Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.joi, 5 iulie 2012

Extras din Statutul Societăţii Române de Haiku II

Cap.3,
ART.8-9.

Structura şi organele de conducere ale SRH

Organul de conducere al SRH este Adunarea Generală care se convoacă odată pe an, de obicei spre sfârşitul anului calendaristic sau ori de câte ori se consideră necesar la cererea expresă a majorităţii membrilor săi.

Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
-analizează şi aprobă darea de seamă anuală asupra activităţii SRH;
-aprobă modificările de statut dacă acestea sunt considerate necesare pentru activitatea ulterioară a SRH;
-alege Consiliul de conducere al SRH.

Art.10.
Adunarea generală este statutară prin prezenţa majorităţii simple a membrilor înscrişi în Cercul de haiku din Bucureşti şi ia hotărâri cu majoritatea simplă din numărul celor prezenţi la adunare

Art.11.
Organul de conducere al SRH în intervalul dintre adunările generale este Consiliul de conducere, ales în condiţiile art.10, în următoarea componenţă:
-un preşedinte.
-doi vicepreşedinţi.
-un secretar.
-un reprezentant a revistei Haiku (dacă revista nu are niciun reprezentant în consiliul de conducere).

La propunerea Consiliului de conducere poate fi desemnat un Preşedinte de onoare al SRH. În absenţa preşedintelui atribuţiile acestuia pot fi preluate de un vicepreşedinte care are domiciliul în localitatea de reşedinţă a SRH (Bucureşti). Consiliul de conducere şi preşedintele SRH sunt aleşi pe o perioadă de 5 ani, iar preşedintele de onoare pe durată nelimitată.

Art.12.
Consiliul de conducere al SRH are următoarele atribuţiuni:
-Convoacă Adunarea generală potrivit normelor statutare (anual) şi aplică hotărârile.
-Întocmeşte planul anual de activităţi culturale, centralizează propunerile venite de la membrii SRH şi ia hotărâri;
-Rezolvă problemele curente şi efectuează bilanţul anual al activităţilor culturale planificate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu