Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.duminică, 19 iunie 2016

POEŢI AI SOCIETĂŢII ROMÂNE DE HAIKU - POEME HAIKU

Cornelia ATANASIU
Puţin beteagă                    A little cripple
sperietoarea din lan             the scarecrow in the wheat field
e încă bună                         is still functional

A plecat mama                   Mother is gone
tot mai înfloresc pomii          trees are still blooming
tivind aleea                         bordering the alley

Daniela Cristina ALBU
Nori albi strânşi ciopor          The shepherd gathers
spre oile celeste                  playing his flute to white clouds
doinește-un păstor               the celestial sheep

Curge-n venele                       Disappointment drops
muribundei primăveri           with the fall of each petal
dezamăgirea                       in the veins of spring


Virginia STANCIU-BUTESCU
Apă lucindă –                      Sparkling dancing pond –
minuni măcăitoare               feathery quacking wonders
în şir indian                        swimming in a row

După secetă –                    After the last drought –
în câmp sperietoarea           in the field the sparecrow
acum şomeră                      is jobless today

Jules COHN-BOTEA
Iarna lângă foc                 Winter by the fire
îmi răsfoiesc trecutul           I keep leafing trough my past
seară de seară                    each and every night

O barcă pe lac,                   A boat to the lake,
lumina caldă a toamnei        the warm light of autumn
şi cei doi tineri                    and the two lovers

Cezar-Florin CIOBÎCĂ
Parfumul mov                     The purple perfume
al rochiilor mamei –             of my mother's dresses –
pâlc de brânduşe                 cluster of crocus

Şerban CODRIN
Negăsind pâine                 Without bread, the moon
luna-n vitrina goală             in the empty shop window
a brutăriei                          of a bakery

Murind cantorul                   Dying  cantor
ţârâitul în orgă                    the cricket's chirping
al greierului                        within an organ

Lan de rapiţă –                   Field of rapeseed –
las deoparte tratatul            putting aside the treaty 
de alchimie                        of alchemy

Marius CHELARU
Seară de vară –                   Summer evening –
câinele bea din baltă           the dog drinks from the plash
toate stelele                      all the stars

Copil în iarbă –                   Child in grass –
o zi de primăvară                a spring day
în bătrânul parc                  in the old park

Magdalena DALE
În drumul spre pământ         To the earth
o frunză înclină                   a leave turning
balanţa toamnei                  autumn balance

Umbra corbului                    A raven s’shadow
pe zăpada proaspătă          on the new snow cover
curtea pustie                      empty yard

Florentina Loredana DALIAN
Dincolo de geam                 Beyond the window pane
magnolia-nmugurită –          a budded magnolia –
las baltă cititul                   I through up the reading

Bat clopotele –                   Tolling bells –
parcă mai greu azi la plug    it seems harder to plough
şi nicio rază                       and no gleam

Dan DOMAN
Copaci desfrunziţi –             Leafless trees –
soarele apune                     sun sets
între ciori                           amids the crows

Amurg de iarnă –                 Winter twilight –
aripile pescăruşului              the seagull’s wings
luminează marea                 light the sea

Iulian DĂMĂCUŞ
Din falnice troiene               From the haughty
atît a mai rămas –               snow banks so much remained
un strop de rouă                  a drop of dew

Primul ceas din an            The first year’s hour
din atîtea urări                    From so much wishing
pe care s-o aleg?                 I don’t know what to choice

Adina ENĂCHESCU
La cascadă                         At the waterfall
printre sunetele apei           ignoring the bubble,
privighetoarea                    a nightingale sings

La rivalitate:                      In rivality:
concertul de Bach               the concert by Bach
şi ploaia de vară                 and the summer rain

Maria GRIGORIU
Masă de post –                  Post lunch –
câinele să liniştit               the dog is quiet
la locul lui                         at its place

Aprilie-n toi –                    Aprilie in ful swing –
fluturi şi petale                  butterflies and petals
dansând sub pomi              dancing under the trees

Florin GRIGORIU
Gard de cimitir –                 Fence of the cemetery –
florile salcâmului                 The acacia flowers
între două lumi.                  in two realms

Orfanul                              The orphan
plângând la o cruce             cryuing at a cross
cu numele şters                  with a wiped name

Letiţia Lucia IUBU                                                      
Blindaje şi fum –                  Des blindages et fumées –
printre pinii prăfuiţi               parmi les pins poussièreux
imigranţi la drum                  les immigrants sur la route

Nori de furtună –                  Nouages d'orage –
lumânări aprinse                  bougies allumées
pentru vii şi morţi                pour les vivants et les morts

Vali IANCU
Cu dor de mama                  Longing for mother
pregătesc urzicile
             while I'm preparing nettles
vor avea alt gust?               will their taste differ?


Mama pe gânduri                 My mother on thoughts
răsădind pătlăgele
            while planting the tomatoes
le-oi prinde cu rod?              will I see their fruits ?

Utta Siegrid KӦNIG
În lanul de grâu                  Dans le champ de blé
câteva albăstrele –              quelques bleuets –
brusc doar ochii tăi              puis juste tes yeux

Undeva, cândva –                Quelque temps, quelque part –
între un fulg şi altul             entre un flocon et un autre
povestea  noastră               notre histoire

Vasile MOLDOVAN
Zorii Anului Nou...               New Year's Dawn...
dar viața mea a ajuns          but my life just arrived
tocmai în amurg                  in the twilight

O muscă-nsetată                 A thirsty blue bottle
pe marginea paharului...      on the edge of my cup...
vom bea-mpreună               we'll drink together

Alexandra Flora MUNTEANU
Glasul câinelui                    Dog’ s voice
Îngheţat şi el de frig –         frozen by cold –
afară vântul                        outside the wind

În parcul pustiu                   In the deserted park
ciori rătăcite în pomi            crows lost in trees
se ciorovăiesc                     tell off

Ecaterina NEAGOE
Doar o frezie…                    Only a fressia…
singură cu parfumu-i            lonely with its fragrance
şi tristeţea mea                  and my sadness

Parfumul florii                     The flowers fragrance
luat de îngeri în cer;            carried by angels in the sky;
sufletul la fel?                    indeed the soul too?Valentin NICOLIŢOV
Apus de soare –                  Coucher de soleil –
la plecare umbra ta             au départ ton ombre
ar mai rămâne                    voudrait encore rester

Liniştea casei.                    La demeure en paix.
Lângă portretul tatei,           Auprès du portrait du pere,
fixă, pendula                      figée, la pendule

Dan Viorel NOREA
Sat îmbătrânit –                     Aged village –
berzele din cuiburi sunt           all the storcks in the nests
toate-n Spania                       are in Hispania

Noapte de toamnă –               Autumn night –
în ceşcuţa uitată                     in the forgot little cup
nici pic de stele                      not one star

Radu PATRICHI
Peron de gară                   On the platform
bătrânul încearcă                an old man trying
s-ascundă buchetul             to hide his flowers

Viaţa la oraş –                    Life in the city –
de când n-am mai văzut       for so long I haven’t seen
o stea căzătoare                 a shooting star

Virginia POPESCU
Ceasul vechi oprit –             Vieille horloge arrêtée –
doar cucul în pădure            seul un coucou dans la forêt
măsoară timpul                   compte les heuresDangăt de clopot –              Glas de cloches –
printre cruci se-aştern domol les feuilles mortes parmi les croix
frunzele moarte                  tombent mollement

Paula ROMANESCU
Între mâlul greu                  Entre la boue noire
şi cerul plin de azururi          et le ciel noyé de bleu
doar un nufăr alb                 un nénuphar blanc

Micul cerşetor                    Le petit mendicant
zăpadă viscolită                  des passants sous la tempête
trecători grăbiţi                   beaucoup trop pressés

Cristina RUSU
Luna de vară –                    La lune de l¢été –
bătrînul orb priveşte            le vieux aveugle regarde
dincolo de timp                   au-delà de temps

Măr pîrguit                        Pomme murissante
vîntul umple casa goală        le vent rempli la maison vide
de miresme                         des parfums

Luminiţa SUSE
Străzi însorite                     Sunlit streets
alte umbre se plimbă           other shadows
în perechi                           walk in pairs

Constantin STROE
Un zid chinezesc –              The Chinese Wall –
mă întreb cum să intru        I wonder my how to enter
în sufletul tău                    în your soul
       
 Zâmbet de copil –              Smile of child –
 sub mantia zăpezii             under the snowdrift
 ghiocelul                           a snowdrop

Sorin ŞIRINEASA
Seară târzie                        ate evening
mii de fluturi pe lampă –      thousands of moth on the lamps –
aștept un haiku…                 I wait for a haiku ...

Soarele-n apus.                   Sunset.
Pe turla bisericii                  On the steeple
doi porumbei albi                 two white doves

Ştefan G. THEODORU
La televizor                         The evening news     
ştirile de seară                   at television
bunicul sforăie                     grandfather snores

Vişinii s-au copt                  Ripened sour cherries
bunicul vişinată,                   grandfather cherry brandy
bunica dulceţi                      grandma preserves

Maria TIRENESCU
O nouă toamnă –                A new autumn –
bătrânul măr sprijinit           the old apple tree leaning
de vechiul gard                   onto the old fence

Seară senină                     Clear evening –
vântu-mprăştie miros           the wind is scattering smell
de frunze arse                     of the burning leaves

Eduard ŢARĂ
Primul mugur –                   The first cherry bud –
mi-amintesc durerea            i still remember the pain
măselei de minte                of my wisdom tooth

Sicriu de soldat –                A soldier casket –
acopering cu un steag          covering the spring sky
cerul primăverii                   with a flag

Florin VASILIU
(ultimele poeme/the last poems)

Ploaie de vară.                    Summer rain.
Parcă se ştie de-acum          it seems that it knows from now
că e ultima                         it is the last

Să rămâi numai                   To remain only
cu pielea şi oasele              with the skin and the bones
şi cu durerea                      and the pain
               
Gheorghe VICOL
Oile-n strungă –                  Sheep in the  sheep-run –
răsună după stână               the lambs chorus resounds
corul mieilor                       after the sheepfold

Sperietoarea                       The scarecow
şi omul de zăpadă               and a snowman smiling
zâmbind ciorilor                   to the crows

Luciana  VLADIMIR
A cuprins-o de mijloc            Il a embrassé sa taille
cu ochii plini de vară...         avec les yeux pleins d’été… 
 cădeau frunzele                  les feuilles descendaient

Biblia s-a închis                   La Bible s’est fermée
doar candela-i aprinsă...       seulement la veilleuse est allumée...
ai rămas singur                   tu a resté seul


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu