Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.duminică, 19 iunie 2016

Societatea Română de Haiku a împlinit 25 ani
În martie 2016 s-au împlinit 25 de ani de la înfiinţarea Societăţii Române de Haiku (S.R.H.), realizată prin devotamentul inginerului şi profesorului Florin Vasiliu care a fost şi fondatorul revistei Haiku şi al Editurii Haiku. S.R.H. este, cronologic vorbind, una dintre primele societăţi de haiku  înfiinâate în Europa. Certificatul său de naştere a fost semnat în martie 1991 de către fondatorul revistei Haiku, Florin Vasiliu (1929-2001). În anii următori, începând cu 1992, s-au înfiinţat şi alte societăţi şi cenacluri de haiku în mai multe oraşe din România: Constanţa, Slobozia, Târgu-Mureş, Iaşi, Cluj etc.
Un an important în activitatea S.R.H. este 1994, atunci când a fost implicată, împreună cu revista Haiku, pentru sărbătorirea tricentenarului Matsuo Basho în România, fiind marcată în mod deosebit prin publicarea unui număr special al revistei Haiku, printr-un simpozion organizat la sediul Uniunii Scriitorilor din România şi prin realizarea unei cărţi în limba română întitulată Matsuo Basho sfântul haikuului.
S.R.H. şi revista Haiku  colaborează cu mai multe reviste de profil haiku străine: Gong (revistă franceză de haiku editată de Asociaţia Francofonă de haiku, Franţa), Ginyu (revistă publicată de Asociaţia Mondială de Haiku, Japonia), Frogpond (revistă publicată de Societatea de Haiku din  America), World Haiku şi Ko (reviste de haiku din Japonia), cu revista bulgară Matador precum şi cu publicaţii on-line din Franţa (Ploc!), Marea Britanie (New Hope International Rewiev) şi din România (Constelaţii Diamantine, Pro arme etc.).

Reprezentanţii Societății Române de Haiku și ai revistei Haiku au participat la numeroase întâlniri și evenimente inter-naționale de prestigiu (la primul congres European de Haiku în Germania - 2005, la Conferința Asociației Mondiale de Haiku la Tokyo – în Japonia în 2007, la festivalurile de haiku din Sofia, Bulgaria, în 2005, sau din Pecs, Ungaria, în 2010, la festivalul din Ghent din Belgia în 2013 și la festivalul internaţional de haiku de la Mamaia, Constanţa, din România). Ne bucură faptul că haijinii români se numără printre câștigătorii a numeroase concursuri internaționale de haiku. Suntem fericiți să observăm că revista Haiku a societăţii a fost publicată în mod continuu timp de 26 de ani și vă prezintă acum numărul 55/2016, datorită tuturor colaboratorilor  noștri – poeti, membri ai SRH, care au făcut ca publicarea revistei să fie posibilă.


În jurul Societăţii Române de Haiku şi al revistei Haiku se desfăşoară activităţi importante: concursuri  anuale interne şi internaţionale de haiku, expoziţii de foto - haiku şi haiga, lansarea de noi cărţi de haiku, tanka, senryu şi haibun şi de noi antologii. Sunt peste 200 de poeţi români membri ai SRH, majoritatea fiind medici, profesori, ingineri, care sunt şi membri ai altor organizaţii scriitoriceşti din România. Un haiku nu este uşor de scris şi de înţeles dacă poeţii şi cititorii nu sunt familiarizaţi cu această formă de poezie.
Poeţii români sunt preocupaţi să citească, să înveţe regulile poeziei japoneze, să adapteze şi să aplice aceste norme în ţara noastră. Împreună cu poemul într-un vers (monostihul), originar din România, poemul haiku este una dintre poeziile cele mai mici care există, o simplă frază de 17 silabe suspendată într - un colţ de  spaţiu şi timp care a devenit poezie de nivel global.
Mulţi poeţi români şi-au publicat cărţi de haiku în alte ţări: Dumitru Ichim în Canada, Florentin Smarandache, dramaturg şi matematician şi Ştefan Gh. Theodoru, inginer şi scriitor în SUA,  poeţii Mihai Prepeliţă şi Vasile Spinei – în Republica Moldova.


Antologiile publicate în România în cei 25 de ani de existenţă.
-Prima antologie de haiku în România a fost realizată de Florin Vasiliu, Umbra libelulei/L’ombre de la libellule,  în 1993 la Editura Haiku, Bucureşti.
-A doua, o microanthologie de haiku, O sută de catarge / Centaine de mâts, a fost realizată de Florin Vasiliu şi Şerban Codrin la Editura Haiku, Bucureşti, 1997.
-În anul 1999 a fost publicată, o antologie română de haiku întitulată  Caligrafiile clipei /Les caligraphies d’un instant, la Editura Vasile Cârlova, Bucureşti (coordonator Cornelia Atanasiu).
- În anul 2000 a fost publicată  antologia aniversară de haiku  Luna-n ţăndări-10 ani de haiku/ Les débris de la lune-dix ans de haiku, de către Florin Vasiliu în colaborare cu Mioara Gheorghe, la Editura Haiku, Bucureşti.
- O nouă antologie de haiku românesc, Surâsul crizantemei / Le sourire de la chrysanthème, a fost publicată de Ioan Găbudean la Editura Ardealul, Târgu - Mureş, în 2004.
În anul 2005, S.R.H. şi revista Haiku au organizat primul concurs de haiku, al cărui prestigiu a crescut în următorii ani, astfel că în anul 2007, competiţia a devenit internaţională. Începând cu numărul 37 al revistei Haiku (primăvară/vară), am publicat ediţia bilingvă a revistei Haiku (în română - franceză şi română - engleză pentru unele texte), iar concursul de poezie a fost organizat pe trei secţiuni lingvistice: română, franceză şi engleză.
- Pe baza selecţiei, poemele concurenţilor români şi străini care au participat la primul concurs internaţional de haiku, au fost publicate într - o antologie internaţională de haiku, întitulată Greieri şi crizanteme/ Cigales et chrysanthèmes (2007), de Valentin Nicoliţov, la Editura Orion, Bucureşti.
- Mai târziu, în 2010, a fost publicată o mare antologie de haiku românesc intitulată, Când greierii tac…20 de ani de haiku / Quand les cigales ne chantent pas ...20 ans de haiku, incluzând 147 poeţi români importanţi şi prima antologie de haiku româno-franceză, Apus de soare/Coucher de soleil, ambele antologii având ecouri favorabile atât în ţară cât şi  în străinătate (Valentin Nicoliţov, la Editura  Societăţii Scriitorilor Români, Bucureşti).
 - În anul 2012 au fost publicate, de acelaşi realizator, prima antologie românească de senryu, bilingvă, în română şi engleză, Zi de chenzină/ Pay Day / Jour de la quinzaine, şi prima antologie româno-americană de senryu / Terapie prin senryu/ Senryu Therapy/ Senryu Therapie, la Editura Societăţii Scriitorilor Români, Bucureşti.
- De asemenea, in 2016 a fost publicată, de Valentin Nicoliţov (Romania) et Bruce Ross (U.S.A.)  prima antologie romano-americană  de haibun, bilingvă, Voyages à travers les saisons/ Călători prin anotimpuri/ Travelers trough Seasons, la Editura Societăţii Scriitorilor Români, Bucureşti.
Am făcut o scurtă trecere în revistă pentru a ne reaminti  primele realizări ale S.R.H. şi ale revistei Haiku, primii noştri colaboratori entuziaşti de haiku şi de primele poeme haiku create de poeţii români.
Putem spune că cele mai multe speranţe s-au realizat, iar ceea ce nu a fost realizat încă  este inclus în planurile de viitor ale S.RH. şi ale revistei. Vom continua să încurajăm cercurile şi societăţile de haiku, pentru a descoperi şi a promova noi talente pentru această formă de poezie, toate bazate pe un adevărat har poetic.
Dorim să continuăm să promovăm colaborarea cu poeţii de haiku străini, să traducem din poezia lor, să organizăm concursuri internaţionale de haiku şi să participăm la alte întâlniri şi concursuri în străinătate.
În încheiere, cu acest prilej aniversar, îi omagiem şi suntem recunoscători poeţilor de haiku care nu mai sunt aici printre noi, dar care vor rămâne prin opera lor : Florin Vasiliu, Titus Andronic, Mioara Gheorghe, Vasile Smărăndescu, Bogdan Ioan Pascu,  Cornelia Conta, Emil Burlacu, Vasile Mustaţă. Tuturor prietenilor haiku-ului le adresăm urări de succes şi un mesaj de prietenie şi pace !                  ( Conducerea SRH).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu