Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.joi, 5 iulie 2012

Extras din Statutul Societăţii Române de Haiku III

Cap.4,
Art.13-14.

Membrii SRH

-Pot deveni membri ai SRH poeţii, indiferent de profesie, care au publicat cel puţin un volum de poeme haiku, au fost publicaţi în antologii de haiku, tanka, renga, poeme într-un vers etc. au participat la concursurile organizate de revista Haiku şi au câştigat premii sau menţiuni de onoare sau cei care desfăşoară activităţi redacţionale în cadrul revistei Haiku şi posedă referinţe de acord din partea a doi membri ai SRH.
-Consiliul de conducere poate acorda titlul de membru de onoare al SRH unor persoane din ţară sau din străinătate, poeţi, scriitori, critici literari care au legătură cu poezia scurtă japoneză şi contribuie la promovarea şi afirmarea ei în ţară.

Art.15.

Membrii SRH au următoarele drepturi:

-să participe la manifestările organizate de SRH pe plan local sau internaţional;
-să publice în revista Haiku sau în alte reviste de profil asemănător poeme, traduceri, cronici şi prezentări de cărţi, articole de critică literară, informaţii diverse din acest domeniu;
-să aleagă şi să fie aleşi ca membri în Consiliul de conducere al SRH.
-să susţină apariţia semestrială a revistei Haiku şi s-o promoveze în mediile literare.


Ca urmare a neparticipării la activităţiile SRH pe timp de un an sau a comiterii unor acţiuni ce încalcă prevederile statutului sau lovesc în prestigiul SRH unii membri pot fi excluşi din societate.

Art.16.
Membrii SRH au următoarele obligaţii:

-să respecte statutul SRH;
-să sprijine activitatea revistei Haiku prin participarea la diferite activităţi culturale, dar şi din punct de vedere material (prin realizarea de abonamente anuale, strângerea benevolă a unor sume băneşti necesare pentru distribuirea revistei Haiku prin poştă, pentru realizarea unor diplome şi achiziţionarea unor premii pentru câştigătorii concursului anual etc.). Sumele necesare se strâng prin grija secretarului SRH care face bilanţul cheltuirii acestora cu ocazia Adunării generale anuale.

Cap.6-7.
Art.17-23.

Activitatea SRH se realizează prin munca şi contribuţiile benevole ale membrilor săi. SRH este societate nonprofit, fără cont în bancă. Scopul SRH este de a desfăşura activităţi literare şi culturale din domeniul poeziei scurte de inspiraţie niponă fără a se urmări rezultate băneşti în favoarea unor membri ai SRH.

Fondurile pentru realizarea revistei Haiku se asigură doar prin contribuţii individuale ale membrilor SRH (abonament şi cotizaţie anuală benevole), dar şi prin subvenţii sau donaţii din partea unor firme, asociaţii sau organizaţii diverse. Mărimea tirajului revistei Haiku se stabileşte pe baza abonamentelor membrilor SRH...

Statutul SRH se poate modifica prin hotărârea Adunării generale a SRH cu majoritatea simplă a participanţilor.

Desfiinţarea SRH se poate realiza prin votul a 2/3 din totalul membrilor SRH participanţi la Adunarea generală.

Orice prevedere din prezentul statut care devine contrară legilor în vigoare la un moment dat este considerată nulă.

***
Consiliul de conducere al SRH, ales pentru perioada 2010-2015, are următoarea componenţă:

Preşedinte de onoare: Radu Cârneci.

Preşedinte executiv: Valentin Nicoliţov (cumulează şi funcţia de Redactor şef al revistei Haiku).

Vicepreşedinţi: Vasile Moldovan şi Teodora Moţet.

Secretar: Constantin Stroe (şi responsabil cu abonamentele revistei).

Corespondenţa cu SRH se poate realiza şi prin adresele de e-mail următoare:

constantinstroe@yahoo.com; valentin.nicolitov@yahoo.fr şi bosonulhiggs@gmail.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu