta adevărată, că haiku-ul, mai degrabă decât arta, va fi un fel de exerciţiu de competenţă. Această negare  a haiku-ului a agitat lumea haiku mai mult  decât a făcut-o  Jiken haiku (incidente în haiku). Cele mai multe grupuri angajate în haiku au discutat pe larg acest eseu şi au subliniat absenţa cunoştinţelor în domeniul haiku al autorului, Kuwabara.
Această teorie Daini Geijutsu  ar fi putut avea succes în momentul respingerii de către Shiki a haiku-ului comun. Ea creează sentimentul, dar nu poate  rupe cu tradiţia premoderna a haiku-ului. Cu toate acestea, ea oferă o oportunitate pentru poeţi să-si revada  poziţia lor vis-à-vis de acest poem.

            5.2 « Kongen Haiku » (Haïku essentiel) et le groupe Tenrô (1948-)
Seishi Yamaguchi, după plecarea de la Hototogisu, în 1935, s-a alăturat revistei Ashibi la Shûôshi, şi a inaugurat un nou mod de a scrie haiku. În 1948, în urma unei dispute literare Seishi abandonează Ashibi şi creează revista Tenrô împreună cu poeţii mişcării Shinko Haiku : Sanki Saito, Fujio Akimoto, Seito Hirahata, Sosho Takaya, Akira Mitani şi elevii lor, Takako Hashimoto şi Fuyuichirô Enomoto (1913-1982). Pe de altă parte, Koi Nagata (1900-1997), Hakko Yokoyama, Hideo Kanda (1913-1993), Onifusa Sato (1919-2002) şi  Kin’ichi Sawaki (1919-2001) s-au alăturat grupului Tenrô. Zeci de poeţi importanti ai mişcării Shinko Haiku se vor alinia revistei Tenrô.
În primul număr al revistei, Seishi sugerează că ar trebui să se caute Kongen,  esenţa haiku-ului şi acest cuvânt devine un slogan. Fiecare membru încearcă să scrie un haiku esential după propria lui înţelegere  şi foloseşte modalităţi diferite ale haiku-ului modern, care tinde spre  o profunzime mai mare a reflexiei.

Nu se poate ameliora
o parte a curcubeului
în acest mod
(Seishi Yamaguchi)

6 – Période de l’avant-garde (1950-1970)
            6.1 Socialisme dans le haïku (1955-)
Ideea că conceptele socialiste ar trebui să fie, de asemenea, exprimate în haiku a fost susţinută înainte de război de mişcarea de haiku proletară în Shinko Haiku. Sub influenţa ideilor liberale din perioada post-război gândirea socialistă şi expresia politică se îndreapta spre haiku. Când Kin’ichi Sawaki, în 1954, susţine în revista Kaze (Kin’ichi Sawaki, Kohei Haraka, 1919-2004, Murio Suzuki, 1919-2004 şi Tsuguo Ando, ​​1919-2002) necesitatea unei ideologii socialiste în haiku. Tota Kaneko o aprobă şi se deschide o dezbatere în lumea haiku despre socialism. În timp ce poeţii din Ningen tankyû-ha (scoala de cercetare umanistică) sunt în căutarea caracterului socialist al fiinţelor umane, poeţii de stânga din revista Haiku-jin promovează tema muncii şi a locurilor de muncă în haiku .


Calea lactee…
curge traversând
o ţară muntoasă
(Kin’ichi Sawaki)

6.2 Mouvement du haïku d’avant-garde (după 1960)
În anii 1955-1964, Japonia lasă în urmă confuzia de după război şi cunoaşte o puternică creştere economică şi socială. În acelaşi timp, neclaritatile din societatea japoneză cresc, din cauza războiului american în Vietnam şi de problemele ce apar în viaţa de zi cu zi prin Tratatul de securitate SUA-Japonia. Confruntată cu aceste evoluţii, mişcarea de avangardă haiku caută noi oportunităţi pentru haiku-ul celei de a  doua jumătăţi a secolului al 20-lea. În literatură,  în timpul erei Showa (1926-1989), atât spiritual cât şi real, oamenii nu puteau munci sau exista independenţi de relaţia lor cu societatea. Două atitudini au rezultat din  aceste dinamici sociale: o încercare de raportare pozitivă la societate, şi cealaltă, care  încearcă să se separe de societate şi să păstreze frumuseţea poetică în opera sa. Reviste, cum ar fi Kaitei, Hyoron Haiku, Nawa, Junana-on-shi  si Genjitsu Mikan îşi dezvoltă propriile haiku-uri de avangardă. Sunt două abordări tipice in această epocă. În timpul dezbaterii privind socialismul în haiku în 1955, Kaneko Tota oferă Haiku Zôkei-ron (metoda de construcţie a haiku-ului). El a sugerat că noul haiku  ar trebui să fie construit plecând din interiorul său, dar în raport  cu societatea. Poeţii care acceptă această  idee a lor se reunesc în jurul revistei Kaitei, fondată în 1962. Aceştia sunt  Haruto Kuma (1915-1990), Kineo Hayashida (1924-1998), Ashio Hori (1916-1993), Futoshi Anai (1926-1997), Sunao Inaba (1912-1999), Mikajo Yagi (1924-), Kan’ichi Abe (1928-), Ryô Shimazu şi altii.

Un alt grup de avangardă activ este şcoala numită "artistică", care efectuează cercetări asupra esteticii de exprimare în haiku. Takyanagi Shigenobu (1923-1983), poetul principal al şcolii, a creat revista Bara în 1952, regrupându-i pe Kakio Tomizawa, Takajo Mitsuhashi, Toshi Akao (1925-1981), Shigeo Washizu. Folosind metodele de simbolismului şi ale suprarealismului francez, şi, uneori, frumuseţea operelor  clasice japoneze literare, el exprimă sentimentul de criză al epocii, pentru a dezvolta spiritul de la începutul mişcării "Shinko Haiku," plecând de la  propriile principii estetice. Revista Bara devine Hyoron Haiku, cu noi membri: Soshu Takaya, Koi Nagata (1900-1997), Toshio Mitsuhashi, Ikuya Kato (1929 -), Kanseki Hashi (1903-1992), Sonoko Nakamura (1913-2001) şi Akira Mitani.  Shigenobu Takayanagi publică haiku-urile sale în patru linii, precum tagyô gaki (formă cu multe linii), contrar formei cu o singură linie japoneză convenţională, şi încearcă să utilizeze cuvinte care se consolidează reciproc sau rezonează între ele într-o formă mai frumoasă.
Cele două şcoli de haiku de pionierat scriu haiku-ul lor într-o formă fixă. Totodată, fiecare încearcă să utilizeze în mod liber, haiku-ul fără sezon. Acest stil se  dezvoltă bine şi, în acest sens putem spune că mişcările  haiku-ului de avangardă au deschis noi posibilităţi în stilul  haiku.
Apune soarele ...
cuvintele cheamă
un lanţ muntos           
(Shigenobu Takayanagi)

            6.3 Associations de haïku (Seconde moitié du siècle)

Gendai Haiku Kyôkai (asociatia de haiku modern) a fost fondată în 1947 de către Sanki Saito, Ishida Hakyô, Hideo Kanda şi altii. Membrii fondatori au fost  38 de poeţi la care s-au adaugat şi alţii mai tineri.  În 1961, ca urmare a dezacordului diontre  reformatori şi cei din  vechea şcoală, cei mai mulţi  dintre conservatori s-au dus şi au creat Haijin Kyôkai (Asociaţia poeţilor de  haiku).
Plecând de acolo, Gendai Haiku Kyôkai acceptă orice stil de haiku, inclusiv stilul tradiţional al poeţilor care au ramas, haiku-ul fără a sezon şi formele libere. Din contra, noul Haijin Kyôkai admite numai forma fixă tradiţională cu cuvinte de sezon. Apoi, în 1987, Nihon dento Kyôkai Haiku (asociatia de haiku japonez clasic) a fost creata de poeţii veniti de la Hototogisu care au luat distanţă faţă de asociaţiile precedente şi care practică Kacho fuei (Frumuseţea naturii), recomandată de Kyoshi. Cele trei asociaţii s-au dezvoltat pe baza propriilor obiective şi au primit mulţi membri astăzi.
În ceea ce priveşte jurnalele de haiku comerciale, Haiku Kenkyu a fost  publicat pentru prima dată în 1934. În 1952, este creat Haiku. Ambele există şi astăzi. Dezvoltarea acestor jurnale, de asemenea, a contribuit, de asemenea, la dezvoltarea haiku-ului mondial.

7 – Haïku à la fin du 20ème siècle (1970-)
            7.1 Après le haïku d’avant-garde (1970-)
În arta şi literatura de noutate de la sfârşitul secolului 20, care a fost începută la sfârşitul secolului 19 nu mai este o preocupare absolută. Este într-adevăr sfârşitul modernismului, iar în anii 1980, postmodernismul devine dominant, cu sens diferit de valoare. Contrastul este mare odată cu începutul secolului, când arta şi activităţile literare în curs de dezvoltare circulă la un nivel internaţional unificat. Subiectele de artă s-au mutat de la expresia de conştiinţă individuală şi intimă. În mod similar, în timp ce haiku-ul în Japonia s-a dezvoltat prin mişcare colectivă, devine mai individualistă în această perioadă. În anii 1980, economia Japoniei este în creştere uimitoare. De la începutul erei Meiji, standardul japonez de trai nu a fost ridicat, dar după 80 de ani, el ajunge la nivelul ţărilor occidentale. Aceste modificări afectează, de asemenea, şi constiinta haiku-ului. Fluxul de inovaţie şi de experimentare în haiku dispar, precum şi stabilitatea dată de conservatorism haiku-ului, el căpătând o formă de expresie intimă şi mai profundă. Cu toate acestea, unii poeţi caută o mai mare calitate poetică, în acord cu ideile şi gândirea modernă, în studii care au implicat principiile de compoziţie şi de postcompoziţie.
În plus, în 1970 vin să se alăture poeţior din anii  50 şi 60 Iijima Hakuko (1921-2000), Biwao Kawahara (1930 -) Kiyoko Uda (1935 -), Koji Yasui (1936 -), Sumiko Ikeda (1936 -) şi alţii. Din şcoala tradiţională, Sumio Mori (1919 -), Ryuta Iida (1920-2007) şi Shugyo Takaha (1930 -) publică haiku cu cuvânt de  sezon. După anii 1980, publică poeţi născuţi după 1940 şi 1950 care au fost activi în haiku şi în critica haiku- ului: Nana Naruto (1943 -), Yukihiko Settsu (1947-1996), Bansei Tsukuchi (1950-), Michio Nakahara (1951-), Kai Hasegawa (1954-), Ban’ya Natsuishi (1955-) si Hiroaki Tanaka (1959-2004).

            7.2 La popularisation du haïku (1980-)
În timpul anilor 1980, este o mare prosperitate economică în Japonia. Există o extindere pe scară largă, şi fiecare dintre cele trei asociaţii de haiku se dezvoltă mult. Astfel, numărul membrilor care fac parte din aceste trei mari asociaţii ajunge la 2000. Prin adăugarea de poeţi independenţi, care nu aparţin de nicio asociaţie, se estimează că numărul total de poeţi de haiku în Japonia, este de circa 1 milion. Acest număr depăşeşte numărul total de poeţi de tanka sau de poezie gratuită în Japonia. Numărul de reviste mici de haiku a ajuns la un total de 800. Odată cu creşterea numărului de persoane care scriu haiku se dezvoltă şi o industrie de  haiku. Apar multe instituţii care oferă cursuri de educaţie pentru adulţi în domeniul haiku-ului, şi multe reviste comerciale pentru creaţia de haiku. Şi numărul de poeţi femei de haiku a crescut încât acum ele reprezintă peste 60% din membri.
O altă tendinţă în lumea haiku-ului în secolul al 20-lea este diversitatea de vârsta la poeţi. Pe de o parte, mulţi poeţi au vârste avansate în ultimii ani, iar pe de altă parte, nu numai adulţii, dar şi copii şi tinerii au început să scrie haiku. De exemplu, o firmă de băuturi are un concurs anual pentru haiku, ca un copil şi,  recent, au primit 1, 5 milioane de haiku-uri  de la copii şi adulţi. Copiii şi fanii haiku-ului utilizează  e cuvinte de sezon şi sunt foarte conştienţi de formafixă ​​5-7-5. La concursurile de haiku din Japonia, poeziile sunt scrise de poeţi de vârste foarte diverse.
            7.3 Internationalisation du haïku (1980-)
Haiku a fost introdus în Europa de peste o sută de ani din secolul al 19-lea sub influenţa Japoniei. Occidentalii care au vizitat Japonia şi au trăit acolo, după cum au fost WG Aston (1841-1911), Lafcadio Hearn (1850-1904), BH Chamberlain (1850-1935) şi Paul-Louis Couchoud (1879-1959) i au prezentat apoi hokku ( haiku) în lume, prin scrierile lor, mai însau scurt, cu întârziere 19 si inceputul secolului 20. Cu toate acestea, la momentul respectiv, atenţia poate fi plătit pentru a haiku-ului. Prin activitatea lui Ezra Pound, în 1910, şi apoi de către Harold Henderson (1888-1974) şi RH Blyth (1898-1964), haiku-ul este larg acceptat ca un poem scurt, în primul rând în Occident. După război, multe cărţi de haiku şi traduceri au fost  publicate, şi astfel s-a răspândit pe scară largă în întreaga lume. Astăzi, mulţi oameni din întreaga lume scriu haiku în limba lor maternă. În ceea ce priveşte caracteristicile de haiku scris într-o limbă străină, mulţi tind să nu se concentreze prea mult asupra cuvintelor de sezon sau a formeiă fixe, de 17 silabe, dar în principal, respectă forma de poem în trei versuri. Acest lucru ar trebui să servească drept exemplu pentru a reflecta asupra universalităţii a haiku-ului, care transcende timpul şi spaţiul. În secolul al 20-lea, interacţiunea dintre poeţii din întreaga lume a fost în creştere şi organizaţii de haiku din Japonia încep să acorde o atenţie mai mare circuitului internaţional. În 1989, Kokusai, a fost creat stilul Koryu Kyôkai Haiku (Haiku International Association) şi în anul 2000, stilul Sekai Kyôkai Haiku (World Haiku Association). Recent, în plus faţă de întâlnirile directe în competiţiile internaţionale sau în conferinţe, au loc dialoguri pe Internet care au accelerat internaţionalizarea a haiku-ului.
Un melc
visează un vis bleu
pe dosul unei frunze
(R.H. Blyth)

8 – Du 20ème siècle vers le futur, conclusion (Din secolul xx în viitor, concluzie)
La sfârşitul secolului al 19-lea, haikai-ul , forma traditionala literară a perioadei Edo, cu un  spirit deosebit,  a fost transformat într-o formă literară modernă, prin intermediul inovaţiilor propuse de Masaoka Shiki. Secolul 20 a fost perioada de timp în căutarea unor răspunsuri la această întrebare: cum va putea haiku-ul, poezie traditionala să reînvie, să găsească raţiuni pentru  a exista ca formă literară modernă. În special la începutul secolului, ca răspuns la curentul epocii, s-au făcut multe experimente pentru a aduce noi posibilitati de exprimare  în haiku, în timp ce existau mulţi poeţi conservatori care  nu doreau să se îdepărteze de stilul tradiţional  moştenit. În această tensiunea şi rivalitate existente între reformişti şi conservatori, haiku-ul a continuat să se dezvolte ca o formă  modernă de poezie cu formă fixă.  În acest timp, de la sfârşitul secolului 20, spiritul de inovare a devenit mai slab şi o singură condiţie s- a menţinut stabilă: atenţia poeţilor pe subiecte legate de lumea interioara a sufletele lor. Se pare că experienţele de inovare a haiku-ului în  secolul 20 au parcurs  un ciclu complet. Ne aflăm acum la un punct în care este dificil de înţeles care va fi evoluţia sa viitoare. Acest fapt ar putea fi un moment similar cu « noaptea « ce a precedat inovaţiile de acum  o sută de ani. Asta înseamnă că  ne-am putea afla la ieşirea dintr-un moment de tranziţie .Unde va fi progresul haiku în secolul 21? Dacă nu va fi o interpretare complet nouă, similară cu reforma de la începutul  secolului 20, atunci sensul haiku-ului în acest nou secol va fi mult diminuat. Popularizarea şi internaţionalizarea  haiku-ului actual care se dezvoltă foarte mult ar putea avea o influenţă majoră asupra viitorului  haiku-ului. Ceea ce este sigur,  direcţia viitoare de dezvoltare a haiku-ului, nu va deveni clarăpentru încă  mulţi ani de acum încolo, cel puţin până când vom mai avansat  în secolul actual.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu