Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.joi, 5 iulie 2012

Extras din Statutul Societăţii Române de Haiku I

Mulţi poeţi de haiku începători ne-au întrebat despre Statutul Societăţii Române de Haiku şi despre condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a fi acceptaţi ca membri ai acestei societăţi. Publicăm în continuare un extras din statut.

Extras din Statutul Societăţii Române de Haiku

Cap.1,
Art.1-4.

-Societatea Română de Haiku-prescurtat SRH- este organizată şi funcţionează ca persoană juridică potrivit legilor şi prevederilor prezentului statut.... Are un caracter cultural, nelucrativ şi reuneşte poeţi, critici literari, scriitori, publicişti, indiferent de profesie, care cultivă poezia haiku, tanka, renga sau poemul într-un vers de sorginte românească şi alte forme de poezie scurtă...
Este o societate deschisă, colaborând cu asociaţii similare din România şi din străinătate... I-a fost acordată personalitate juridică prin sentinţa civilă nr.570/20.09.1991 a Judecătoriei Sectorului I Bucureşti. În prezent, Societatea Română de Haiku este afiliată la World Haiku Association, din Japonia, cu sediul la Tokyo.

Cap.2,
Art.5-6.
-Scopul societăţii este cultivarea poemului scurt japonez haiku şi a altor forme de poezie scurte, crearea unui autentic haiku românesc, publicarea creaţiilor originale româneşti în revista Haiku şi în alte publicaţii româneşti şi străine similare, în antologii, cărţi, colecţii, almanahuri, în vederea dirijării corecte a curentului haiku existent în România, încurajării şi sprijinirii tinerelor talente atrase de aceste specii de poezie scurtă.

În vederea realizării scopului menţionat SRH acţionează pe următoarele direcţii:
-Constituirea poeţilor şi a tinerelor talente atrase de poemul haiku într-o asociaţie care să le permită afirmarea şi sprijinul pe calea cultivării acestei specii de poezie;
-Cultivarea corectă a poemului haiku ţinând seama de cadrul de reguli prozodice, de structură şi teorii estetice în care este structurat precum şi promovarea unui haiku autentic românesc;
-Crearea de societăţi şi cercuri de haiku în localităţile unde s-au afirmat talente, colaborarea cu membrii acestora şi acordarea sprijinului reciproc din partea SRH;
-Promovarea poeziei haiku în diferite rubrici ale revistei Haiku, precum şi a altor poeţi străini de haiku prin traduceri adecvate;
-Organizarea unui concurs de haiku anual, cu premierea câştigătorilor şi publicarea celor mai merituoase poeme;
-Publicarea de antologii româneşti de haiku, senryu, tanka şi alte forme de poezie scurtă;
-Participarea haijinilor români la concursuri internaţionale de haiku şi promovarea lor în publicaţiile străine de specialitate;
-Organizarea şi participarea la manifestări naţionale şi internaţionale, conferinţe, simpozioane, festivaluri, congrese, vizite reciproce cu caracter internaţional;
-Organizarea şi participarea la prezentări de cărţi, expoziţii şi foto-expoziţii şi alte forme de popularizare a poemului haiku...

Art.7-
În vederea realizării tuturor acţiunilor menţionate mai sus SRH colaborează cu societăţi şi asociaţii similare din ţară şi de peste hotare, cu publicaţii româneşti şi străine, cu diverşi scriitori, critici literari, specialişti în orientalistică, niponologie etc...

SRH se poate asocia sau afilia şi cu alte societăţi şi asociaţii româneşti şi străine cu profilul literar specificat la art.1 şi poate aproba prin Adunarea Generală afilierea sa la alte asociaţii literare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu